KAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY

master
dc.abstract.enThe modern world is undoubtedly ruled by an information, therefore a successful organization is forced to create and multiply its own special knowledge. The intellectual capital is inextricably linked to this resource. In particular the human capital (responsible for organization’s knowledge) and the structural capital (show that knowledge can bring measurable profit). The human capital is presented through the prism of „knowledge workers”, because they are the most efficient in organization based on knowledge building. This thesis also defines the way to recognize potential knowledge worker through talent’s catching and to use his abilities in the best way by asking him to become a mentor. The structural capital is considered in conjunction with The Copyright and Neighbouring Rights Act. The most important aspects which can be appropriable in creating the organization strategy are chosen. Last part focuses on analyzing the knowledge management system in five companies located in Poland. As a result of the analysis of the present studies it has been found that all the organizations appreciate the knowledge value and attempt to be the most proficient in this area. The connecction between knowledge management and intellectual capital (mainly the human capital) is clearly discernible.pl
dc.abstract.plWspółczesnym światem rządzi informacja, zatem organizacja, która chce odnieść sukces musi tworzyć i dbać o wiedzę jaką dysponuje. Z zasobem tym nierozerwalnie związany jest kapitał intelektualny, a zwłaszcza: kapitał ludzki, który pomnaża wiedzę przedsiębiorstwa oraz kapitał strukturalny, który jest dowodem na to, iż wiedza może przynieść wymierne korzyści, dlatego jest w szczególny sposób chroniona przez ustawodawcę. Kapitał ludzki przedstawiono przez pryzmat „pracowników wiedzy”, jako jednostek mających największy wkład w budowanie organizacji opartych na wiedzy. Podjęto również próbę rozpoznania wśród zatrudnionych potencjału pracownika wiedzy poprzez wyłowienie talentów, a także wykorzystania w pełni możliwości pracowników kluczowych w procesie mentoringu. Kapitał strukturalny omówiono w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wybrano najważniejsze aspekty jakie mogą być przydatne menedżerowi w budowie strategii organizacji. W ostatniej części zaprezentowano wnioski z badań dotyczących zarządzania wiedzą w pięciu przedsiębiorstwach w Polsce. Wszystkie badane organizacje doceniają wartość wiedzy i stosują różne metody zarządzania nią. Zauważalny jest również związek pomiędzy zarządzaniem wiedzą, a zarządzaniem kapitałem intelektualnym, szczególnie kapitałem ludzkim.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorNosek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:36:22Z
dc.date.available2020-07-26T23:36:22Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-106851-8370pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213162
dc.languagepolpl
dc.subject.enKNOWLEDGE MANAGEMENT, INTELLECTUAL CAPITAL, HUMAN CAPITALpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE WIEDZĄ; KAPITAŁ INTELEKTUALNY; KAPITAŁ LUDZKIpl
dc.titleKAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZYpl
dc.title.alternativeThe intellectual capital of the organizations based on knowledgepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The modern world is undoubtedly ruled by an information, therefore a successful organization is forced to create and multiply its own special knowledge. The intellectual capital is inextricably linked to this resource. In particular the human capital (responsible for organization’s knowledge) and the structural capital (show that knowledge can bring measurable profit). The human capital is presented through the prism of „knowledge workers”, because they are the most efficient in organization based on knowledge building. This thesis also defines the way to recognize potential knowledge worker through talent’s catching and to use his abilities in the best way by asking him to become a mentor. The structural capital is considered in conjunction with The Copyright and Neighbouring Rights Act. The most important aspects which can be appropriable in creating the organization strategy are chosen. Last part focuses on analyzing the knowledge management system in five companies located in Poland. As a result of the analysis of the present studies it has been found that all the organizations appreciate the knowledge value and attempt to be the most proficient in this area. The connecction between knowledge management and intellectual capital (mainly the human capital) is clearly discernible.
dc.abstract.plpl
Współczesnym światem rządzi informacja, zatem organizacja, która chce odnieść sukces musi tworzyć i dbać o wiedzę jaką dysponuje. Z zasobem tym nierozerwalnie związany jest kapitał intelektualny, a zwłaszcza: kapitał ludzki, który pomnaża wiedzę przedsiębiorstwa oraz kapitał strukturalny, który jest dowodem na to, iż wiedza może przynieść wymierne korzyści, dlatego jest w szczególny sposób chroniona przez ustawodawcę. Kapitał ludzki przedstawiono przez pryzmat „pracowników wiedzy”, jako jednostek mających największy wkład w budowanie organizacji opartych na wiedzy. Podjęto również próbę rozpoznania wśród zatrudnionych potencjału pracownika wiedzy poprzez wyłowienie talentów, a także wykorzystania w pełni możliwości pracowników kluczowych w procesie mentoringu. Kapitał strukturalny omówiono w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wybrano najważniejsze aspekty jakie mogą być przydatne menedżerowi w budowie strategii organizacji. W ostatniej części zaprezentowano wnioski z badań dotyczących zarządzania wiedzą w pięciu przedsiębiorstwach w Polsce. Wszystkie badane organizacje doceniają wartość wiedzy i stosują różne metody zarządzania nią. Zauważalny jest również związek pomiędzy zarządzaniem wiedzą, a zarządzaniem kapitałem intelektualnym, szczególnie kapitałem ludzkim.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Nosek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:36:22Z
dc.date.available
2020-07-26T23:36:22Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-106851-8370
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213162
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KNOWLEDGE MANAGEMENT, INTELLECTUAL CAPITAL, HUMAN CAPITAL
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; KAPITAŁ INTELEKTUALNY; KAPITAŁ LUDZKI
dc.titlepl
KAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY
dc.title.alternativepl
The intellectual capital of the organizations based on knowledge
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Otwock
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Rybnik
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available