Wykorzystanie anamorfozy do kartograficznej prezentacji częstości informacji medialnych z różnych stron świata

master
dc.abstract.enSince the middle of the 20th century, in many countries TV news has become the main source of information. What we see in daily news have a significant impact on our perception of the world. In the last couple of years, increasing globalisation has made us more interested in issues important to the international community, it also makes us redefine threat areas. It seems interesting to compare views of the world seen by two economic superpowers, which are separated not only with a geographical distance, but also with a two-thousand-year-old tradition and experiance.This research presents geographical distribution of news released in 2014 year. The data have been collected systematically from China’s CCTV-1 Evening News, as well as from America’s CNN Newsroom. Informations were next assigned to themathic groups and presented on 34 maps and one animation (consisting of another 60 maps presenting daily information for July 2014).Cartogram technique was used to present collected data. In this method, an area of a polygon depends on the intensity of thematic variable. In order to preserve topology and to improve cartogram readability, the Gastner-Newman algorithm for continuous cartogram was chosen. Two examples of non-continuous cartograms (Dorling, Olson) are also included. The aim of the study was to evaluate the use of cartogram to present frequency of TV news collected in Chinese and American media.In this paper cartogram was found to be useful in representing countries, which constitute the main areas of interest of PRC and US. Anamorphic map is visually attractive and relatively easy to create in ArcGIS software. However, there are several major drawbacks of the technique which need to be considered when making a cartogram. Position of areas in relation to the biggest country might have a significant impact on its size. When all of the the information originate in just one location, all the other countries preserve their shape.pl
dc.abstract.plOd połowy ubiegłego wieku informacje telewizyjne w wielu krajach stanowią główne źródło informacji. To, co widzimy codziennie w serwisach informacyjnych w znaczny sposób wpływa na nasz obraz świata. Postępująca globalizacja sprawia, że w ostatnich latach coraz częściej interesujemy się kwestiami ważnymi dla społeczności ponadnarodowej oraz redefiniujemy obszary zagrożeń. Interesującym wydaje się być porównanie wizji świata widzianego oczami dwóch supermocarstw, które oprócz dzielącego je dystansu geograficznego, zakorzenione są w odmiennych tradycjach i kulturach.W pracy przedstawiono rozmieszczenie informacji medialnych, prezentowanych przez Wiadomości Wieczorne programu pierwszego Chińskiej Republiki Ludowej oraz program informacyjny Newsroom amerykańskiej telewizji CNN w ciągu 2014 roku. Wiadomości te zostały następnie przydzielone do kategorii tematycznych i zilustrowane na 34 mapach oraz w 1 animacji obejmującej 60 map dziennych z lipca ubiegłego roku.Do prezentacji zebranych informacji posłużyła technika anamorfozy kartograficznej, w której wielkość pól podstawowych uzależniona jest od natężenia badanego zjawiska. Skupiono się na anamorfozie ciągłej, wykonanej według algorytmu Michaela Gastnera i Marka Newmana, jednak w celach porównawczych zamieszono również mapy wykonane metodą anamorfozy rozłącznej (Dorlinga oraz Olson). Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania techniki anamorfozy do prezentacji częstości informacji zebranych w wiadomościach ChRL oraz USA.Anamorfoza dobrze odzwierciedla główne regiony zainteresowań omawianych państw, jest atrakcyjna wizualnie i stosunkowo prosta do wykonania w programie ArcMap. Istnieje jednak kilka poważnych wad techniki, m.in. położenie obszaru w stosunku do omawianego państwa w istotny sposób wpływa na jego wielkość, a w przypadku, gdy informacje pochodzą z jednego państwa − pozostałe regiony nie zmieniają swojego kształtu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKozak, Jacek - 129324 pl
dc.contributor.authorMiłkowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKozak, Jacek - 129324 pl
dc.contributor.reviewerLuc, Małgorzata - 160133 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:24:21Z
dc.date.available2020-07-26T11:24:21Z
dc.date.submitted2015-09-30pl
dc.fieldofstudysystemy informacji geograficznejpl
dc.identifier.apddiploma-94401-129543pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202005
dc.languagepolpl
dc.subject.encartography, cartogram maps, China, USA, newspl
dc.subject.plkartografia, anamorfoza kartograficzna, Chiny, USA, wiadomościpl
dc.titleWykorzystanie anamorfozy do kartograficznej prezentacji częstości informacji medialnych z różnych stron światapl
dc.title.alternativeUse of area cartogram for cartographic presentation of the frequency of news from around the worldpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Since the middle of the 20th century, in many countries TV news has become the main source of information. What we see in daily news have a significant impact on our perception of the world. In the last couple of years, increasing globalisation has made us more interested in issues important to the international community, it also makes us redefine threat areas. It seems interesting to compare views of the world seen by two economic superpowers, which are separated not only with a geographical distance, but also with a two-thousand-year-old tradition and experiance.This research presents geographical distribution of news released in 2014 year. The data have been collected systematically from China’s CCTV-1 Evening News, as well as from America’s CNN Newsroom. Informations were next assigned to themathic groups and presented on 34 maps and one animation (consisting of another 60 maps presenting daily information for July 2014).Cartogram technique was used to present collected data. In this method, an area of a polygon depends on the intensity of thematic variable. In order to preserve topology and to improve cartogram readability, the Gastner-Newman algorithm for continuous cartogram was chosen. Two examples of non-continuous cartograms (Dorling, Olson) are also included. The aim of the study was to evaluate the use of cartogram to present frequency of TV news collected in Chinese and American media.In this paper cartogram was found to be useful in representing countries, which constitute the main areas of interest of PRC and US. Anamorphic map is visually attractive and relatively easy to create in ArcGIS software. However, there are several major drawbacks of the technique which need to be considered when making a cartogram. Position of areas in relation to the biggest country might have a significant impact on its size. When all of the the information originate in just one location, all the other countries preserve their shape.
dc.abstract.plpl
Od połowy ubiegłego wieku informacje telewizyjne w wielu krajach stanowią główne źródło informacji. To, co widzimy codziennie w serwisach informacyjnych w znaczny sposób wpływa na nasz obraz świata. Postępująca globalizacja sprawia, że w ostatnich latach coraz częściej interesujemy się kwestiami ważnymi dla społeczności ponadnarodowej oraz redefiniujemy obszary zagrożeń. Interesującym wydaje się być porównanie wizji świata widzianego oczami dwóch supermocarstw, które oprócz dzielącego je dystansu geograficznego, zakorzenione są w odmiennych tradycjach i kulturach.W pracy przedstawiono rozmieszczenie informacji medialnych, prezentowanych przez Wiadomości Wieczorne programu pierwszego Chińskiej Republiki Ludowej oraz program informacyjny Newsroom amerykańskiej telewizji CNN w ciągu 2014 roku. Wiadomości te zostały następnie przydzielone do kategorii tematycznych i zilustrowane na 34 mapach oraz w 1 animacji obejmującej 60 map dziennych z lipca ubiegłego roku.Do prezentacji zebranych informacji posłużyła technika anamorfozy kartograficznej, w której wielkość pól podstawowych uzależniona jest od natężenia badanego zjawiska. Skupiono się na anamorfozie ciągłej, wykonanej według algorytmu Michaela Gastnera i Marka Newmana, jednak w celach porównawczych zamieszono również mapy wykonane metodą anamorfozy rozłącznej (Dorlinga oraz Olson). Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania techniki anamorfozy do prezentacji częstości informacji zebranych w wiadomościach ChRL oraz USA.Anamorfoza dobrze odzwierciedla główne regiony zainteresowań omawianych państw, jest atrakcyjna wizualnie i stosunkowo prosta do wykonania w programie ArcMap. Istnieje jednak kilka poważnych wad techniki, m.in. położenie obszaru w stosunku do omawianego państwa w istotny sposób wpływa na jego wielkość, a w przypadku, gdy informacje pochodzą z jednego państwa − pozostałe regiony nie zmieniają swojego kształtu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.contributor.authorpl
Miłkowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.contributor.reviewerpl
Luc, Małgorzata - 160133
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:24:21Z
dc.date.available
2020-07-26T11:24:21Z
dc.date.submittedpl
2015-09-30
dc.fieldofstudypl
systemy informacji geograficznej
dc.identifier.apdpl
diploma-94401-129543
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202005
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cartography, cartogram maps, China, USA, news
dc.subject.plpl
kartografia, anamorfoza kartograficzna, Chiny, USA, wiadomości
dc.titlepl
Wykorzystanie anamorfozy do kartograficznej prezentacji częstości informacji medialnych z różnych stron świata
dc.title.alternativepl
Use of area cartogram for cartographic presentation of the frequency of news from around the world
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available