Praca a niepełnosprawność

master
dc.abstract.enAn important place in the state policy on the full productive employment plays just hiring people with disabilities. The International Labour Organization defines a disabled person as this, the possibility of obtaining and maintaining suitable employment and career advancement are significantly reduced as a result of loss of physical or mental capacities. According to the United Nations, the term "disabled person" means any person who, as a result of the deficit of their physical or mental abilities, congenital or acquired, is not able to provide a partially or completely, the conditions necessary for their personal or social life.The aim of this paper is to present the situation of persons with disabilities in the labor market, both in Poland and in selected Member of the European Union. In the first chapter is described in detail place people with disabilities in the labor market, by analyzing the definition of legal regulations relating to people with disabilities and the activities of certain entities for people with disabilities.Subsequent chapters deal with issues of disability in employment in the EU countries and the ways of professional activation of the disabled. Discussed were also the main activities of the National Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities and its structure. Considerations concludes with an analysis of the case law of the scope of anti-discrimination laws and equal treatment in employment of persons with disabilities.pl
dc.abstract.plWażne miejsce w polityce państwa dotyczącej pełnego produktywnego zatrudnienia odgrywa zatrudnianie właśnie osób niepełnosprawnych. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa osobę niepełnosprawna, jako tę, której możliwości uzyskania i utrzymania właściwego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są w znaczny sposób ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, pojęcie "osoba niepełnosprawna" oznacza każdą osobę, która w wyniku deficytu swoich fizycznych lub umysłowych zdolności, wrodzonych lub nabytych, nie jest w stanie zapewnić sobie, częściowo lub całkowicie, warunków koniecznych do swego indywidualnego lub społecznego życia. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy zarówno w Polsce jak i w wybranych Państwach Unii Europejskiej. W pierwszym rozdziale zostało szczegółowo opisane miejsce osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, poprzez analizę definicji, prawnych regulacji odnoszących się do osób niepełnosprawnych oraz działalności określonych podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kolejne rozdziały traktują o problematyce niepełnosprawności w zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej oraz sposobach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Omówione zostały również główne działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jego struktura. Rozważania kończy analiza orzecznictwa z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych oraz równego traktowania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorGorczowska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:59:44Z
dc.date.available2020-07-27T01:59:44Z
dc.date.submitted2016-09-19pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-109304-142599pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215376
dc.languagepolpl
dc.subject.enDisability, activation, hiring, discrimination, equality, barriers.pl
dc.subject.plNiepełnosprawność, aktywizacja, zatrudnianie, dyskryminacja, równość, bariery.pl
dc.titlePraca a niepełnosprawnośćpl
dc.title.alternativeWork and Disability.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
An important place in the state policy on the full productive employment plays just hiring people with disabilities. The International Labour Organization defines a disabled person as this, the possibility of obtaining and maintaining suitable employment and career advancement are significantly reduced as a result of loss of physical or mental capacities. According to the United Nations, the term "disabled person" means any person who, as a result of the deficit of their physical or mental abilities, congenital or acquired, is not able to provide a partially or completely, the conditions necessary for their personal or social life.The aim of this paper is to present the situation of persons with disabilities in the labor market, both in Poland and in selected Member of the European Union. In the first chapter is described in detail place people with disabilities in the labor market, by analyzing the definition of legal regulations relating to people with disabilities and the activities of certain entities for people with disabilities.Subsequent chapters deal with issues of disability in employment in the EU countries and the ways of professional activation of the disabled. Discussed were also the main activities of the National Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities and its structure. Considerations concludes with an analysis of the case law of the scope of anti-discrimination laws and equal treatment in employment of persons with disabilities.
dc.abstract.plpl
Ważne miejsce w polityce państwa dotyczącej pełnego produktywnego zatrudnienia odgrywa zatrudnianie właśnie osób niepełnosprawnych. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa osobę niepełnosprawna, jako tę, której możliwości uzyskania i utrzymania właściwego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są w znaczny sposób ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, pojęcie "osoba niepełnosprawna" oznacza każdą osobę, która w wyniku deficytu swoich fizycznych lub umysłowych zdolności, wrodzonych lub nabytych, nie jest w stanie zapewnić sobie, częściowo lub całkowicie, warunków koniecznych do swego indywidualnego lub społecznego życia. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy zarówno w Polsce jak i w wybranych Państwach Unii Europejskiej. W pierwszym rozdziale zostało szczegółowo opisane miejsce osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, poprzez analizę definicji, prawnych regulacji odnoszących się do osób niepełnosprawnych oraz działalności określonych podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kolejne rozdziały traktują o problematyce niepełnosprawności w zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej oraz sposobach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Omówione zostały również główne działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jego struktura. Rozważania kończy analiza orzecznictwa z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych oraz równego traktowania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Gorczowska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:59:44Z
dc.date.available
2020-07-27T01:59:44Z
dc.date.submittedpl
2016-09-19
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-109304-142599
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215376
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Disability, activation, hiring, discrimination, equality, barriers.
dc.subject.plpl
Niepełnosprawność, aktywizacja, zatrudnianie, dyskryminacja, równość, bariery.
dc.titlepl
Praca a niepełnosprawność
dc.title.alternativepl
Work and Disability.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Wroclaw
14
Bytom
4
Krakow
4
Wabrzezno
4
Bydgoszcz
3
Nowe
3
Dublin
2
Gdynia
2
Warsaw
2
Bilcza
1

No access

No Thumbnail Available