Etyczne i prawne aspekty eutanazji

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present both ethical and legal aspects of the act of euthanasia. The paper focuses on problems related with eventual legalization of this procedure. The first part include the definition and basic information about euthanasia. In consecutive chapters the ethical, social and legal problems are discussed. A key part of the paper is to present the dispute and the arguments presented by both supporters and opponents of the act described. Topics of work raises a lot of controversy, conflicting opinions and emotional reactions in different parts of society. It isn’t easy and seems to be even impossible to assume the ultimate attitude in this problem.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie zarówno etycznych jak i prawnych aspektów aktu eutanazji. Praca zwraca uwagę na rozległość problematyki związanej z ewentualną legalizacją opisywanego zjawiska. Jej pierwsza część zawiera definicję oraz ogólne informacje na temat eutanazji. W kolejnych rozdziałach poruszono problematykę etyczną, społeczną i prawną. Kluczową część pracy stanowi przedstawienie sporu oraz argumentów prezentowanych zarówno przez zwolenników jak i przeciwników opisywanego aktu. Tematyka pracy budzi wiele kontrowersji i sprzecznych opinii, a ze względu na różnorodność poddanych rozważaniu aspektów nie jest możliwe zajęcie obiektywnego stanowiska w sprawie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBrożek, Bartosz - 127433 pl
dc.contributor.authorKrypel, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStelmach, Jerzy - 132091 pl
dc.contributor.reviewerBrożek, Bartosz - 127433 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:53:35Z
dc.date.available2020-07-24T09:53:35Z
dc.date.submitted2012-07-20pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-68629-82352pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181838
dc.languagepolpl
dc.subject.eneuthanasia, agony, palliative care, assisted suicide, murder on demandpl
dc.subject.pleutanazja, agonia, opieka paliatywna, wspomagane samobójstwo, zabójstwo na żądaniepl
dc.titleEtyczne i prawne aspekty eutanazjipl
dc.title.alternativeEthical and legal aspects of euthanasiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present both ethical and legal aspects of the act of euthanasia. The paper focuses on problems related with eventual legalization of this procedure. The first part include the definition and basic information about euthanasia. In consecutive chapters the ethical, social and legal problems are discussed. A key part of the paper is to present the dispute and the arguments presented by both supporters and opponents of the act described. Topics of work raises a lot of controversy, conflicting opinions and emotional reactions in different parts of society. It isn’t easy and seems to be even impossible to assume the ultimate attitude in this problem.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zarówno etycznych jak i prawnych aspektów aktu eutanazji. Praca zwraca uwagę na rozległość problematyki związanej z ewentualną legalizacją opisywanego zjawiska. Jej pierwsza część zawiera definicję oraz ogólne informacje na temat eutanazji. W kolejnych rozdziałach poruszono problematykę etyczną, społeczną i prawną. Kluczową część pracy stanowi przedstawienie sporu oraz argumentów prezentowanych zarówno przez zwolenników jak i przeciwników opisywanego aktu. Tematyka pracy budzi wiele kontrowersji i sprzecznych opinii, a ze względu na różnorodność poddanych rozważaniu aspektów nie jest możliwe zajęcie obiektywnego stanowiska w sprawie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Brożek, Bartosz - 127433
dc.contributor.authorpl
Krypel, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stelmach, Jerzy - 132091
dc.contributor.reviewerpl
Brożek, Bartosz - 127433
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:53:35Z
dc.date.available
2020-07-24T09:53:35Z
dc.date.submittedpl
2012-07-20
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-68629-82352
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
euthanasia, agony, palliative care, assisted suicide, murder on demand
dc.subject.plpl
eutanazja, agonia, opieka paliatywna, wspomagane samobójstwo, zabójstwo na żądanie
dc.titlepl
Etyczne i prawne aspekty eutanazji
dc.title.alternativepl
Ethical and legal aspects of euthanasia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
6
Turka
5
Lublin
4
Katowice
3
Swidnik
3
Szczecin
3
Torun
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available