Stosunki Polski z Francją i Wielką Brytanią w okresie premierostwa gen. W. Sikorskiego (1939-1943).

master
dc.abstract.enThesis contain Polish relations between France and Britain during operation of Władysław Sikorski’s government, starting in France and later in London. This essay was written based on “Minutes of the meetings of the Council of Ministers of the Republic of Polish” in that period. Polish – French relations experienced its magnificence from the beginning of the Polish government in France in October 1939 until the decay of French in June 1940. Relations between Poland and France are presented based on political and military cooperation until their rupture in 1940. From the ending of the June 1940 government of the Republic Of Poland was in London, where political and military cooperation with British were carried out. It was a period of very close assistance between RP government and JKM, which was one and the only, significant polish ally. Moreover the thesis present relations between Poland and Czechoslovakia, which were supposed to lead to Polish and Czechoslovak federation in the Central and Eastern Europe. It was supported by England. British government participated in the re-establishment of relations between the Polish and Soviet. In the British and Soviet conversations, Polish borders in the future were discussed. The last part of this thesis show the action of the Polish government on the international scene, which concerned cooperation with another allies. There is description of the Polish participation in the signing of the Declaration of the United Nations or participation in the creation the European Countries front occupied by the Third Reich.pl
dc.abstract.otherPraca ta obejmuje stosunki pomiędzy Polską a Francją i Anglią w okres funkcjonowania rządu Władysława Sikorskiego najpierw we Francji, a później w Londynie. Została ona głównie napisana na podstawie „Protokołów z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” w tym okresie. Stosunki polsko-francuskie swoją świetność przeżywały od powstania rządu polskiego we Francji w październiku 1939 r. do upadku Francuzów w czerwcu 1940 r. Stosunki polsko-francuskie przedstawione są na podstawie współpracy politycznej i wojskowej, aż do ich zerwania w 1940 r. Od końca czerwca 1940 r. Rząd RP przebywał w Londynie, gdzie współpracował z Brytyjczykami politycznie i wojskowo. Był to okres bardzo ścisłej współpracy pomiędzy Rządem RP a Rządem JKM, który był jedynym znaczącym sojusznikiem Polski. Praca przedstawia stosunki pomiędzy Polską i Czechosłowacja, które miały doprowadzić do federacji polsko-czechosłowackiej w Europie Środkowo-Wschodniej popieranej przez Anglię. Rząd brytyjski brał czynny udział w ponownym nawiązaniu stosunków pomiędzy Polską i ZSRR. W rozmowach brytyjsko-sowieckich były dyskutowane przyszłe granice Polski. Ostatnia część pracy przedstawia działania rządu polskiego na arenie międzynarodowej dotyczącej współpracy z innymi aliantami. Opisany jest udział Polski w podpisaniu Deklaracji Narodów Zjednoczonych czy tworzenia frontu państw europejskich okupowanych przez III Rzeszę.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSowa, Andrzejpl
dc.contributor.authorKarpiński, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.reviewerSowa, Andrzejpl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:28:44Z
dc.date.available2020-07-20T17:28:44Z
dc.date.submitted2011-09-28pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-60417-67448pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174033
dc.subject.enPolish-French-British relations 1939-1943 Wladyslaw Sikorskipl
dc.subject.otherStosunki polsko-francusko-brytyjskie 1939-1943 Władysław Sikorskipl
dc.titleStosunki Polski z Francją i Wielką Brytanią w okresie premierostwa gen. W. Sikorskiego (1939-1943).pl
dc.title.alternativePolish relations with France and Britain during tenure of gen. W. Sikorski (1939-1943) as a prime minister.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis contain Polish relations between France and Britain during operation of Władysław Sikorski’s government, starting in France and later in London. This essay was written based on “Minutes of the meetings of the Council of Ministers of the Republic of Polish” in that period. Polish – French relations experienced its magnificence from the beginning of the Polish government in France in October 1939 until the decay of French in June 1940. Relations between Poland and France are presented based on political and military cooperation until their rupture in 1940. From the ending of the June 1940 government of the Republic Of Poland was in London, where political and military cooperation with British were carried out. It was a period of very close assistance between RP government and JKM, which was one and the only, significant polish ally. Moreover the thesis present relations between Poland and Czechoslovakia, which were supposed to lead to Polish and Czechoslovak federation in the Central and Eastern Europe. It was supported by England. British government participated in the re-establishment of relations between the Polish and Soviet. In the British and Soviet conversations, Polish borders in the future were discussed. The last part of this thesis show the action of the Polish government on the international scene, which concerned cooperation with another allies. There is description of the Polish participation in the signing of the Declaration of the United Nations or participation in the creation the European Countries front occupied by the Third Reich.
dc.abstract.otherpl
Praca ta obejmuje stosunki pomiędzy Polską a Francją i Anglią w okres funkcjonowania rządu Władysława Sikorskiego najpierw we Francji, a później w Londynie. Została ona głównie napisana na podstawie „Protokołów z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej” w tym okresie. Stosunki polsko-francuskie swoją świetność przeżywały od powstania rządu polskiego we Francji w październiku 1939 r. do upadku Francuzów w czerwcu 1940 r. Stosunki polsko-francuskie przedstawione są na podstawie współpracy politycznej i wojskowej, aż do ich zerwania w 1940 r. Od końca czerwca 1940 r. Rząd RP przebywał w Londynie, gdzie współpracował z Brytyjczykami politycznie i wojskowo. Był to okres bardzo ścisłej współpracy pomiędzy Rządem RP a Rządem JKM, który był jedynym znaczącym sojusznikiem Polski. Praca przedstawia stosunki pomiędzy Polską i Czechosłowacja, które miały doprowadzić do federacji polsko-czechosłowackiej w Europie Środkowo-Wschodniej popieranej przez Anglię. Rząd brytyjski brał czynny udział w ponownym nawiązaniu stosunków pomiędzy Polską i ZSRR. W rozmowach brytyjsko-sowieckich były dyskutowane przyszłe granice Polski. Ostatnia część pracy przedstawia działania rządu polskiego na arenie międzynarodowej dotyczącej współpracy z innymi aliantami. Opisany jest udział Polski w podpisaniu Deklaracji Narodów Zjednoczonych czy tworzenia frontu państw europejskich okupowanych przez III Rzeszę.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sowa, Andrzej
dc.contributor.authorpl
Karpiński, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Andrzej
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:28:44Z
dc.date.available
2020-07-20T17:28:44Z
dc.date.submittedpl
2011-09-28
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-60417-67448
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174033
dc.subject.enpl
Polish-French-British relations 1939-1943 Wladyslaw Sikorski
dc.subject.otherpl
Stosunki polsko-francusko-brytyjskie 1939-1943 Władysław Sikorski
dc.titlepl
Stosunki Polski z Francją i Wielką Brytanią w okresie premierostwa gen. W. Sikorskiego (1939-1943).
dc.title.alternativepl
Polish relations with France and Britain during tenure of gen. W. Sikorski (1939-1943) as a prime minister.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available