Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w kontekście uregulowań wybranych państw europejskich

master
dc.abstract.enThe dissertation is on the real estate tax. It explains the notion of the real estate tax reform, the cadastre, its models and traits. The author characterises the real estate tax system in Poland. It is also presented how real estates are taxed in France, Great Britain and Germany. The author states that in those countries the value of an estate is its taxation base. Advantages and disadvantages of ad valorem tax, the cadastre and the massive evaluation of estates are presented. The author concludes that the real estate tax reform should follow the example of countries with highly developed economic systems and should be based on the assumption that the height of a tax should depend on the value of an estate.pl
dc.abstract.plPraca traktuje o podatku od nieruchomości. Wyjaśnia pojęcia reformy opodatkowania nieruchomości, katastru, omawia jego modele i cechy. Autor charakteryzuje system opodatkowania nieruchomości w Polsce. Przedstawia jak kształtuje się opodatkowanie nieruchomości we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Autor stwierdza, że w ww. krajach bazę dla podstawy opodatkowania nieruchomości stanowi jej wartość. Przedstawia wady i zalety wprowadzenia podatku ad valorem oraz poprzedzającego go utworzenia katastru oraz przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości. Autor wnioskuje, że reforma opodatkowania nieruchomości, wzorem gospodarczo wysoko rozwiniętych państw europejskich powinna być oparta przede wszystkim na założeniu, że wysokość podatku winna być uzależniona od wartości nieruchomości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBrzeziński, Bogumił - 127441 pl
dc.contributor.authorKrzywicki, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKryczko, Paweł - 129528 pl
dc.contributor.reviewerBrzeziński, Bogumił - 127441 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:49:28Z
dc.date.available2020-07-25T02:49:28Z
dc.date.submitted2014-07-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89088-112360pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197576
dc.languagepolpl
dc.subject.enreal estate tax, real estate tax reform, cadastre, cadastral taxpl
dc.subject.plpodatek od nieruchomości, reforma opodatkowania nieruchomości, kataster, podatek katastralnypl
dc.titleReforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w kontekście uregulowań wybranych państw europejskichpl
dc.title.alternativeReal estate tax reform in Poland in the contex of regulations of selected european countriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The dissertation is on the real estate tax. It explains the notion of the real estate tax reform, the cadastre, its models and traits. The author characterises the real estate tax system in Poland. It is also presented how real estates are taxed in France, Great Britain and Germany. The author states that in those countries the value of an estate is its taxation base. Advantages and disadvantages of ad valorem tax, the cadastre and the massive evaluation of estates are presented. The author concludes that the real estate tax reform should follow the example of countries with highly developed economic systems and should be based on the assumption that the height of a tax should depend on the value of an estate.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje o podatku od nieruchomości. Wyjaśnia pojęcia reformy opodatkowania nieruchomości, katastru, omawia jego modele i cechy. Autor charakteryzuje system opodatkowania nieruchomości w Polsce. Przedstawia jak kształtuje się opodatkowanie nieruchomości we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Autor stwierdza, że w ww. krajach bazę dla podstawy opodatkowania nieruchomości stanowi jej wartość. Przedstawia wady i zalety wprowadzenia podatku ad valorem oraz poprzedzającego go utworzenia katastru oraz przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości. Autor wnioskuje, że reforma opodatkowania nieruchomości, wzorem gospodarczo wysoko rozwiniętych państw europejskich powinna być oparta przede wszystkim na założeniu, że wysokość podatku winna być uzależniona od wartości nieruchomości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Brzeziński, Bogumił - 127441
dc.contributor.authorpl
Krzywicki, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kryczko, Paweł - 129528
dc.contributor.reviewerpl
Brzeziński, Bogumił - 127441
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:49:28Z
dc.date.available
2020-07-25T02:49:28Z
dc.date.submittedpl
2014-07-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89088-112360
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197576
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
real estate tax, real estate tax reform, cadastre, cadastral tax
dc.subject.plpl
podatek od nieruchomości, reforma opodatkowania nieruchomości, kataster, podatek katastralny
dc.titlepl
Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w kontekście uregulowań wybranych państw europejskich
dc.title.alternativepl
Real estate tax reform in Poland in the contex of regulations of selected european countries
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Szczecin
2
Warsaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available