Synteza ligandów chelatowych o budowie półsalenów, pochodnych D-mannitolu, jako fragmentów katalizatorów enancjoselektywnego epoksydowania.

licenciate
dc.abstract.enIn obtaining of high selectivity of the epoxidation of unsubstituted olefins, it is necessary to use of appropriate catalyst. Currently, the most commonly used compounds showing the best activity are Jacobsen’s catalysts. Following the trend of synthesis based on natural compounds, these work describes the multi-stage chelate ligand synthesis that could be part of a potential catalyst in the epoxidation of cis-alkenes. Starting from D-mannitol an attempt was undertaken to prepare semi-salen ligand that could be used to create an efficient catalyst.pl
dc.abstract.plW osiągnięciu wysokiej selektywności reakcji epoksydowania niepodstawionych olefin niezbędnym jest zastosowanie odpowiedniego katalizatora. Obecnie najpowszechniej wykorzystywanym do tego związkiem, dającym jednocześnie najlepsze rezultaty, jest Katalizator Jacobsena. Podążając nurtem syntezy w oparciu o związki pochodzenia naturalnego w niniejszej pracy opisano próby kilkuetapowej syntezy chelatowego liganda mogącego być fragmentem potencjalnego katalizatora w reakcji epoksydowania cis-alkenów. Wychodząc z D-mannitolu starano się uzyskać półsalenowy ligand mogący posłużyć do stworzenia efektywnego katalizatora.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorCież, Dariusz - 127591 pl
dc.contributor.authorKawula, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerCież, Dariusz - 127591 pl
dc.contributor.reviewerWilamowski, Jarosław - 132636 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:42:07Z
dc.date.available2020-07-24T22:42:07Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-84870-144696pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193728
dc.languagepolpl
dc.subject.enD-mannitol; Jacobsen’s catalyst; salen; epoxidation; cis-alkenespl
dc.subject.plD-mannitol; katalizator Jacobsena; salen; reakcja epoksydowania; cis-alkenypl
dc.titleSynteza ligandów chelatowych o budowie półsalenów, pochodnych D-mannitolu, jako fragmentów katalizatorów enancjoselektywnego epoksydowania.pl
dc.title.alternativeSynthesis of the semi -salen chelating ligands, derivatives of D-mannitol, as a fragments of catalysts for the enantioselective epoxidation.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In obtaining of high selectivity of the epoxidation of unsubstituted olefins, it is necessary to use of appropriate catalyst. Currently, the most commonly used compounds showing the best activity are Jacobsen’s catalysts. Following the trend of synthesis based on natural compounds, these work describes the multi-stage chelate ligand synthesis that could be part of a potential catalyst in the epoxidation of cis-alkenes. Starting from D-mannitol an attempt was undertaken to prepare semi-salen ligand that could be used to create an efficient catalyst.
dc.abstract.plpl
W osiągnięciu wysokiej selektywności reakcji epoksydowania niepodstawionych olefin niezbędnym jest zastosowanie odpowiedniego katalizatora. Obecnie najpowszechniej wykorzystywanym do tego związkiem, dającym jednocześnie najlepsze rezultaty, jest Katalizator Jacobsena. Podążając nurtem syntezy w oparciu o związki pochodzenia naturalnego w niniejszej pracy opisano próby kilkuetapowej syntezy chelatowego liganda mogącego być fragmentem potencjalnego katalizatora w reakcji epoksydowania cis-alkenów. Wychodząc z D-mannitolu starano się uzyskać półsalenowy ligand mogący posłużyć do stworzenia efektywnego katalizatora.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Cież, Dariusz - 127591
dc.contributor.authorpl
Kawula, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Cież, Dariusz - 127591
dc.contributor.reviewerpl
Wilamowski, Jarosław - 132636
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:42:07Z
dc.date.available
2020-07-24T22:42:07Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-84870-144696
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
D-mannitol; Jacobsen’s catalyst; salen; epoxidation; cis-alkenes
dc.subject.plpl
D-mannitol; katalizator Jacobsena; salen; reakcja epoksydowania; cis-alkeny
dc.titlepl
Synteza ligandów chelatowych o budowie półsalenów, pochodnych D-mannitolu, jako fragmentów katalizatorów enancjoselektywnego epoksydowania.
dc.title.alternativepl
Synthesis of the semi -salen chelating ligands, derivatives of D-mannitol, as a fragments of catalysts for the enantioselective epoxidation.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Sofia
2
Boardman
1
Krakow
1
Legnica
1
Lviv
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available