Wpływ Armii Wyzwolenia Kosowa na rozwój sytuacji politycznej Kosowa od 1994 roku

licenciate
dc.abstract.enThe following work is an attempt to discuss the impact of the Kosovo Liberation Army on the political situation of the province and its relations with Serbia. The work will divide the organization's development into its individual stages. The initial period will cover the period from the official creation of the organization in 1994 until the end of the conflict in 1999. The next stage focuses on the transformation of the organization in the years 1999-2008. The last part of the work concerns the development of the situation after the declaration of independence in 2008. The author, discussing individual periods, tries to show how the organization adapts to the situation in the region, and how it maintains its influence in Kosovo two decades after the conflict.pl
dc.abstract.plPoniższa praca stanowi próbę omówienia wpływu organizacji jaką jest Armia Wyzwolenia Kosowa na sytuację polityczną prowincji oraz jej stosunków z Serbią. W pracy zostanie podzielony rozwój organizacji na poszczególne jej etapy. Początkowy okres będzie dotyczył okresu od momentu oficjalnego utworzenia organizacji w 1994 roku aż do zakończenia konfliktu w 1999 roku. Następny etap skupia się na przeobrażaniu się organizacji w latach 1999-2008. Ostatnia część pracy dotyczy rozwoju sytuacji po ogłoszeniu niepodległości w 2008 roku. Autor omawiając poszczególne okresy, stara się pokazać jak organizacja przystosowuje się do sytuacji w regionie, oraz w jaki sposób utrzymuje swoje wpływy na terenie Kosowa dwie dekady po zakończeniu konfliktu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.authorKazmi, Ernestpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:21:57Z
dc.date.available2020-07-28T07:21:57Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-142501-243621pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241831
dc.languagepolpl
dc.subject.enKosovo Liberation ArmyKosovoHashim ThaqiRamush HaradinajVetvendosjepl
dc.subject.plArmia Wyzwolenia KosowaKosowoHashim ThaqiRamush HaradinajVetvendosjepl
dc.titleWpływ Armii Wyzwolenia Kosowa na rozwój sytuacji politycznej Kosowa od 1994 rokupl
dc.title.alternativeThe influence of the Kosovo Liberation Army on the development of Kosovo's political situation since 1994pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work is an attempt to discuss the impact of the Kosovo Liberation Army on the political situation of the province and its relations with Serbia. The work will divide the organization's development into its individual stages. The initial period will cover the period from the official creation of the organization in 1994 until the end of the conflict in 1999. The next stage focuses on the transformation of the organization in the years 1999-2008. The last part of the work concerns the development of the situation after the declaration of independence in 2008. The author, discussing individual periods, tries to show how the organization adapts to the situation in the region, and how it maintains its influence in Kosovo two decades after the conflict.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca stanowi próbę omówienia wpływu organizacji jaką jest Armia Wyzwolenia Kosowa na sytuację polityczną prowincji oraz jej stosunków z Serbią. W pracy zostanie podzielony rozwój organizacji na poszczególne jej etapy. Początkowy okres będzie dotyczył okresu od momentu oficjalnego utworzenia organizacji w 1994 roku aż do zakończenia konfliktu w 1999 roku. Następny etap skupia się na przeobrażaniu się organizacji w latach 1999-2008. Ostatnia część pracy dotyczy rozwoju sytuacji po ogłoszeniu niepodległości w 2008 roku. Autor omawiając poszczególne okresy, stara się pokazać jak organizacja przystosowuje się do sytuacji w regionie, oraz w jaki sposób utrzymuje swoje wpływy na terenie Kosowa dwie dekady po zakończeniu konfliktu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Kazmi, Ernest
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:21:57Z
dc.date.available
2020-07-28T07:21:57Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-142501-243621
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241831
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kosovo Liberation ArmyKosovoHashim ThaqiRamush HaradinajVetvendosje
dc.subject.plpl
Armia Wyzwolenia KosowaKosowoHashim ThaqiRamush HaradinajVetvendosje
dc.titlepl
Wpływ Armii Wyzwolenia Kosowa na rozwój sytuacji politycznej Kosowa od 1994 roku
dc.title.alternativepl
The influence of the Kosovo Liberation Army on the development of Kosovo's political situation since 1994
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available