Marketing internetowy

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the present work is analysis of the modern concept of relationship marketing – Internet marketing and its forms. Currently, there are several important forms of internet marketing used by companies, they are aimed at sales promotions, advertising, winning the competition, market expansion. The concept of Internet marketing, its forms and instruments are presented in the theoretical part of the work (chapters 1, 2). The third chapter attempts to analyze the use of forms and tools of internet marketing by the tour operator „Tez Tour”. In the work it is used a research method of case study. The results confirmed the growing importance of marketing tools for companies interested in business development and sales promotion. And in turn, the analysis of the company „Tez Tour” has shown the positive results of the use of internet marketing.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy analizie poddano nowoczesną koncepcje marketingu interakcji – marketing internetowy oraz jego formy. Obecnie istnieje kilka ważnych form marketingu internetowego stosowanych przez firmy, mają one na celu promocje sprzedaży, reklamę, wygranie konkurencji, ekspansję rynkową. Pojęcie marketingu internetowego, jego formy i narzędzi zostały przedstawione w części teoretycznej pracy (rozdziały 1, 2). W rozdziale trzecim podjęto próbę przeprowadzenia analizy stosowania form i narzędzi marketingu internetowego przez touroperatora „Tez Tour”. W pracy zastosowano metodę badawczą studium indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki potwierdziły rosnące znaczenie narzędzi marketingowych dla firm zainteresowanych w rozwoju biznesu i promocji sprzedaży. A z kolei analiza firmy „Tez Tour” pokazała pozytywne wyniki stosowania marketingu internetowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorHladchuk, Taraspl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:48:32Z
dc.date.available2020-07-27T00:48:32Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-108056-182354pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214290
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing – internet marketing – concepts of marketing – Internet advertising – sales promotionpl
dc.subject.plmarketing – marketing internetowy – koncepcji marketingowe – reklama internetowa – promocja sprzedażypl
dc.titleMarketing internetowypl
dc.title.alternativeInternet marketingpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present work is analysis of the modern concept of relationship marketing – Internet marketing and its forms. Currently, there are several important forms of internet marketing used by companies, they are aimed at sales promotions, advertising, winning the competition, market expansion. The concept of Internet marketing, its forms and instruments are presented in the theoretical part of the work (chapters 1, 2). The third chapter attempts to analyze the use of forms and tools of internet marketing by the tour operator „Tez Tour”. In the work it is used a research method of case study. The results confirmed the growing importance of marketing tools for companies interested in business development and sales promotion. And in turn, the analysis of the company „Tez Tour” has shown the positive results of the use of internet marketing.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy analizie poddano nowoczesną koncepcje marketingu interakcji – marketing internetowy oraz jego formy. Obecnie istnieje kilka ważnych form marketingu internetowego stosowanych przez firmy, mają one na celu promocje sprzedaży, reklamę, wygranie konkurencji, ekspansję rynkową. Pojęcie marketingu internetowego, jego formy i narzędzi zostały przedstawione w części teoretycznej pracy (rozdziały 1, 2). W rozdziale trzecim podjęto próbę przeprowadzenia analizy stosowania form i narzędzi marketingu internetowego przez touroperatora „Tez Tour”. W pracy zastosowano metodę badawczą studium indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki potwierdziły rosnące znaczenie narzędzi marketingowych dla firm zainteresowanych w rozwoju biznesu i promocji sprzedaży. A z kolei analiza firmy „Tez Tour” pokazała pozytywne wyniki stosowania marketingu internetowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Hladchuk, Taras
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:48:32Z
dc.date.available
2020-07-27T00:48:32Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-108056-182354
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214290
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing – internet marketing – concepts of marketing – Internet advertising – sales promotion
dc.subject.plpl
marketing – marketing internetowy – koncepcji marketingowe – reklama internetowa – promocja sprzedaży
dc.titlepl
Marketing internetowy
dc.title.alternativepl
Internet marketing
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
674
Views per month
Views per city
Warsaw
125
Krakow
73
Wroclaw
57
Poznan
49
Gdansk
27
Lodz
26
Torun
18
Bydgoszcz
15
Szczecin
15
Bielsko-Biala
10

No access

No Thumbnail Available