Czym jest ból? Studium empiryczno-filozoficzne

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is pain and, mainly, language of pain description. The aim of the thesis is to decide whether the perceptual hypothesis about nature of pain is justifiable. Cognitive science is the discipline of the thesis – it has an interdisciplinary character and consists of methodology and knowledge from the scope of psychology, functional neuroanatomy and philosophy. The empirical description and semantic analysis on language representation of pain were done. The empirical part is based on qualitative analysis of pain narratives. In its philosophical part linguistic phenomenology and descriptive metaphysics are used as a method of inquiry. In the first chapter empirical data and the initial evaluation of their philosophical importance are presented. The second chapter relates to the semantic characteristic of language representation of pain, especially to the issue of meaning and reference, as well as elements of ontological structure of pain are also investigated - on the ground of discussion on perceptual nature of pain.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest ból, a głównie język stosowany do jego opisu. Celem pracy jest zbadanie, czy możliwe jest utrzymanie hipotezy, że ból jest percepcją. Praca ma charakter interdyscyplinarny, należy do dziedziny kognitywistyki i korzysta z wyników badań oraz metod z zakresu psychologii, neuroanatomii funkcjonalnej i filozofii. W pracy przeprowadzono empiryczny opis i analizę semantyczną reprezentacji językowych dotyczących bólu. Empiryczna część pracy oparta jest na badaniach wykorzystujących jakościową metodologię analizy narracji dotyczących bólu, natomiast w jej części filozoficznej korzysta się z metod fenomenologii lingwistycznej i metafizyki opisowej. Rozdział pierwszy służy zaprezentowaniu danych empirycznych oraz wstępnej ocenie ich wartości filozoficznej. Rozdział drugi dotyczy semantycznej charakterystyki reprezentacji językowych bólu, szczególnie problemu ich znaczenia i odniesienia oraz elementów badania ontologicznej struktury doświadczenia bólowego, w kontekście dyskusji o percepcyjnej naturze bólu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Sebastian - 129033 pl
dc.contributor.authorKałwak, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Sebastian - 129033 pl
dc.contributor.reviewerBremer, Józef - 173711 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:10:55Z
dc.date.available2020-07-24T13:10:55Z
dc.date.submitted2014-10-27pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-71786-36877pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184839
dc.languagepolpl
dc.subject.enlanguage representation of pain, semantics of pain, perceptual nature of pain, empirical-philosophical research, cognitive sciencepl
dc.subject.plreprezentacje językowe bólu, semantyka bólu, percepcyjna natura bólu, badania empiryczno-filozoficzne, kognitywistykapl
dc.titleCzym jest ból? Studium empiryczno-filozoficznepl
dc.title.alternativeWhat is pain? Empirical-philosophical studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is pain and, mainly, language of pain description. The aim of the thesis is to decide whether the perceptual hypothesis about nature of pain is justifiable. Cognitive science is the discipline of the thesis – it has an interdisciplinary character and consists of methodology and knowledge from the scope of psychology, functional neuroanatomy and philosophy. The empirical description and semantic analysis on language representation of pain were done. The empirical part is based on qualitative analysis of pain narratives. In its philosophical part linguistic phenomenology and descriptive metaphysics are used as a method of inquiry. In the first chapter empirical data and the initial evaluation of their philosophical importance are presented. The second chapter relates to the semantic characteristic of language representation of pain, especially to the issue of meaning and reference, as well as elements of ontological structure of pain are also investigated - on the ground of discussion on perceptual nature of pain.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest ból, a głównie język stosowany do jego opisu. Celem pracy jest zbadanie, czy możliwe jest utrzymanie hipotezy, że ból jest percepcją. Praca ma charakter interdyscyplinarny, należy do dziedziny kognitywistyki i korzysta z wyników badań oraz metod z zakresu psychologii, neuroanatomii funkcjonalnej i filozofii. W pracy przeprowadzono empiryczny opis i analizę semantyczną reprezentacji językowych dotyczących bólu. Empiryczna część pracy oparta jest na badaniach wykorzystujących jakościową metodologię analizy narracji dotyczących bólu, natomiast w jej części filozoficznej korzysta się z metod fenomenologii lingwistycznej i metafizyki opisowej. Rozdział pierwszy służy zaprezentowaniu danych empirycznych oraz wstępnej ocenie ich wartości filozoficznej. Rozdział drugi dotyczy semantycznej charakterystyki reprezentacji językowych bólu, szczególnie problemu ich znaczenia i odniesienia oraz elementów badania ontologicznej struktury doświadczenia bólowego, w kontekście dyskusji o percepcyjnej naturze bólu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Sebastian - 129033
dc.contributor.authorpl
Kałwak, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Sebastian - 129033
dc.contributor.reviewerpl
Bremer, Józef - 173711
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:10:55Z
dc.date.available
2020-07-24T13:10:55Z
dc.date.submittedpl
2014-10-27
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-71786-36877
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184839
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
language representation of pain, semantics of pain, perceptual nature of pain, empirical-philosophical research, cognitive science
dc.subject.plpl
reprezentacje językowe bólu, semantyka bólu, percepcyjna natura bólu, badania empiryczno-filozoficzne, kognitywistyka
dc.titlepl
Czym jest ból? Studium empiryczno-filozoficzne
dc.title.alternativepl
What is pain? Empirical-philosophical study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
6
Starogard Gdański
3
Gdansk
2
Gdynia
2
Lodz
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Brynek
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available