Chavín de Huántar - centrum ceremonialne z perspektywy architektonicznej.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis attempts to discuss the Chavín de Huántar site, located in Peru, from the point of view of architecture that occupies the ceremonial core of this centre. The initial part of the thesis outlines the history of the research at the site and the development of the complex during its period of activity, between ca. 1200 and 500 BC. Next, the individual architectural structures that make up the site are characterised: platform buildings, ceremonial plazas, galleries as well as staircases, drainage corridors, passageways and smaller elements that are part of the architectural structures. There is also a discussion of basic interpretations and hypotheses regarding religious and ritual activity at the site. The content of the thesis focuses on the architecture and related issues; while the various forms of sculpture, as well as other archaeological artefacts associated with the site - including ceramics or metalwork - are presented only selectively, in order to outline more broadly the issues relating to the architecture of the complex and its functioning.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto próbę omówienia położonego w Peru stanowiska Chavín de Huántar z punktu widzenia architektury znajdującej się w centrum ośrodka ceremonialnego. W początkowej części pracy została zarysowana historia badań na stanowisku oraz rozwój kompleksu w okresie jego funkcjonowania, tj. w latach ok. 1200-500 p.n.e. Następnie scharakteryzowane zostały poszczególne struktury architektoniczne wchodzące w skład stanowiska: budowle platformowe, place ceremonialne, galerie a także klatki schodowe, korytarze odwadniające, przejścia i pomniejsze elementy, będące częścią obiektów architektonicznych. Omówione zostały również podstawowe interpretacje i hipotezy dotyczące aktywności religijnej i rytualnej na stanowisku. Treść pracy skupia się na architekturze i związanych z nią zagadnieniach; natomiast różne formy rzeźby, a także inne zabytki archeologiczne powiązane ze stanowiskiem - w tym ceramika czy wyroby metalowe - zostały przedstawione tylko w wybiórczym zakresie, w celu szerszego zarysowania problematyki odnoszącej się do architektury kompleksu oraz jego funkcjonowania.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŹrałka, Jarosław - 132952 pl
dc.contributor.authorGuzy, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerŹrałka, Jarosław - 132952 pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Michał - 200603 pl
dc.date.accessioned2023-09-04T21:40:56Z
dc.date.available2023-09-04T21:40:56Z
dc.date.submitted2023-09-01pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-169520-289748pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318312
dc.languagepolpl
dc.subject.enAndean archaeology, Chavín de Huántar, Ceremonial complex, Peru, Andean religionspl
dc.subject.plArcheologia Andów, Chavín de Huántar, Kompleks ceremonialny, Peru, Religie andyjskiepl
dc.titleChavín de Huántar - centrum ceremonialne z perspektywy architektonicznej.pl
dc.title.alternativeChavín de Huántar - a ceremonial centre from an architectural perspective.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis attempts to discuss the Chavín de Huántar site, located in Peru, from the point of view of architecture that occupies the ceremonial core of this centre. The initial part of the thesis outlines the history of the research at the site and the development of the complex during its period of activity, between ca. 1200 and 500 BC. Next, the individual architectural structures that make up the site are characterised: platform buildings, ceremonial plazas, galleries as well as staircases, drainage corridors, passageways and smaller elements that are part of the architectural structures. There is also a discussion of basic interpretations and hypotheses regarding religious and ritual activity at the site. The content of the thesis focuses on the architecture and related issues; while the various forms of sculpture, as well as other archaeological artefacts associated with the site - including ceramics or metalwork - are presented only selectively, in order to outline more broadly the issues relating to the architecture of the complex and its functioning.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto próbę omówienia położonego w Peru stanowiska Chavín de Huántar z punktu widzenia architektury znajdującej się w centrum ośrodka ceremonialnego. W początkowej części pracy została zarysowana historia badań na stanowisku oraz rozwój kompleksu w okresie jego funkcjonowania, tj. w latach ok. 1200-500 p.n.e. Następnie scharakteryzowane zostały poszczególne struktury architektoniczne wchodzące w skład stanowiska: budowle platformowe, place ceremonialne, galerie a także klatki schodowe, korytarze odwadniające, przejścia i pomniejsze elementy, będące częścią obiektów architektonicznych. Omówione zostały również podstawowe interpretacje i hipotezy dotyczące aktywności religijnej i rytualnej na stanowisku. Treść pracy skupia się na architekturze i związanych z nią zagadnieniach; natomiast różne formy rzeźby, a także inne zabytki archeologiczne powiązane ze stanowiskiem - w tym ceramika czy wyroby metalowe - zostały przedstawione tylko w wybiórczym zakresie, w celu szerszego zarysowania problematyki odnoszącej się do architektury kompleksu oraz jego funkcjonowania.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Źrałka, Jarosław - 132952
dc.contributor.authorpl
Guzy, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Źrałka, Jarosław - 132952
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Michał - 200603
dc.date.accessioned
2023-09-04T21:40:56Z
dc.date.available
2023-09-04T21:40:56Z
dc.date.submittedpl
2023-09-01
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-169520-289748
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318312
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Andean archaeology, Chavín de Huántar, Ceremonial complex, Peru, Andean religions
dc.subject.plpl
Archeologia Andów, Chavín de Huántar, Kompleks ceremonialny, Peru, Religie andyjskie
dc.titlepl
Chavín de Huántar - centrum ceremonialne z perspektywy architektonicznej.
dc.title.alternativepl
Chavín de Huántar - a ceremonial centre from an architectural perspective.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available