Czy chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie wpływa na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: High-heeled shoes used to be seen as a symbol of power and prestige, but today primarily are seen as one of the attributes of femininity. They are really popular and many women cannot imagine life without them. Wearing them generates a whole cascade of postural changes, which has an impact on our health. They are believed to play a part in the development of numerous dysfunctions including lower back pain, which has been considered a disease of civilization. The aim of this study was to evaluate changes in the biomechanics of the lumbo-pelvic region resulting from wearing high-heeled shoes and to check if there is a correlation between walking in this type of footwear and lower back pain.MATERIAL AND METHODS: The study has covered 105 women, aged 20-60, meeting specific inclusion criteria. Patients were divided into three equal groups: a group of women wearing shoes with a heel higher than 5 cm regularly (at least 3 times a week), a group of women wearing this type of footwear occasionally, and a control group in which women wear shoes with a heel lower than 5 cm. The study consisted of two parts: subjective and objective research. In the first part an original questionnaire and Polish versions of the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale were used. The second part consisted of fingers-floor test, Schober’s test and Trendelenburg’s test, measurement of pelvic inclination with the use of a digital inclinometer and measurement of the depth of lumbar lordosis with the use of a digital inclinometer, and the symmetry of the loading of the lower limbs on a dynamographic platform.RESULTS: The study showed the highest levels of disability due to LBP among women in the control group ( p = 0,002) and those wearing high heels occasionally and no longer than 3 hours at a time (p < 0,005). A significantly lower degree of disability (p < 0.01) was characteristic for the group of women wearing high-heeled shoes for less than 10 years. A significant increase in the angle of anteversion of the pelvis was observed among women wearing high-heeled shoes regularly and was related to the height of the heel. It was most visible in the group of women wearing at least 8 cm heels. There was a negative correlation between the setting of the pelvis and the depth of lumbar lordosis. However, no correlation was found between the change in the setting of the pelvis and the occurrence of LBP.CONSLUSION: In the observed group of patients a low level of severity of LBP was visible both during and after wearing high-heeled shoes. The Owestry questionnaire showed the greatest degree of disability in the control group and among women with the longest history of wearing high heels. Longer exposure increases also the risk of failure of the pelvic – trochanteric muscles. The study showed that wearing high-heeled shoes changes the settings of the pelvis increasing its anteversion, but has no significant association with the occurrence of LBP. There was also no observable relationship between the mobility of the lumbar spine and wearing high-heeled shoes. However, it has been shown that the pain tightening takes place at the ipsilateral side of the spine, in reference to the more loaded lower limb.pl
dc.abstract.plWSTĘP: Wysokie obcasy dawniej uznawane za symbol władzy i prestiżu dziś przede wszystkim postrzegane są jako jeden z atrybutów kobiecości. Są one bardzo popularne i wiele kobiet nie wyobraża sobie bez nich życia. Ich noszenie generuje całą kaskadę zmian posturalnych, co nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Przypisuje się im udział w rozwoju licznych dysfunkcji m.in. dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, które zostało uznane za chorobę cywilizacyjną. Celem pracy jest ocena zmian biomechaniki regionu miedniczno-lędźwiowego wynikających z noszenia obuwia na wysokim obcasie oraz sprawdzenie czy istnieje zależność między chodzeniem w takim typie obuwia, a dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. MATERIAŁ I METODY: Badaniami zostało objętych 105 kobiet, w wieku 20-60 lat, spełniających określone kryteria włączenia. Badane zostały podzielone na 3 równoliczne grupy: grupę kobiet chodzących regularnie (tj. minimum 3 razy w tygodniu) w obuwiu z obcasem powyżej 5 cm, grupę kobiet chodzących okazjonalnie w tego typu obuwiu i grupę kontrolną, w której kobiety noszą obuwie z obcasem niższym niż 5 cm. Badanie składało się z dwóch części: badania podmiotowego i przedmiotowego. W pierwszej wykorzystano kwestionariusz autorskiej ankiety oraz polską wersję kwestionariusza Oswestry, zaś w drugiej wykonano testy: palce-podłoga, Schobera, Trendelenburga, pomiar pochylenia miednicy za pomocą cyfrowego inklinometru oraz głębokość lordozy lędźwiowej za pomocą cyfrowego pochyłomierza, a także symetrię obciążania kończyn dolnych na platformie dynamograficznej. WYNIKI: Przeprowadzone badania wykazały, iż najwyższy poziom niesprawności spowodowanej LBP wykazują kobiety z grupy kontrolnej (p=0,002) oraz te, które „wysokie obcasy” noszą jednorazowo poniżej 3h (p<0,005). Istotnie niższym stopniem niesprawności (p<0,01) charakteryzuje się grupa kobiet noszących obuwie krócej niż 10 lat. Istotne zwiększenie kąta przodopochylenia miednicy obserwowane jest u kobiet noszących regularnie obuwie na wysokim obcasie i jest związane z jego wysokością. Największe występuje w grupie kobiet noszących co najmniej 8 cm obcasy. Zaobserwowano negatywną korelację między ustawieniem miednicy, a głębokością lordozy lędźwiowej. Niemniej, nie wykryto żadnego związku między zmianą ustawienia miednicy, a występowaniem LBP. WNIOSKI: W badanej grupie pacjentów zaobserwowano niski poziom nasilenia LBP zarówno podczas jak i po noszeniu obuwia na wysokim obcasie. Na podstawie kwestionariusza Oswestry największym stopniem niepełnosprawności charakteryzowała się grupa kontrolna oraz kobiety, które miały najdłuższą historię noszenia takich butów. Większe doświadczenie nasila ponadto ryzyko występowania niewydolności mięśni miedniczno-krętarzowych. Dowiedziono, iż „wysokie obcasy” wpływają na zmianę ustawienia miednicy zwiększając jej przodopochylenie, jednak nie ma to istotnego związku z występowaniem LBP. Nie znaleziono również związku między ruchomością odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a noszeniem obuwia na wysokim obcasie. Wykazano natomiast, iż zaostrzenie dolegliwości bólowych ma miejsce po ipsilateralnej stronie kręgosłupa, w stosunku do bardziej obciążanej kończyny dolnej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.contributor.authorBobak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.contributor.reviewerSzklarczyk, Joanna - 174297 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:56:06Z
dc.date.available2020-07-26T19:56:06Z
dc.date.submitted2016-07-12pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-103202-145244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209741
dc.languagepolpl
dc.subject.enhigh-heeled shoes, low back pain, angle of pelvic inclination, symmetrical loading of the lower limbspl
dc.subject.plobuwie na wysokim obcasie, dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, pochylenie miednicy, symetria obciążania kończyn dolnychpl
dc.titleCzy chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie wpływa na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupapl
dc.title.alternativeDoes wearing high-heeled shoes have an impact on low back pain?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: High-heeled shoes used to be seen as a symbol of power and prestige, but today primarily are seen as one of the attributes of femininity. They are really popular and many women cannot imagine life without them. Wearing them generates a whole cascade of postural changes, which has an impact on our health. They are believed to play a part in the development of numerous dysfunctions including lower back pain, which has been considered a disease of civilization. The aim of this study was to evaluate changes in the biomechanics of the lumbo-pelvic region resulting from wearing high-heeled shoes and to check if there is a correlation between walking in this type of footwear and lower back pain.MATERIAL AND METHODS: The study has covered 105 women, aged 20-60, meeting specific inclusion criteria. Patients were divided into three equal groups: a group of women wearing shoes with a heel higher than 5 cm regularly (at least 3 times a week), a group of women wearing this type of footwear occasionally, and a control group in which women wear shoes with a heel lower than 5 cm. The study consisted of two parts: subjective and objective research. In the first part an original questionnaire and Polish versions of the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale were used. The second part consisted of fingers-floor test, Schober’s test and Trendelenburg’s test, measurement of pelvic inclination with the use of a digital inclinometer and measurement of the depth of lumbar lordosis with the use of a digital inclinometer, and the symmetry of the loading of the lower limbs on a dynamographic platform.RESULTS: The study showed the highest levels of disability due to LBP among women in the control group ( p = 0,002) and those wearing high heels occasionally and no longer than 3 hours at a time (p < 0,005). A significantly lower degree of disability (p < 0.01) was characteristic for the group of women wearing high-heeled shoes for less than 10 years. A significant increase in the angle of anteversion of the pelvis was observed among women wearing high-heeled shoes regularly and was related to the height of the heel. It was most visible in the group of women wearing at least 8 cm heels. There was a negative correlation between the setting of the pelvis and the depth of lumbar lordosis. However, no correlation was found between the change in the setting of the pelvis and the occurrence of LBP.CONSLUSION: In the observed group of patients a low level of severity of LBP was visible both during and after wearing high-heeled shoes. The Owestry questionnaire showed the greatest degree of disability in the control group and among women with the longest history of wearing high heels. Longer exposure increases also the risk of failure of the pelvic – trochanteric muscles. The study showed that wearing high-heeled shoes changes the settings of the pelvis increasing its anteversion, but has no significant association with the occurrence of LBP. There was also no observable relationship between the mobility of the lumbar spine and wearing high-heeled shoes. However, it has been shown that the pain tightening takes place at the ipsilateral side of the spine, in reference to the more loaded lower limb.
dc.abstract.plpl
WSTĘP: Wysokie obcasy dawniej uznawane za symbol władzy i prestiżu dziś przede wszystkim postrzegane są jako jeden z atrybutów kobiecości. Są one bardzo popularne i wiele kobiet nie wyobraża sobie bez nich życia. Ich noszenie generuje całą kaskadę zmian posturalnych, co nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Przypisuje się im udział w rozwoju licznych dysfunkcji m.in. dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, które zostało uznane za chorobę cywilizacyjną. Celem pracy jest ocena zmian biomechaniki regionu miedniczno-lędźwiowego wynikających z noszenia obuwia na wysokim obcasie oraz sprawdzenie czy istnieje zależność między chodzeniem w takim typie obuwia, a dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. MATERIAŁ I METODY: Badaniami zostało objętych 105 kobiet, w wieku 20-60 lat, spełniających określone kryteria włączenia. Badane zostały podzielone na 3 równoliczne grupy: grupę kobiet chodzących regularnie (tj. minimum 3 razy w tygodniu) w obuwiu z obcasem powyżej 5 cm, grupę kobiet chodzących okazjonalnie w tego typu obuwiu i grupę kontrolną, w której kobiety noszą obuwie z obcasem niższym niż 5 cm. Badanie składało się z dwóch części: badania podmiotowego i przedmiotowego. W pierwszej wykorzystano kwestionariusz autorskiej ankiety oraz polską wersję kwestionariusza Oswestry, zaś w drugiej wykonano testy: palce-podłoga, Schobera, Trendelenburga, pomiar pochylenia miednicy za pomocą cyfrowego inklinometru oraz głębokość lordozy lędźwiowej za pomocą cyfrowego pochyłomierza, a także symetrię obciążania kończyn dolnych na platformie dynamograficznej. WYNIKI: Przeprowadzone badania wykazały, iż najwyższy poziom niesprawności spowodowanej LBP wykazują kobiety z grupy kontrolnej (p=0,002) oraz te, które „wysokie obcasy” noszą jednorazowo poniżej 3h (p<0,005). Istotnie niższym stopniem niesprawności (p<0,01) charakteryzuje się grupa kobiet noszących obuwie krócej niż 10 lat. Istotne zwiększenie kąta przodopochylenia miednicy obserwowane jest u kobiet noszących regularnie obuwie na wysokim obcasie i jest związane z jego wysokością. Największe występuje w grupie kobiet noszących co najmniej 8 cm obcasy. Zaobserwowano negatywną korelację między ustawieniem miednicy, a głębokością lordozy lędźwiowej. Niemniej, nie wykryto żadnego związku między zmianą ustawienia miednicy, a występowaniem LBP. WNIOSKI: W badanej grupie pacjentów zaobserwowano niski poziom nasilenia LBP zarówno podczas jak i po noszeniu obuwia na wysokim obcasie. Na podstawie kwestionariusza Oswestry największym stopniem niepełnosprawności charakteryzowała się grupa kontrolna oraz kobiety, które miały najdłuższą historię noszenia takich butów. Większe doświadczenie nasila ponadto ryzyko występowania niewydolności mięśni miedniczno-krętarzowych. Dowiedziono, iż „wysokie obcasy” wpływają na zmianę ustawienia miednicy zwiększając jej przodopochylenie, jednak nie ma to istotnego związku z występowaniem LBP. Nie znaleziono również związku między ruchomością odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a noszeniem obuwia na wysokim obcasie. Wykazano natomiast, iż zaostrzenie dolegliwości bólowych ma miejsce po ipsilateralnej stronie kręgosłupa, w stosunku do bardziej obciążanej kończyny dolnej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.contributor.authorpl
Bobak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.contributor.reviewerpl
Szklarczyk, Joanna - 174297
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:56:06Z
dc.date.available
2020-07-26T19:56:06Z
dc.date.submittedpl
2016-07-12
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-103202-145244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209741
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
high-heeled shoes, low back pain, angle of pelvic inclination, symmetrical loading of the lower limbs
dc.subject.plpl
obuwie na wysokim obcasie, dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, pochylenie miednicy, symetria obciążania kończyn dolnych
dc.titlepl
Czy chodzenie w obuwiu na wysokim obcasie wpływa na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
dc.title.alternativepl
Does wearing high-heeled shoes have an impact on low back pain?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
6
Poznan
4
Warsaw
4
Katowice
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Olsztyn
2
Ashburn
1
Cieszyn
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available