Środki prawne ochrony danych osobowych

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to present the rights of individuals who are the subject of personal data as well as legal remedies against the breach of data protection regulations. This master's thesis consists of three chapters. The first chapter demonstrates general aspects of the protection of personal data and indicates the rights of the data subject. The next two chapters deal with legal remedies for the protection of personal data, which were divided into direct and indirect legal remedies. Direct remedies, which are the main topic of the second chapter, constitute a procedural institution by means of which authorized entities may demand verification of legal status or actions performed in the course of proceedings. In the last chapter, legal measures have been distinguished in a broad sense, the purpose of which is to ensure the widest possible scope of protection of data entities against violations of rights related to the processing of personal data.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przybliżenie praw osób, których dane są przetwarzane oraz przedstawienie poszczególnych środków prawnych służących ochronie danych osobowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz wskazano uprawnienia podmiotu, którego dane dotyczą. Kolejne dwa rozdziały dotyczą środków prawnych ochrony danych osobowych. W niniejszej pracy zastosowano podział na środki prawne sensu stricto oraz środki prawne sensu largo. Pierwsze z nich, będące tematem przewodnim rozdziału drugiego, stanowią instytucję procesową za pomocą, której uprawnione podmioty mogą domagać się weryfikacji stanów prawnych lub czynności dokonywanych w toku postępowania. W ostatnim rozdziale wyodrębniono środki prawne sensu largo, których celem jest zapewnienie jak najszerszego zakresu ochrony pomiotom danych przed naruszaniem praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.authorKijanka, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:32:18Z
dc.date.available2021-10-14T04:32:18Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-153580-227053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279907
dc.languagepolpl
dc.subject.enpersonal data protection, GDPR, right to privacy, administrative proceedings, civil proceedings, processing of personal datapl
dc.subject.plochrona danych osobowych, RODO, prawo do prywatnosci, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, przetwarzanie danych osobowychpl
dc.titleŚrodki prawne ochrony danych osobowychpl
dc.title.alternativeLegal remedies for personal data protectionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to present the rights of individuals who are the subject of personal data as well as legal remedies against the breach of data protection regulations. This master's thesis consists of three chapters. The first chapter demonstrates general aspects of the protection of personal data and indicates the rights of the data subject. The next two chapters deal with legal remedies for the protection of personal data, which were divided into direct and indirect legal remedies. Direct remedies, which are the main topic of the second chapter, constitute a procedural institution by means of which authorized entities may demand verification of legal status or actions performed in the course of proceedings. In the last chapter, legal measures have been distinguished in a broad sense, the purpose of which is to ensure the widest possible scope of protection of data entities against violations of rights related to the processing of personal data.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przybliżenie praw osób, których dane są przetwarzane oraz przedstawienie poszczególnych środków prawnych służących ochronie danych osobowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz wskazano uprawnienia podmiotu, którego dane dotyczą. Kolejne dwa rozdziały dotyczą środków prawnych ochrony danych osobowych. W niniejszej pracy zastosowano podział na środki prawne sensu stricto oraz środki prawne sensu largo. Pierwsze z nich, będące tematem przewodnim rozdziału drugiego, stanowią instytucję procesową za pomocą, której uprawnione podmioty mogą domagać się weryfikacji stanów prawnych lub czynności dokonywanych w toku postępowania. W ostatnim rozdziale wyodrębniono środki prawne sensu largo, których celem jest zapewnienie jak najszerszego zakresu ochrony pomiotom danych przed naruszaniem praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.authorpl
Kijanka, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:32:18Z
dc.date.available
2021-10-14T04:32:18Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-153580-227053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279907
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
personal data protection, GDPR, right to privacy, administrative proceedings, civil proceedings, processing of personal data
dc.subject.plpl
ochrona danych osobowych, RODO, prawo do prywatnosci, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, przetwarzanie danych osobowych
dc.titlepl
Środki prawne ochrony danych osobowych
dc.title.alternativepl
Legal remedies for personal data protection
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Rumia
5
Krakow
4
Warsaw
4
Gdynia
2
Wroclaw
2
Braniewo
1
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Laziska Gorne
1

No access

No Thumbnail Available