Fake newsy jako mechanizm obniżania wiarygodności mediów. Studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enThe main target of this thesis is showing the effects of fake news and their impact on people's opinion about media. There were described such definitions as a journalistic reliability, new media, mass media and social media. Connection between politics and media caused, that this subject was analyzed. Finally, author described mechanism of reducing media reliability in public opinion because of fake news impact. Main thesis, which were assumed by author is that fake news has effect on recipient perception, and in particular his trust.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy jest ukazanie mechanizmu oddziaływania fake newsów na postrzeganie mediów przez społeczeństwo. Poruszona została kwestia rzetelności dziennikarskiej, a także nowych mediów, mediów masowych i social media. Coraz większe przenikanie się polityki i mediów spowodowały, że także ten temat został przeanalizowany. Ostatecznie ukazany został mechanizm obniżania wiarygodności mediów, spowodowany fake newsami, na konkretnych przykładach. W pracy przewija się także teza, że fałszywe informacje wpłynęły na postrzeganie medium przez jego odbiorcę, a w szczególności na zaufanie, jakim go darzy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.contributor.authorKlimek, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBukowski, Michał - 160618 pl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:54:54Z
dc.date.available2020-07-27T21:54:54Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-130015-238654pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233204
dc.languagepolpl
dc.subject.enfake news, disinformation, post-truth, post-politics, journalistic reliability, journalistic ethics, new media, social media, mass media, public opinion, manipulationpl
dc.subject.plfake newsy, dezinformacja, postprawda, postpolityka, rzetelność dziennikarska, etyka dziennikarska, nowe media, media społecznościowe, media masowe, opinia publiczna, manipulacjapl
dc.titleFake newsy jako mechanizm obniżania wiarygodności mediów. Studium przypadkupl
dc.title.alternativeFake news as a mechanism, decreasing reliability of media. Case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main target of this thesis is showing the effects of fake news and their impact on people's opinion about media. There were described such definitions as a journalistic reliability, new media, mass media and social media. Connection between politics and media caused, that this subject was analyzed. Finally, author described mechanism of reducing media reliability in public opinion because of fake news impact. Main thesis, which were assumed by author is that fake news has effect on recipient perception, and in particular his trust.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy jest ukazanie mechanizmu oddziaływania fake newsów na postrzeganie mediów przez społeczeństwo. Poruszona została kwestia rzetelności dziennikarskiej, a także nowych mediów, mediów masowych i social media. Coraz większe przenikanie się polityki i mediów spowodowały, że także ten temat został przeanalizowany. Ostatecznie ukazany został mechanizm obniżania wiarygodności mediów, spowodowany fake newsami, na konkretnych przykładach. W pracy przewija się także teza, że fałszywe informacje wpłynęły na postrzeganie medium przez jego odbiorcę, a w szczególności na zaufanie, jakim go darzy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.contributor.authorpl
Klimek, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Michał - 160618
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:54:54Z
dc.date.available
2020-07-27T21:54:54Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-130015-238654
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fake news, disinformation, post-truth, post-politics, journalistic reliability, journalistic ethics, new media, social media, mass media, public opinion, manipulation
dc.subject.plpl
fake newsy, dezinformacja, postprawda, postpolityka, rzetelność dziennikarska, etyka dziennikarska, nowe media, media społecznościowe, media masowe, opinia publiczna, manipulacja
dc.titlepl
Fake newsy jako mechanizm obniżania wiarygodności mediów. Studium przypadku
dc.title.alternativepl
Fake news as a mechanism, decreasing reliability of media. Case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
124
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
14
Poznan
11
Bydgoszcz
8
Katowice
6
Wroclaw
5
Chrzanów
3
Lodz
3
Torun
3
Andrychow
2

No access

No Thumbnail Available