Realizacja koncepcji codziennych zachowań informacyjnych na przykładzie speedcuberów

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the article is to isolate information behavior patterns characteristic for the speedcubers testing. The main goal is to conduct research and find answers to questions whether there are information behavior patterns characteristic for this particular social group and whether they can be compared with other groups. Author, based on the method of analysis and criticism of literature, cites the history of the emergence of this discipline and the formation of a social group around it, and presents current knowledge about information behaviors, in particular information behaviors of Internet users. The author of the article presents the results of his own questionnaire surveys, which are the answer to the posed research questions and also leads to further research possibilities.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest wyodrębnienie wzorców zachowań informacyjnych charakterystycznych dla grupy społecznej speedcuberów. Głównym celem jest przeprowadzenie badań i znalezienie odpowiedzi na pytania czy istnieją wzorce zachowań informacyjnych charakterystyczne dla tej konkretnej grupy społecznej i czy mogą być one porównane z innymi grupami. W tym celu autor opierając się na metodzie analizy i krytyki piśmiennictwa przytacza historię powstania tej dyscypliny i wytworzenia się wokół niej grupy społecznej, oraz przedstawia aktualną wiedzę na temat zachowań informacyjnych, w szczególności zachowań informacyjnych internautów. Autor pracy przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie badań kwestionariuszowych, które są odpowiedzią na postawione pytania badawcze i naprowadzają na dalsze możliwości badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRak, Dorotapl
dc.contributor.authorDrozdowicz, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRak, Dorotapl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:50:06Z
dc.date.available2020-07-27T22:50:06Z
dc.date.submitted2019-09-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-131222-232219pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234043
dc.languagepolpl
dc.subject.eninformation behavior, personal information managment, rubik’s cube, speedcubingpl
dc.subject.plindywidualne zarządzanie informacją, kostka Rubika, speedcubing, zachowania informacyjnepl
dc.titleRealizacja koncepcji codziennych zachowań informacyjnych na przykładzie speedcuberówpl
dc.title.alternativeImplementation of the concept of everyday information behaviors on the example of speedcuberspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the article is to isolate information behavior patterns characteristic for the speedcubers testing. The main goal is to conduct research and find answers to questions whether there are information behavior patterns characteristic for this particular social group and whether they can be compared with other groups. Author, based on the method of analysis and criticism of literature, cites the history of the emergence of this discipline and the formation of a social group around it, and presents current knowledge about information behaviors, in particular information behaviors of Internet users. The author of the article presents the results of his own questionnaire surveys, which are the answer to the posed research questions and also leads to further research possibilities.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest wyodrębnienie wzorców zachowań informacyjnych charakterystycznych dla grupy społecznej speedcuberów. Głównym celem jest przeprowadzenie badań i znalezienie odpowiedzi na pytania czy istnieją wzorce zachowań informacyjnych charakterystyczne dla tej konkretnej grupy społecznej i czy mogą być one porównane z innymi grupami. W tym celu autor opierając się na metodzie analizy i krytyki piśmiennictwa przytacza historię powstania tej dyscypliny i wytworzenia się wokół niej grupy społecznej, oraz przedstawia aktualną wiedzę na temat zachowań informacyjnych, w szczególności zachowań informacyjnych internautów. Autor pracy przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie badań kwestionariuszowych, które są odpowiedzią na postawione pytania badawcze i naprowadzają na dalsze możliwości badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Dorota
dc.contributor.authorpl
Drozdowicz, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Dorota
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:50:06Z
dc.date.available
2020-07-27T22:50:06Z
dc.date.submittedpl
2019-09-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-131222-232219
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234043
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
information behavior, personal information managment, rubik’s cube, speedcubing
dc.subject.plpl
indywidualne zarządzanie informacją, kostka Rubika, speedcubing, zachowania informacyjne
dc.titlepl
Realizacja koncepcji codziennych zachowań informacyjnych na przykładzie speedcuberów
dc.title.alternativepl
Implementation of the concept of everyday information behaviors on the example of speedcubers
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available