Employer Branding jako strategia marketingowa współczesnego przedsiębiorstwa.

master
dc.abstract.enThe purpose of the thesis was to present the idea of employer branding as a marketing strategy for modern enterprises. The work consists of two parts, theoretical and a research. The first part contains basic concepts, historical and sociological outline of the issue, assumptions, types, techniques and tools of employer branding. It was also characterised as a tool for building a corporate brand by describing the brand's functions, its elements, benefits of having a strong brand and the differences between the corporate and product brand. In addition, various types of campaigns were presented, including image campaign, employer branding campaign or CSR campaign. In this part, there is also a description of an important tool for creating the image of the organization, which is recruitment marketing. In the research part, the subject of which was to identify the elements that determine the attractiveness of the employer in the eyes of students, a description of the purpose, methods and techniques of the study were included. The focus was put on a detailed analysis of the conducted research. At the end, there were presented conclusions from the analyzed studies and recommendations for employers who want to improve their image in the eyes of potential candidates.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie idei employer brandingu jako strategii marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. Praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej. W pierwszej części zostały zawarte podstawowe pojęcia, zarys historyczny i socjologiczny zagadnienia, założenia, rodzaje, techniki oraz narzędzia stosowania employer brandingu. Scharakteryzowano go również jako narzędzie budowania marki korporacyjnej opisując funkcje marki, jej elementy, korzyści wynikające z posiadania silnej marki oraz różnice pomiędzy marką korporacyjną a produktową. Dodatkowo, zostały przedstawione różne rodzaje kampanii, m.in. wizerunkowe, employer brandingowe czy CSR. W tej części nie mogło również zabraknąć opisu istotnego narzędzia kreowania wizerunku organizacji jakim jest marketing rekrutacyjny. W części badawczej, której tematem było wskazanie elementów, które określają atrakcyjność pracodawcy w oczach studentów, zawarto opis celu, metody oraz techniki badania oraz skupiono się na szczegółowej analizie przeprowadzanych badań. Na zakończenie zaprezentowano wnioski z analizowanych badań i rekomendacje dla pracodawców chcących poprawić swój wizerunek w oczach potencjalnych kandydatów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorKulasik, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:33:41Z
dc.date.available2020-07-28T05:33:41Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139334-264706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240159
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecruitment, employer branding, branding, candidate, advertisement, employer, company, enterprise, marketing, corporation, labor market, brand campaign, tool, image, organization, employee, job, attractivenesspl
dc.subject.plrekrutacja, employer branding, brandingowe, kandydat, ogłoszenie, pracodawca, firma, przedsiębiorstwo, marketing, korporacja, rynek pracy marka kampani, narzędzie, wizerunek, organizacja, pracownik, praca, atrakcyjnośćpl
dc.titleEmployer Branding jako strategia marketingowa współczesnego przedsiębiorstwa.pl
dc.title.alternativeEmployer branding as a marketing strategy for modern enterprisespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the thesis was to present the idea of employer branding as a marketing strategy for modern enterprises. The work consists of two parts, theoretical and a research. The first part contains basic concepts, historical and sociological outline of the issue, assumptions, types, techniques and tools of employer branding. It was also characterised as a tool for building a corporate brand by describing the brand's functions, its elements, benefits of having a strong brand and the differences between the corporate and product brand. In addition, various types of campaigns were presented, including image campaign, employer branding campaign or CSR campaign. In this part, there is also a description of an important tool for creating the image of the organization, which is recruitment marketing. In the research part, the subject of which was to identify the elements that determine the attractiveness of the employer in the eyes of students, a description of the purpose, methods and techniques of the study were included. The focus was put on a detailed analysis of the conducted research. At the end, there were presented conclusions from the analyzed studies and recommendations for employers who want to improve their image in the eyes of potential candidates.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie idei employer brandingu jako strategii marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. Praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej. W pierwszej części zostały zawarte podstawowe pojęcia, zarys historyczny i socjologiczny zagadnienia, założenia, rodzaje, techniki oraz narzędzia stosowania employer brandingu. Scharakteryzowano go również jako narzędzie budowania marki korporacyjnej opisując funkcje marki, jej elementy, korzyści wynikające z posiadania silnej marki oraz różnice pomiędzy marką korporacyjną a produktową. Dodatkowo, zostały przedstawione różne rodzaje kampanii, m.in. wizerunkowe, employer brandingowe czy CSR. W tej części nie mogło również zabraknąć opisu istotnego narzędzia kreowania wizerunku organizacji jakim jest marketing rekrutacyjny. W części badawczej, której tematem było wskazanie elementów, które określają atrakcyjność pracodawcy w oczach studentów, zawarto opis celu, metody oraz techniki badania oraz skupiono się na szczegółowej analizie przeprowadzanych badań. Na zakończenie zaprezentowano wnioski z analizowanych badań i rekomendacje dla pracodawców chcących poprawić swój wizerunek w oczach potencjalnych kandydatów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Kulasik, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:33:41Z
dc.date.available
2020-07-28T05:33:41Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139334-264706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240159
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recruitment, employer branding, branding, candidate, advertisement, employer, company, enterprise, marketing, corporation, labor market, brand campaign, tool, image, organization, employee, job, attractiveness
dc.subject.plpl
rekrutacja, employer branding, brandingowe, kandydat, ogłoszenie, pracodawca, firma, przedsiębiorstwo, marketing, korporacja, rynek pracy marka kampani, narzędzie, wizerunek, organizacja, pracownik, praca, atrakcyjność
dc.titlepl
Employer Branding jako strategia marketingowa współczesnego przedsiębiorstwa.
dc.title.alternativepl
Employer branding as a marketing strategy for modern enterprises
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
112
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Wroclaw
12
Krakow
8
Poznan
8
Lodz
6
Mannheim
4
Gdansk
3
Będzin
2
Dublin
2
Jarocin
2

No access

No Thumbnail Available