Zagadnienie dyskretności percepcji a aktywność oscylacyjna mózgu

licenciate
dc.abstract.enSubjectively, it seems to us that we perceive the world and the incoming information, as a continuous stream of information. Nevertheless, over the years scientists exploring the issue of human perception consider an opposite hypothesis, that our perceptual processes are organized differently - in a discrete way. Due to difficulties in collecting and analyzing data these hypotheses have not found support in research results. Only in recent years thanks to the dynamic development of data measurement and analysis methods, it was possible to take a detailed look at perceptual processes. It has revealed a number of results supporting the hypothesis of discrete perception, as well as attempts to explain some cases of processing disorders and visual illusions. Nevertheless, both the results of the research and the cases described are subject to various issues undermining their explanatory value. This paper contains descriptions of these cases and the analysis of the research results regarding the discreteness of perception, and confronts them with its criticism and alternative ways of explaining the discussed phenomena.pl
dc.abstract.plSubiektywnie postrzegamy świat i docierające z niego informacje w sposób ciągły. Jednakże osoby badające zagadnienie ludzkiej percepcji przez lata rozważały hipotezę, że nasze procesy percepcyjne zorganizowane są w sposób dyskretny. Z racji na trudności w zebraniu i analizie danych nad dyskretnością percepcji, przez lata hipotezy te nie znajdowały poparcia w wynikach badań. Jednakże dynamiczny rozwój metod pomiaru i analizy danych w ostatnich latach umożliwił bardziej szczegółowe przyjrzenie się procesom percepcyjnym, co zaowocowało licznymi wynikami wspierającymi hipotezę o dyskretności percepcji. Istnieje także kilka przypadków zaburzeń przetwarzania oraz iluzji wzrokowych, które mogą niejako ujawniać dyskretną organizację procesów percepcyjnych. Niemniej jednak, zarówno z wynikami badań jak i opisywanymi przypadkami związane są różne problemy podważające ich wartość eksplanacyjną. W swojej pracy opisuję te przypadki i wyniki badań dotyczących dyskretności percepcji, konfrontując je z ich krytyką i odmiennymi sposobami wyjaśnień opisywanych zjawisk.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBinder, Marek - 101031 pl
dc.contributor.authorCiślik, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBinder, Marek - 101031 pl
dc.contributor.reviewerKlincewicz, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:20:15Z
dc.date.available2020-07-27T18:20:15Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-125731-214619pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229904
dc.languagepolpl
dc.subject.enperception, discrete, brain oscillations, electroencephalography, visual perceptionpl
dc.subject.plpercepcja, dyskretna, oscylacje mózgowe, elektroencefalografia, percepcja wzrokowapl
dc.titleZagadnienie dyskretności percepcji a aktywność oscylacyjna mózgupl
dc.title.alternativeThe issue of discretness of perception and oscillatory brain activitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subjectively, it seems to us that we perceive the world and the incoming information, as a continuous stream of information. Nevertheless, over the years scientists exploring the issue of human perception consider an opposite hypothesis, that our perceptual processes are organized differently - in a discrete way. Due to difficulties in collecting and analyzing data these hypotheses have not found support in research results. Only in recent years thanks to the dynamic development of data measurement and analysis methods, it was possible to take a detailed look at perceptual processes. It has revealed a number of results supporting the hypothesis of discrete perception, as well as attempts to explain some cases of processing disorders and visual illusions. Nevertheless, both the results of the research and the cases described are subject to various issues undermining their explanatory value. This paper contains descriptions of these cases and the analysis of the research results regarding the discreteness of perception, and confronts them with its criticism and alternative ways of explaining the discussed phenomena.
dc.abstract.plpl
Subiektywnie postrzegamy świat i docierające z niego informacje w sposób ciągły. Jednakże osoby badające zagadnienie ludzkiej percepcji przez lata rozważały hipotezę, że nasze procesy percepcyjne zorganizowane są w sposób dyskretny. Z racji na trudności w zebraniu i analizie danych nad dyskretnością percepcji, przez lata hipotezy te nie znajdowały poparcia w wynikach badań. Jednakże dynamiczny rozwój metod pomiaru i analizy danych w ostatnich latach umożliwił bardziej szczegółowe przyjrzenie się procesom percepcyjnym, co zaowocowało licznymi wynikami wspierającymi hipotezę o dyskretności percepcji. Istnieje także kilka przypadków zaburzeń przetwarzania oraz iluzji wzrokowych, które mogą niejako ujawniać dyskretną organizację procesów percepcyjnych. Niemniej jednak, zarówno z wynikami badań jak i opisywanymi przypadkami związane są różne problemy podważające ich wartość eksplanacyjną. W swojej pracy opisuję te przypadki i wyniki badań dotyczących dyskretności percepcji, konfrontując je z ich krytyką i odmiennymi sposobami wyjaśnień opisywanych zjawisk.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Binder, Marek - 101031
dc.contributor.authorpl
Ciślik, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Binder, Marek - 101031
dc.contributor.reviewerpl
Klincewicz, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:20:15Z
dc.date.available
2020-07-27T18:20:15Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-125731-214619
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229904
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
perception, discrete, brain oscillations, electroencephalography, visual perception
dc.subject.plpl
percepcja, dyskretna, oscylacje mózgowe, elektroencefalografia, percepcja wzrokowa
dc.titlepl
Zagadnienie dyskretności percepcji a aktywność oscylacyjna mózgu
dc.title.alternativepl
The issue of discretness of perception and oscillatory brain activity
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Lviv
1
Middelaar
1
Stockholm
1

No access

No Thumbnail Available