Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

master
dc.abstract.enThe study shows the role of motivation in the organization. Explain the concept of motivation and motivation system and the main objectives of human resource management in terms of organization management. Issues of the motivation of employees and her influence on the quality and the productivity were described. Motivation is the motor power of human behavior and actions. It is essential and one of the most important factors for increasing work efficiency, so it is important to point out how you can influence employee motivation. The article presents motivational theories as well as financial and non-financial motivational factors to work. They are essential for building an optimal bonus system that improves productivity and improves the quality of work. Was made an attempt to determine employee motivation levels based on motivating factors and motivational groups.pl
dc.abstract.plOpracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy w organizacji. Motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy, dlatego istotne jest wskazanie, w jaki sposób można wpływać na motywację pracowników. W pracy przedstawiono teorie motywacji oraz finansowe i pozafinansowe czynniki motywujące do pracy. Są one niezbędne do skonstruowania optymalnego systemu premiowania, wpływającego na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wykonywanej pracy. Podjęto próbę określenia poziomu motywacji pracowników w zależności od czynników motywujących i grup motywacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorZdybel, Dianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:49:49Z
dc.date.available2020-07-27T11:49:49Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-119277-141955pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224291
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: motivation, work motivation, motivation factors, motivation system, human resources management, human capitalpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: motywacja, motywacja do pracy, czynniki motywacji, system motywacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzkipl
dc.titleAnaliza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowapl
dc.title.alternativeAnalysis of the motivational and organizational aspects of the Cracow City Hallpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study shows the role of motivation in the organization. Explain the concept of motivation and motivation system and the main objectives of human resource management in terms of organization management. Issues of the motivation of employees and her influence on the quality and the productivity were described. Motivation is the motor power of human behavior and actions. It is essential and one of the most important factors for increasing work efficiency, so it is important to point out how you can influence employee motivation. The article presents motivational theories as well as financial and non-financial motivational factors to work. They are essential for building an optimal bonus system that improves productivity and improves the quality of work. Was made an attempt to determine employee motivation levels based on motivating factors and motivational groups.
dc.abstract.plpl
Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy w organizacji. Motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy, dlatego istotne jest wskazanie, w jaki sposób można wpływać na motywację pracowników. W pracy przedstawiono teorie motywacji oraz finansowe i pozafinansowe czynniki motywujące do pracy. Są one niezbędne do skonstruowania optymalnego systemu premiowania, wpływającego na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wykonywanej pracy. Podjęto próbę określenia poziomu motywacji pracowników w zależności od czynników motywujących i grup motywacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Zdybel, Diana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:49:49Z
dc.date.available
2020-07-27T11:49:49Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-119277-141955
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224291
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: motivation, work motivation, motivation factors, motivation system, human resources management, human capital
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: motywacja, motywacja do pracy, czynniki motywacji, system motywacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki
dc.titlepl
Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa
dc.title.alternativepl
Analysis of the motivational and organizational aspects of the Cracow City Hall
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available