Społeczności imigranckie w Europie. Problemy integracji w społeczeństwie wielokulturowym (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Francja)

licenciate
dc.abstract.en...pl
dc.abstract.otherCelem mojej pracy było przedstawienie problemu integracji społeczności imigranckich w społeczeństwie wielokulturowym w Europie Zachodniej. By ukazać jak złożony jest ten problem wybrałam sześć krajów: Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Każdy z tych krajów jest trochę inny i każdy inaczej sobie radzi z integracją przybyszów. Moja praca składa się ze wstępu, w którym zawarte są informacje o podstawie materiałowej. W tej pracy korzystałam zarówno z polskiej jak i obcojęzycznej literatury przedmiotu. We wstępie scharakteryzowałam jak wygląda obecnie imigracja do krajów UE. Wymieniłam czynnik ekonomiczny jako główny powód imigracji oraz to, że większość imigrantów przybywających do Europy jest pochodzenia muzułmańskiego. Napisałam, że w większości państw UE występują problemy z integracją tych przybyszów. W rozdziale I pokazałam jak rozumiano koncepcję integracji imigrantów w różnych koncepcjach społeczeństwa wielokulturowego.Wyjaśniłam co rozumiemy pod pojęciem integracji, asymilacji, akulturacji. Wymieniłam cztery podstawowe wymiary integracji: integracje strukturalną, kulturalną, społeczną i identyfikacyjną. Napisałam także co to jest dezintegracja i o tym jak ważna jest polityka integracyjna prowadzona przez państwa do których przybywają imigranci. Wyjaśniłam też co oznacza słowo wielokulturowość i przedstawiłam różne koncepcje wielokulturowości. Następnie omówiłam kwestie integracji społeczeństw imigranckich w debacie politycznej. Ukazałam jak wygląda dyskusja o wielokulturowości w wymienionych wyżej państwach. W drugim rozdziale pokazane są wybrane problemy integracji społeczności imigranckich w tych krajach. Zjawisko formowania się gett etnicznych omówiłam na przykładzie berlińskiej dzielnicy Neukölln w Niemczech. Pisałam też o „przymusowych małżeństwach” i „honorowych zabójstwach”, a także o problemach w edukacji młodzieży. W Anglii i Holandii także występują problemy z integracją imigrantów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Anglicy najbardziej jednak obawiają się ataków terrorystycznych. We Francji są problemy w biednych przedmieściach dużych miast. Francuzi i Włosi nie radzą sobie również z problemem nielegalnych obozowisk cygańskich. Do Włoch przybywają też nielegalni imigranci z Chin. Jak zmienia się wygląd miast pod wpływem imigracji omówiłam na przykładzie miasta Prato w Toskanii. Napisałam o konflikcie wokół sprawy noszenia chust przez muzułmanki w szkołach hiszpańskich. I o innych problemach związanych z obecnością imigrantów. Pisałam też o barierach jakie napotykają imigranci na rynków pracy. Przedstawiłam także krótkąhistorię imigracji w każdym z omawianych krajów. Pokazałam jak wyglądają relacje między imigrantami i ich potomkami, a społecznością autochtonów. Zwróciłam też uwagę, że prawie we wszystkich krajach Europy obserwujemy wzrost popularności partii nacjonalistycznych.Rozdział trzeci dotyczy głównych wyzwań i problemów polityki imigracyjnej w świetle Traktatu z Lizbony. Zawiera informacje o kompetencjach UE we wspólnotowym prawie azylowym i imigracyjnym. Omówiłam tutaj znaczenie dyrektyw unijnych i przeanalizowałam najważniejsze z nich. Napisałam, że inaczej traktuje się obywateli UE, a inaczej obywateli państw trzecich. Następnie zajęłam się omówieniem regulacji prawnych we wszystkich sześciu państwach. Szczególną uwagę zwróciłam na problemy krajów Południa z nielegalną imigracją. Napisałam o konflikcie francusko- włoskim dotyczącym tej sprawy i o tym, że państwa członkowskie UE zastanawiają się nad zmianą Traktatu z Schengen. Stwierdziłam, że państwa UE nie radzą sobie z integracją przybyszów. Problemy występują nawet w drugim i trzecim pokoleniu imigrantów. Państwa Unii prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną. W dziedzinie prawa imigracyjnego zauważa się coraz większy wpływ prawa Unii na kształt prawa krajowego państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która nie bierze udziału w realizacji postanowień IV tytułu Traktatu Lizbońskiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorMadziar, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:01:43Z
dc.date.available2020-07-14T19:01:43Z
dc.date.submitted2011-06-25pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-55703-100214pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170515
dc.subject.en...pl
dc.subject.otherimigracja, integracja, wielokulturowośćpl
dc.titleSpołeczności imigranckie w Europie. Problemy integracji w społeczeństwie wielokulturowym (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Francja)pl
dc.title.alternativeImmigrant Societies in Europe. Problems of the Integration in the Multicultural Society (Germany, the Netherlands, Great Britain, Spain, Italy and France)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
...
dc.abstract.otherpl
Celem mojej pracy było przedstawienie problemu integracji społeczności imigranckich w społeczeństwie wielokulturowym w Europie Zachodniej. By ukazać jak złożony jest ten problem wybrałam sześć krajów: Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Każdy z tych krajów jest trochę inny i każdy inaczej sobie radzi z integracją przybyszów. Moja praca składa się ze wstępu, w którym zawarte są informacje o podstawie materiałowej. W tej pracy korzystałam zarówno z polskiej jak i obcojęzycznej literatury przedmiotu. We wstępie scharakteryzowałam jak wygląda obecnie imigracja do krajów UE. Wymieniłam czynnik ekonomiczny jako główny powód imigracji oraz to, że większość imigrantów przybywających do Europy jest pochodzenia muzułmańskiego. Napisałam, że w większości państw UE występują problemy z integracją tych przybyszów. W rozdziale I pokazałam jak rozumiano koncepcję integracji imigrantów w różnych koncepcjach społeczeństwa wielokulturowego.Wyjaśniłam co rozumiemy pod pojęciem integracji, asymilacji, akulturacji. Wymieniłam cztery podstawowe wymiary integracji: integracje strukturalną, kulturalną, społeczną i identyfikacyjną. Napisałam także co to jest dezintegracja i o tym jak ważna jest polityka integracyjna prowadzona przez państwa do których przybywają imigranci. Wyjaśniłam też co oznacza słowo wielokulturowość i przedstawiłam różne koncepcje wielokulturowości. Następnie omówiłam kwestie integracji społeczeństw imigranckich w debacie politycznej. Ukazałam jak wygląda dyskusja o wielokulturowości w wymienionych wyżej państwach. W drugim rozdziale pokazane są wybrane problemy integracji społeczności imigranckich w tych krajach. Zjawisko formowania się gett etnicznych omówiłam na przykładzie berlińskiej dzielnicy Neukölln w Niemczech. Pisałam też o „przymusowych małżeństwach” i „honorowych zabójstwach”, a także o problemach w edukacji młodzieży. W Anglii i Holandii także występują problemy z integracją imigrantów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Anglicy najbardziej jednak obawiają się ataków terrorystycznych. We Francji są problemy w biednych przedmieściach dużych miast. Francuzi i Włosi nie radzą sobie również z problemem nielegalnych obozowisk cygańskich. Do Włoch przybywają też nielegalni imigranci z Chin. Jak zmienia się wygląd miast pod wpływem imigracji omówiłam na przykładzie miasta Prato w Toskanii. Napisałam o konflikcie wokół sprawy noszenia chust przez muzułmanki w szkołach hiszpańskich. I o innych problemach związanych z obecnością imigrantów. Pisałam też o barierach jakie napotykają imigranci na rynków pracy. Przedstawiłam także krótkąhistorię imigracji w każdym z omawianych krajów. Pokazałam jak wyglądają relacje między imigrantami i ich potomkami, a społecznością autochtonów. Zwróciłam też uwagę, że prawie we wszystkich krajach Europy obserwujemy wzrost popularności partii nacjonalistycznych.Rozdział trzeci dotyczy głównych wyzwań i problemów polityki imigracyjnej w świetle Traktatu z Lizbony. Zawiera informacje o kompetencjach UE we wspólnotowym prawie azylowym i imigracyjnym. Omówiłam tutaj znaczenie dyrektyw unijnych i przeanalizowałam najważniejsze z nich. Napisałam, że inaczej traktuje się obywateli UE, a inaczej obywateli państw trzecich. Następnie zajęłam się omówieniem regulacji prawnych we wszystkich sześciu państwach. Szczególną uwagę zwróciłam na problemy krajów Południa z nielegalną imigracją. Napisałam o konflikcie francusko- włoskim dotyczącym tej sprawy i o tym, że państwa członkowskie UE zastanawiają się nad zmianą Traktatu z Schengen. Stwierdziłam, że państwa UE nie radzą sobie z integracją przybyszów. Problemy występują nawet w drugim i trzecim pokoleniu imigrantów. Państwa Unii prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną. W dziedzinie prawa imigracyjnego zauważa się coraz większy wpływ prawa Unii na kształt prawa krajowego państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która nie bierze udziału w realizacji postanowień IV tytułu Traktatu Lizbońskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Madziar, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:01:43Z
dc.date.available
2020-07-14T19:01:43Z
dc.date.submittedpl
2011-06-25
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-55703-100214
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170515
dc.subject.enpl
...
dc.subject.otherpl
imigracja, integracja, wielokulturowość
dc.titlepl
Społeczności imigranckie w Europie. Problemy integracji w społeczeństwie wielokulturowym (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Francja)
dc.title.alternativepl
Immigrant Societies in Europe. Problems of the Integration in the Multicultural Society (Germany, the Netherlands, Great Britain, Spain, Italy and France)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Krakow
19
Lodz
7
Olsztyn
5
Poznan
5
Rabka-Zdroj
5
Gdansk
4
Wroclaw
4
Dublin
3
Sanok
3

No access

No Thumbnail Available