Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia po wszczepieniu stymulatora serca

licenciate
dc.abstract.enAim: The aim of this paper was to create a model of care for patients with third-degree atrioventricular block after a pacemaker implantation.Material and method: The method used during preparing the paper was data collection from articles, document, books and their analysis.Results: The analysis of litarature allowed to separate nine major problems in adult patient after pacemaker implantation due to third-degree atrioventricular block and proposed the most optimal methods of solving them.Conclusions: In the process of care for the patient after pacemaker implantation the most important factors are: education in the principles of life with the pacemaker, motivation to participate actively in the rehabilitation, observation for signs of early and late postoperative complications and preparation for self-care after leaving the hospital ward.pl
dc.abstract.plCel pracy: Celem pracy było stworzenie modelu opieki nad chorym z blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia po wszczepieniu rozrusznika serca, opracowanego w oparciu o teorie pielęgnowania D. Orem.Materiał i metoda: W trakcie pisania pracy posłużono się metodą gromadzenia danych z artykułów, dokumentów, książek oraz ich analizą.Wyniki: W oparciu o analizę literatury tematu wyodrębniono dziewięć najważniejszych problemów zdrowotnych u chorego dorosłego po wszczepieniu stymulatora serca z powodu bloku całkowitego oraz zaproponowano najbardziej optymalne metody ich rozwiązania.Wnioski: Podczas sprawowania opieki nad pacjentem po wszczepieniu rozrusznika bardzo dużą rolę odgrywa edukacja w zakresie zasad życia ze stymulatorem, motywowanie chorego do czynnego włączenia się w rehabilitację, obserwacja pod kątem wystąpienia powikłań pozabiegowych, zarówno wczesnych, jak i późnych oraz przygotowanie go do samoopieki po opuszczeniu oddziału szpitalnego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.authorKałużny, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:33:03Z
dc.date.available2020-07-26T20:33:03Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-103845-179492pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210317
dc.languagepolpl
dc.subject.enmodel of care, third-degree atrioventricular block, pacemakerpl
dc.subject.plmodel opieki, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, stymulator sercapl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia po wszczepieniu stymulatora sercapl
dc.title.alternativeModel of nursing care for patient with third-degree atrioventricular block after a pacemaker implantationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim: The aim of this paper was to create a model of care for patients with third-degree atrioventricular block after a pacemaker implantation.Material and method: The method used during preparing the paper was data collection from articles, document, books and their analysis.Results: The analysis of litarature allowed to separate nine major problems in adult patient after pacemaker implantation due to third-degree atrioventricular block and proposed the most optimal methods of solving them.Conclusions: In the process of care for the patient after pacemaker implantation the most important factors are: education in the principles of life with the pacemaker, motivation to participate actively in the rehabilitation, observation for signs of early and late postoperative complications and preparation for self-care after leaving the hospital ward.
dc.abstract.plpl
Cel pracy: Celem pracy było stworzenie modelu opieki nad chorym z blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia po wszczepieniu rozrusznika serca, opracowanego w oparciu o teorie pielęgnowania D. Orem.Materiał i metoda: W trakcie pisania pracy posłużono się metodą gromadzenia danych z artykułów, dokumentów, książek oraz ich analizą.Wyniki: W oparciu o analizę literatury tematu wyodrębniono dziewięć najważniejszych problemów zdrowotnych u chorego dorosłego po wszczepieniu stymulatora serca z powodu bloku całkowitego oraz zaproponowano najbardziej optymalne metody ich rozwiązania.Wnioski: Podczas sprawowania opieki nad pacjentem po wszczepieniu rozrusznika bardzo dużą rolę odgrywa edukacja w zakresie zasad życia ze stymulatorem, motywowanie chorego do czynnego włączenia się w rehabilitację, obserwacja pod kątem wystąpienia powikłań pozabiegowych, zarówno wczesnych, jak i późnych oraz przygotowanie go do samoopieki po opuszczeniu oddziału szpitalnego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.authorpl
Kałużny, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:33:03Z
dc.date.available
2020-07-26T20:33:03Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-103845-179492
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210317
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
model of care, third-degree atrioventricular block, pacemaker
dc.subject.plpl
model opieki, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, stymulator serca
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia po wszczepieniu stymulatora serca
dc.title.alternativepl
Model of nursing care for patient with third-degree atrioventricular block after a pacemaker implantation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
224
Views per month
Views per city
Warsaw
32
Krakow
24
Bialystok
13
Rzeszów
9
Katowice
8
Poznan
8
Zabrze
6
Dębica
5
Wroclaw
5
Cieszyn
4

No access

No Thumbnail Available