Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu AVANDIA (rosiglitazon) w leczeniu cukrzycy typu 2 : program ROSE

2006
journal article
article
dc.abstract.enINTRODUCTION. From the pathogenetic point of view thiazolidinediones (PPARg agonists) appear to be the promising group of drugs used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. The aim of the study was to analyze the efficacy and safety of rosiglitazone in type 2 diabetes. MATERIALS AND METHODS. We enrolled 120 patients with insufficient control of glycaemia into the study, range of age was 40-65 years. Initially we started treatment with 4 mg of rosiglitazone once daily. The dose was increased on following visits due to unsatisfactory glycaemia. We assessed HbA1c level and fasting insulinaemia at the study entry and at the end of the study, after 6 months. We divided patients into two groups due to median value of initial HbA1c: group A (n = 45, HbA1c £ 7.51%), group B (n = 44, HbA1c > 7.51%). RESULTS. In the group A the mean HbA1c value changed from 6.77% to 7.28%, and in the group B respectively from 9.34% to 9.07%. The difference between the changes of the HbA1c between group A and B was statistically significant (p = 0.0012). The decrease of the HbA1c during the study was observed in 8 patients from the group A (17.8%) and in 24 patients from the group B (54.5%), p = 0.0003. At the final visit we found in the group B significantly more patients (n = 27, 61.4%), with LDL cholesterol below the median value (£ 125 mg/dl), than in the group A (n = 17, 37.8%); p = 0.0224. CONCLUSIONS. The best results of treatment with rosiglitazone can be expected in the patients with poor glycaemic and lipid control. In the study we did not observe significant adverse events, what is consistent with the observation that treatment with rosiglitazone is safe if the known contraindications are respected.pl
dc.abstract.plWSTĘP. Z punktu widzenia patogenetycznego obiecującą grupą leków w terapii cukrzycy typu 2 są tiazolidinediony - agoniści receptorów PPARg. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania rosiglitazonu (AVANDIA) w cukrzycy typu 2. MATERIAŁ I METODY. Do badania włączono 120 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 40-65 lat, u których za pomocą wcześniej stosowanego leczenia nie uzyskano wyrównania metabolicznego. Początkowo zalecano rosiglitazon w dawce 4 mg raz na dobę i ewentualnie podczas kolejnych wizyt zwiększano dawkę do 8 mg na dobę. Oceniano hemoglobinę glikowaną (HbA1c) oraz insulinemię na czczo, wyjściowo i na zakończenie badania, po 6 miesiącach obserwacji. Badanych podzielono na dwie grupy, ze względu na medianę wyjściowej wartości HbA1c: grupa A (n = 45, HbA1c £ 7,51%), grupa B (n = 44, HbA1c > 7,51%). WYNIKI. W grupie A średnia wartość HbA1c zmieniła się z 6,77% na 7,28%, a w grupie B z 9,34% na 9,07%. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę między zmianami (D) wartości HbA1c u pacjentów w grupach A i B (p = 0,0012). Obniżenie stężenia HbA1c względem wartości wyjściowych stwierdzono u 8 chorych w grupie A (17,8%) i u 24 chorych w grupie B (54,5%); p = 0,0003. W czasie wizyty końcowej stwierdzono, że w grupie B było więcej osób (n = 27, 61,4%), u których stężenie cholesterolu frakcji LDL było mniejsze od mediany dla tego parametru (LDL £ 125 mg/dl), niż w grupie A (n = 17, 37,8%); p = 0,0224. WNIOSKI. Najlepszych efektów terapii rosiglitazonem należy się spodziewać w grupie otyłych chorych ze źle wyrównaną cukrzycą typu 2 i zaburzeniami lipidowymi. W badaniu nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, co potwierdza, że lek ten jest bezpieczny, przy uwzględnieniu znanych przeciwwskazań do jego stosowania.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznychpl
dc.contributor.authorSieradzki, Jacekpl
dc.contributor.authorWitek, Przemysław - 227836 pl
dc.contributor.authorKoblik, Teresapl
dc.contributor.authorKapuściński, Pawełpl
dc.contributor.authorCybulski, Jacekpl
dc.date.accession2020-09-08pl
dc.date.accessioned2020-09-08T07:32:26Z
dc.date.available2020-09-08T07:32:26Z
dc.date.issued2006pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical1-7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.eissn2451-2095pl
dc.identifier.issn2451-0971pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245370
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8580/7311pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endiabetes mellituspl
dc.subject.eninsulin resistancepl
dc.subject.enthiazolidinedionspl
dc.subject.plcukrzycapl
dc.subject.plinsulinoopornośćpl
dc.subject.pltiazolidinedionypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu AVANDIA (rosiglitazon) w leczeniu cukrzycy typu 2 : program ROSEpl
dc.title.alternativeEvaluation of the efficacy and safety of AVANDIA (rosiglitazone) in the treatment of type 2 diabetes mellitus : the ROSE trialpl
dc.title.journalDiabetologia Praktycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION. From the pathogenetic point of view thiazolidinediones (PPARg agonists) appear to be the promising group of drugs used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. The aim of the study was to analyze the efficacy and safety of rosiglitazone in type 2 diabetes. MATERIALS AND METHODS. We enrolled 120 patients with insufficient control of glycaemia into the study, range of age was 40-65 years. Initially we started treatment with 4 mg of rosiglitazone once daily. The dose was increased on following visits due to unsatisfactory glycaemia. We assessed HbA1c level and fasting insulinaemia at the study entry and at the end of the study, after 6 months. We divided patients into two groups due to median value of initial HbA1c: group A (n = 45, HbA1c £ 7.51%), group B (n = 44, HbA1c > 7.51%). RESULTS. In the group A the mean HbA1c value changed from 6.77% to 7.28%, and in the group B respectively from 9.34% to 9.07%. The difference between the changes of the HbA1c between group A and B was statistically significant (p = 0.0012). The decrease of the HbA1c during the study was observed in 8 patients from the group A (17.8%) and in 24 patients from the group B (54.5%), p = 0.0003. At the final visit we found in the group B significantly more patients (n = 27, 61.4%), with LDL cholesterol below the median value (£ 125 mg/dl), than in the group A (n = 17, 37.8%); p = 0.0224. CONCLUSIONS. The best results of treatment with rosiglitazone can be expected in the patients with poor glycaemic and lipid control. In the study we did not observe significant adverse events, what is consistent with the observation that treatment with rosiglitazone is safe if the known contraindications are respected.
dc.abstract.plpl
WSTĘP. Z punktu widzenia patogenetycznego obiecującą grupą leków w terapii cukrzycy typu 2 są tiazolidinediony - agoniści receptorów PPARg. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania rosiglitazonu (AVANDIA) w cukrzycy typu 2. MATERIAŁ I METODY. Do badania włączono 120 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 40-65 lat, u których za pomocą wcześniej stosowanego leczenia nie uzyskano wyrównania metabolicznego. Początkowo zalecano rosiglitazon w dawce 4 mg raz na dobę i ewentualnie podczas kolejnych wizyt zwiększano dawkę do 8 mg na dobę. Oceniano hemoglobinę glikowaną (HbA1c) oraz insulinemię na czczo, wyjściowo i na zakończenie badania, po 6 miesiącach obserwacji. Badanych podzielono na dwie grupy, ze względu na medianę wyjściowej wartości HbA1c: grupa A (n = 45, HbA1c £ 7,51%), grupa B (n = 44, HbA1c > 7,51%). WYNIKI. W grupie A średnia wartość HbA1c zmieniła się z 6,77% na 7,28%, a w grupie B z 9,34% na 9,07%. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę między zmianami (D) wartości HbA1c u pacjentów w grupach A i B (p = 0,0012). Obniżenie stężenia HbA1c względem wartości wyjściowych stwierdzono u 8 chorych w grupie A (17,8%) i u 24 chorych w grupie B (54,5%); p = 0,0003. W czasie wizyty końcowej stwierdzono, że w grupie B było więcej osób (n = 27, 61,4%), u których stężenie cholesterolu frakcji LDL było mniejsze od mediany dla tego parametru (LDL £ 125 mg/dl), niż w grupie A (n = 17, 37,8%); p = 0,0224. WNIOSKI. Najlepszych efektów terapii rosiglitazonem należy się spodziewać w grupie otyłych chorych ze źle wyrównaną cukrzycą typu 2 i zaburzeniami lipidowymi. W badaniu nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, co potwierdza, że lek ten jest bezpieczny, przy uwzględnieniu znanych przeciwwskazań do jego stosowania.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych
dc.contributor.authorpl
Sieradzki, Jacek
dc.contributor.authorpl
Witek, Przemysław - 227836
dc.contributor.authorpl
Koblik, Teresa
dc.contributor.authorpl
Kapuściński, Paweł
dc.contributor.authorpl
Cybulski, Jacek
dc.date.accessionpl
2020-09-08
dc.date.accessioned
2020-09-08T07:32:26Z
dc.date.available
2020-09-08T07:32:26Z
dc.date.issuedpl
2006
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
1-7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.eissnpl
2451-2095
dc.identifier.issnpl
2451-0971
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245370
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8580/7311
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
diabetes mellitus
dc.subject.enpl
insulin resistance
dc.subject.enpl
thiazolidinedions
dc.subject.plpl
cukrzyca
dc.subject.plpl
insulinooporność
dc.subject.plpl
tiazolidinediony
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu AVANDIA (rosiglitazon) w leczeniu cukrzycy typu 2 : program ROSE
dc.title.alternativepl
Evaluation of the efficacy and safety of AVANDIA (rosiglitazone) in the treatment of type 2 diabetes mellitus : the ROSE trial
dc.title.journalpl
Diabetologia Praktyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Des Moines
2
Dublin
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Madrid
1
Tarnów
1
Downloads
witek_et-al_ocena_bezpieczenstwa_i_skutecznosci_stosowania_preparatu_avandia_2006.odt
3
witek_et-al_ocena_bezpieczenstwa_i_skutecznosci_stosowania_preparatu_avandia_2006.pdf
2