"W tym domu panuje strach" : kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe article discusses the connection between the notions of gender order in the family that was dominant in the last two decades of the People;s Republic of Poland and the acceptance of violence. it also presents the potential of the two types of sources of studying domestic violence in the 20th century: court files and popular press. Such sources anable us to focus our attention equally on the discourse of the era and on the individual experience of historical actors, which can be read by deciphering the narrative strategies they search for self-reflection concerning the situation in which they found themselves and ways of dealing with violence.pl
dc.abstract.plArtykuł poświęcony jest związkom pomiędzy dominującym w ostatnich dwóch dekadach PRL wyobrażeniom na temat porządku płci w rodzinie a akceptacją dla przemocy. Ponadto na on na celu prezentację potencjału dwojakiego typu źródeł dla badań przemocy domowej w XX wieku: dokumentacji spraw sądowych oraz prasy popularnej. Tego typu źródła pozwalają na zwrócenie uwagi w równym stopniu na dyskurs epoki jak na jednostkowe doświadczenie aktorów historycznych, które możemy odczytywać rozszyfrowując stosowane przez nich strategie narracyjnych, poszukując autorefleksji na temat sytuacji w jakiej się znaleźli oraz sposobów radzenia sobie z przemocą. Analiza przeprowadzona na poziomie mikrohistorycznym dowiodła z jednej strony, że przemoc uważana była w przestrzeni wiejskiej lat siedemdziesiątych za w pełni dopuszczalną formę komunikowania obowiązków, dyscyplinowania i podkreślania statusu w grupie. Porządek płci był w tym kontekście czynnikiem ważnym, zwykle jednak wtórnym wobec porządku określonego przydatnością ekonomiczną jednostki. Jednocześnie badania wskazują na wyraźne symptomy erozji obowiązującego modelu na poziomie życia codziennego, będącą skutkiem modernizacji. W procesie tym porządek płci i wyobrażenie kobiety jako „współodpowiedzialnej za kryzys ofiary” jest dominujące.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Historiipl
dc.contributor.authorKlich-Kluczewska, Barbara - 128840 pl
dc.date.accessioned2015-02-09T14:29:23Z
dc.date.available2015-02-09T14:29:23Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number2pl
dc.description.physical165-179pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.issn2084-1418pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2939
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKlich-Kluczewska, Barbara: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode*
dc.share.typeinne
dc.subject.endomestic violencepl
dc.subject.encultural historypl
dc.subject.engender historypl
dc.subject.enmicrohistorypl
dc.subject.enhistoria Polskipl
dc.subject.enPeople's Republic of Polandpl
dc.subject.encommunismpl
dc.subject.en1970-1989pl
dc.subject.plprzemoc domowapl
dc.subject.plhistoria kulturowapl
dc.subject.plhistoria genderpl
dc.subject.plhistoria płcipl
dc.subject.plmikrohistoriapl
dc.subject.plhistoria Polskipl
dc.subject.plPRLpl
dc.subject.plkomunizmpl
dc.subject.pl1970-1989pl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"W tym domu panuje strach" : kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmupl
dc.title.alternative"That is a house of fears" : culture of violence and Gender Order in Poland of late communismpl
dc.title.journalRocznik Antropologii Historiipl
dc.title.volumeHistoria i płećpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article discusses the connection between the notions of gender order in the family that was dominant in the last two decades of the People;s Republic of Poland and the acceptance of violence. it also presents the potential of the two types of sources of studying domestic violence in the 20th century: court files and popular press. Such sources anable us to focus our attention equally on the discourse of the era and on the individual experience of historical actors, which can be read by deciphering the narrative strategies they search for self-reflection concerning the situation in which they found themselves and ways of dealing with violence.
dc.abstract.plpl
Artykuł poświęcony jest związkom pomiędzy dominującym w ostatnich dwóch dekadach PRL wyobrażeniom na temat porządku płci w rodzinie a akceptacją dla przemocy. Ponadto na on na celu prezentację potencjału dwojakiego typu źródeł dla badań przemocy domowej w XX wieku: dokumentacji spraw sądowych oraz prasy popularnej. Tego typu źródła pozwalają na zwrócenie uwagi w równym stopniu na dyskurs epoki jak na jednostkowe doświadczenie aktorów historycznych, które możemy odczytywać rozszyfrowując stosowane przez nich strategie narracyjnych, poszukując autorefleksji na temat sytuacji w jakiej się znaleźli oraz sposobów radzenia sobie z przemocą. Analiza przeprowadzona na poziomie mikrohistorycznym dowiodła z jednej strony, że przemoc uważana była w przestrzeni wiejskiej lat siedemdziesiątych za w pełni dopuszczalną formę komunikowania obowiązków, dyscyplinowania i podkreślania statusu w grupie. Porządek płci był w tym kontekście czynnikiem ważnym, zwykle jednak wtórnym wobec porządku określonego przydatnością ekonomiczną jednostki. Jednocześnie badania wskazują na wyraźne symptomy erozji obowiązującego modelu na poziomie życia codziennego, będącą skutkiem modernizacji. W procesie tym porządek płci i wyobrażenie kobiety jako „współodpowiedzialnej za kryzys ofiary” jest dominujące.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Historii
dc.contributor.authorpl
Klich-Kluczewska, Barbara - 128840
dc.date.accessioned
2015-02-09T14:29:23Z
dc.date.available
2015-02-09T14:29:23Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
165-179
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.issnpl
2084-1418
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2939
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Klich-Kluczewska, Barbara: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
domestic violence
dc.subject.enpl
cultural history
dc.subject.enpl
gender history
dc.subject.enpl
microhistory
dc.subject.enpl
historia Polski
dc.subject.enpl
People's Republic of Poland
dc.subject.enpl
communism
dc.subject.enpl
1970-1989
dc.subject.plpl
przemoc domowa
dc.subject.plpl
historia kulturowa
dc.subject.plpl
historia gender
dc.subject.plpl
historia płci
dc.subject.plpl
mikrohistoria
dc.subject.plpl
historia Polski
dc.subject.plpl
PRL
dc.subject.plpl
komunizm
dc.subject.plpl
1970-1989
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"W tym domu panuje strach" : kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu
dc.title.alternativepl
"That is a house of fears" : culture of violence and Gender Order in Poland of late communism
dc.title.journalpl
Rocznik Antropologii Historii
dc.title.volumepl
Historia i płeć
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Bialystok
1
Kielce
1
Lodz
1
Poznan
1
Purdka
1
Tarnowskie Gory
1
Łańcut
1
Downloads
klich-kluczewska_w_tym_domu_panuje_strach_2014.odt
10
klich-kluczewska_w_tym_domu_panuje_strach_2014.pdf
8