Zmiana struktury rodziny w dzieciństwie, a funkcjonowanie człowieka we wczesnej dorosłości.

master
dc.abstract.enThe family is a fundamental social group in which children develop and grow. It should be a place where they feel safe, confident and can be heard out by the closest ones. In the family system it is essential for the child to be socially assisted by their relatives in every step they make. It is the support of significant people that affects how children perceive themselves, people they meet and the world around them. When the family system is disintegrated and its structure is modified, the child has to learn how to function differently, discover and accept both new emotions and rules. Such a situation can influence young people’s lives and cause alterations in already created emotional bonds and in their self-perception. This study investigates how a change in the family structure is related to depression, aggression, anxiety and self-esteem, in other words, what is the relationship between a change in the family structure and the quality of human functioning in early adulthood. Study sample was 194 people total. Three types of group were considered: people growing up in a nuclear family, people growing up in a single-parent family, people growing up in a reconstructed family. The main research methods employed in the study were the following test methods: Psychological Inventory of Aggression Syndrome (Z. B. Gaś), State – Trait Anxiety Inventory –STAI, Spielberger (Polish adaptation C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk oraz K. Wrześniewski, scale X-1, X-2), Depression Scale (A.T. Beck) and Self-Esteem Scale (M. Rosenberg, Polish adaptation I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna). An original questionnaire was also employed. Analysis of the results suggests that a change in the family structure affects human functioning in early adulthood. The most optimal conditions for good development can be met in nuclear families. Analyzing variables such as anxiety as a trait, anxiety as a state, depression and self-esteem, no difference was found between people growing up in single-parent and reconstructed families. The only difference between the latter two groups pertains to certain aspects of aggression: self-aggression, hidden external aggression, emotional self-aggression or verbal aggression.pl
dc.abstract.plRodzina jest podstawową grupą społeczną, w której dziecko rozwija się i wzrasta. Powinna stanowić ona dla niego miejsce, w którym czuje się bezpiecznie, pewnie, gdzie zawsze zostanie wysłuchane przez najbliższe osoby. Istotne w systemie rodzinnym jest wsparcie społeczne, które dziecko powinno otrzymywać od swoich najbliższych na każdym kroku. To właśnie wsparcie osób znaczących ma wpływ na postrzeganie przez dziecko siebie samego, nowo spotkanych ludzi i otaczającego go świata. Kiedy system rodzinny się rozpada i zmienia się struktura rodziny, dziecko musi nauczyć się funkcjonować w inny sposób, poznać i przyjąć nieznane do tej pory uczucia, zasady czy normy. Taka sytuacja może oddziaływać na młodego człowieka w przeciągu całego życia i sprawić, że stworzone wcześniej więzi emocjonalne czy obraz własnej osoby ulegną zmianie. Celem niniejszej pracy stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmiana struktury rodziny wiąże się z depresją, agresją, lękiem oraz samooceną, czyli innymi słowy jaki istnieje związek pomiędzy zmianą struktury rodziny, a jakością funkcjonowania człowieka we wczesnej dorosłości. W skład grupy badanej weszły łącznie 194 osoby. Badanie zostało przeprowadzone w trzech grupach badawczych; osoby wychowujące się w rodzinach pełnych (88), osoby wychowujące się w rodzinach niepełnych (56) oraz osoby wychowujące się w rodzinach zrekonstruowanych (50). Głównymi metodami badawczymi w pracy były metody testowe: Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (Z. B. Gaś), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State – Trait Anxiety Inventory –STAI, Spielberger, polska adaptacja C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk oraz K. Wrześniewski, skala X-1, X-2), Skala Depresji (A.T. Beck) oraz Skala Samooceny (M. Rosenberg, polska adaptacja I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna). Wykorzystano także ankietę własną. Na podstawie analiz uzyskanych wyników można stwierdzić, iż zmiana struktury rodziny ma wpływ na funkcjonowanie człowieka we wczesnej dorosłości. Najbardziej optymalne warunki dla dobrego rozwoju mogą zostać spełnione w rodzinach pełnych. Analizując zmienne takie jak lęk jako cecha, lęk jako stan, depresja czy samoocena nie wykazano różnicy pomiędzy osobami wychowującymi się w rodzinach niepełnych, a zrekonstruowanych. Różnica istnieje jedynie w odniesieniu do pewnych aspektów agresji – samoagresji, ukrytej agresji na zewnątrz, samoagresji emocjonalnej czy agresji słownej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686 pl
dc.contributor.authorZielińska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:31:45Z
dc.date.available2021-10-19T21:31:45Z
dc.date.submitted2021-10-18pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140922-219026pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280941
dc.languagepolpl
dc.subject.ennuclear family, single-parent family, divorce, anxiety, depression, aggression, selfaggression, self-estpl
dc.subject.plrodzina pełna, rodzina niepełna, rozwód, lęk, depresja, agresja, autoagresja, poczucie własnej wartości, samoocenapl
dc.titleZmiana struktury rodziny w dzieciństwie, a funkcjonowanie człowieka we wczesnej dorosłości.pl
dc.title.alternativeChange of family structure in childhood and human functioning in early adulthood.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The family is a fundamental social group in which children develop and grow. It should be a place where they feel safe, confident and can be heard out by the closest ones. In the family system it is essential for the child to be socially assisted by their relatives in every step they make. It is the support of significant people that affects how children perceive themselves, people they meet and the world around them. When the family system is disintegrated and its structure is modified, the child has to learn how to function differently, discover and accept both new emotions and rules. Such a situation can influence young people’s lives and cause alterations in already created emotional bonds and in their self-perception. This study investigates how a change in the family structure is related to depression, aggression, anxiety and self-esteem, in other words, what is the relationship between a change in the family structure and the quality of human functioning in early adulthood. Study sample was 194 people total. Three types of group were considered: people growing up in a nuclear family, people growing up in a single-parent family, people growing up in a reconstructed family. The main research methods employed in the study were the following test methods: Psychological Inventory of Aggression Syndrome (Z. B. Gaś), State – Trait Anxiety Inventory –STAI, Spielberger (Polish adaptation C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk oraz K. Wrześniewski, scale X-1, X-2), Depression Scale (A.T. Beck) and Self-Esteem Scale (M. Rosenberg, Polish adaptation I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna). An original questionnaire was also employed. Analysis of the results suggests that a change in the family structure affects human functioning in early adulthood. The most optimal conditions for good development can be met in nuclear families. Analyzing variables such as anxiety as a trait, anxiety as a state, depression and self-esteem, no difference was found between people growing up in single-parent and reconstructed families. The only difference between the latter two groups pertains to certain aspects of aggression: self-aggression, hidden external aggression, emotional self-aggression or verbal aggression.
dc.abstract.plpl
Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w której dziecko rozwija się i wzrasta. Powinna stanowić ona dla niego miejsce, w którym czuje się bezpiecznie, pewnie, gdzie zawsze zostanie wysłuchane przez najbliższe osoby. Istotne w systemie rodzinnym jest wsparcie społeczne, które dziecko powinno otrzymywać od swoich najbliższych na każdym kroku. To właśnie wsparcie osób znaczących ma wpływ na postrzeganie przez dziecko siebie samego, nowo spotkanych ludzi i otaczającego go świata. Kiedy system rodzinny się rozpada i zmienia się struktura rodziny, dziecko musi nauczyć się funkcjonować w inny sposób, poznać i przyjąć nieznane do tej pory uczucia, zasady czy normy. Taka sytuacja może oddziaływać na młodego człowieka w przeciągu całego życia i sprawić, że stworzone wcześniej więzi emocjonalne czy obraz własnej osoby ulegną zmianie. Celem niniejszej pracy stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmiana struktury rodziny wiąże się z depresją, agresją, lękiem oraz samooceną, czyli innymi słowy jaki istnieje związek pomiędzy zmianą struktury rodziny, a jakością funkcjonowania człowieka we wczesnej dorosłości. W skład grupy badanej weszły łącznie 194 osoby. Badanie zostało przeprowadzone w trzech grupach badawczych; osoby wychowujące się w rodzinach pełnych (88), osoby wychowujące się w rodzinach niepełnych (56) oraz osoby wychowujące się w rodzinach zrekonstruowanych (50). Głównymi metodami badawczymi w pracy były metody testowe: Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (Z. B. Gaś), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State – Trait Anxiety Inventory –STAI, Spielberger, polska adaptacja C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk oraz K. Wrześniewski, skala X-1, X-2), Skala Depresji (A.T. Beck) oraz Skala Samooceny (M. Rosenberg, polska adaptacja I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna). Wykorzystano także ankietę własną. Na podstawie analiz uzyskanych wyników można stwierdzić, iż zmiana struktury rodziny ma wpływ na funkcjonowanie człowieka we wczesnej dorosłości. Najbardziej optymalne warunki dla dobrego rozwoju mogą zostać spełnione w rodzinach pełnych. Analizując zmienne takie jak lęk jako cecha, lęk jako stan, depresja czy samoocena nie wykazano różnicy pomiędzy osobami wychowującymi się w rodzinach niepełnych, a zrekonstruowanych. Różnica istnieje jedynie w odniesieniu do pewnych aspektów agresji – samoagresji, ukrytej agresji na zewnątrz, samoagresji emocjonalnej czy agresji słownej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:31:45Z
dc.date.available
2021-10-19T21:31:45Z
dc.date.submittedpl
2021-10-18
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140922-219026
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280941
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nuclear family, single-parent family, divorce, anxiety, depression, aggression, selfaggression, self-est
dc.subject.plpl
rodzina pełna, rodzina niepełna, rozwód, lęk, depresja, agresja, autoagresja, poczucie własnej wartości, samoocena
dc.titlepl
Zmiana struktury rodziny w dzieciństwie, a funkcjonowanie człowieka we wczesnej dorosłości.
dc.title.alternativepl
Change of family structure in childhood and human functioning in early adulthood.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Wroclaw
10
Krakow
9
Katowice
5
Poznan
4
Kielce
3
Mogilno
3
Mountain View
3
Dublin
2
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available