Stereotyp wilka w utworach dla dzieci

master
dc.abstract.enFocus of my thesis is to demonstrate how they built a stereotype wolf in children's texts and how he looks on cultural and linguistic background. The first chapter provides an overview of the concepts of stereotype, mainly in terms of linguistics and a brief description of research into stereotypes of children. In the second chapter I discuss the idea of a wolf in a cultural context, which consists of a layer of language, psychoanalysis and beliefs, superstitions and religions. The third section presents the characteristics of a wolf mythological ideas, which consists of the stereotypical image of the wolf and the characteristics stemming from cultural and linguistic background. The last, fourth chapter aims to illustrate the wolf stereotype shown in works for children. The analysis have been submitted to works known and most characteristic, and it was made using faceted. The stereotypical image of the wolf included calling features, evaluative, including spatial component and those that enable the identification of him.pl
dc.abstract.plCentrum zainteresowania mojej pracy magisterskiej stanowi wykazanie, w jaki sposób zbudowany jest stereotyp wilka w tekstach dla dzieci oraz jak wygląda on na tle kulturowym i językowym. Pierwszy rozdział zawiera przegląd pojęć stereotypu, głównie w ujęciu językoznawczym oraz krótką charakterystykę badań nad stereotypami u dzieci. W drugim rozdziale omawiam wyobrażenie wilka w kontekście kulturowym, na który składa się warstwa językowa, psychoanaliza oraz wierzenia, przesądy i religie. Trzeci rozdział przedstawia charakterystykę wyobrażenia mitologicznego wilka, które składa się ze stereotypowego obrazu wilka oraz z cech wypływających z tła kulturowego i językowego. Ostatni, czwarty rozdział ma na celu zobrazowanie stereotypu wilka ukazanego w utworach dla dzieci. Analizie zostały poddane utwory znane i najbardziej charakterystyczne, a zostało ona wykonana metodą fasetową. Stereotypowy obraz wilka obejmował cechy nazywające, wartościujące, zawierające komponent przestrzenny oraz takie, które umożliwią rozpoznanie go.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.authorZięba, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.reviewerTutak, Kinga - 132456 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:17:24Z
dc.date.available2020-07-26T14:17:24Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-97287-127073pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204698
dc.languagepolpl
dc.subject.enstereotype, wolf, works for childrenpl
dc.subject.plstereotyp, wilk, utwory dla dziecipl
dc.titleStereotyp wilka w utworach dla dziecipl
dc.title.alternativeStereotypes of the wolf in works for childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Focus of my thesis is to demonstrate how they built a stereotype wolf in children's texts and how he looks on cultural and linguistic background. The first chapter provides an overview of the concepts of stereotype, mainly in terms of linguistics and a brief description of research into stereotypes of children. In the second chapter I discuss the idea of a wolf in a cultural context, which consists of a layer of language, psychoanalysis and beliefs, superstitions and religions. The third section presents the characteristics of a wolf mythological ideas, which consists of the stereotypical image of the wolf and the characteristics stemming from cultural and linguistic background. The last, fourth chapter aims to illustrate the wolf stereotype shown in works for children. The analysis have been submitted to works known and most characteristic, and it was made using faceted. The stereotypical image of the wolf included calling features, evaluative, including spatial component and those that enable the identification of him.
dc.abstract.plpl
Centrum zainteresowania mojej pracy magisterskiej stanowi wykazanie, w jaki sposób zbudowany jest stereotyp wilka w tekstach dla dzieci oraz jak wygląda on na tle kulturowym i językowym. Pierwszy rozdział zawiera przegląd pojęć stereotypu, głównie w ujęciu językoznawczym oraz krótką charakterystykę badań nad stereotypami u dzieci. W drugim rozdziale omawiam wyobrażenie wilka w kontekście kulturowym, na który składa się warstwa językowa, psychoanaliza oraz wierzenia, przesądy i religie. Trzeci rozdział przedstawia charakterystykę wyobrażenia mitologicznego wilka, które składa się ze stereotypowego obrazu wilka oraz z cech wypływających z tła kulturowego i językowego. Ostatni, czwarty rozdział ma na celu zobrazowanie stereotypu wilka ukazanego w utworach dla dzieci. Analizie zostały poddane utwory znane i najbardziej charakterystyczne, a zostało ona wykonana metodą fasetową. Stereotypowy obraz wilka obejmował cechy nazywające, wartościujące, zawierające komponent przestrzenny oraz takie, które umożliwią rozpoznanie go.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.authorpl
Zięba, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.reviewerpl
Tutak, Kinga - 132456
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:17:24Z
dc.date.available
2020-07-26T14:17:24Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-97287-127073
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204698
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stereotype, wolf, works for children
dc.subject.plpl
stereotyp, wilk, utwory dla dzieci
dc.titlepl
Stereotyp wilka w utworach dla dzieci
dc.title.alternativepl
Stereotypes of the wolf in works for children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Opole
7
Dublin
2
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available