Foreign currency perception - a study on exchange, digitization and money illusion

master
dc.abstract.enThe thesis discusses the following subjects: foreign currency perception, digitization process and their relationship due to the exchange in online shopping. Major focus is put on digital products. Their characteristics make sales independent of distribution and delivery time - contrarily to online purchases of physical goods. Currency's importance, in regards, lies in the fact that transactions in the international ecommerce are usually processed with the major currencies such as US dollars and euroFirst goal of the thesis is to verify whether foreign currencies are perceived as a problematic issue. They may be an inconvenience for some customers, as they force to calculate real value of the product and they may be emotionally attached to their national money. In times of technology dissemination, when online transactions are commonly performed, and calculations are facilitated by tools (or exchange costs are borne by the merchant), a question worth asking and examining is whether currency still has an impact on the purchasing process. Second goal is to explore how various (foreign) currencies influence the prices of certain products perception. Price perception can be affected by cognitive biases like money illusion and emotional attachment. The impact of these phenomena on the perception of the price of physical products has been confirmed in many experiments. Although the nature of the virtual and physical goods and services differs, the effect should be replicated. Therefore, the third goal is to verify whether money illusion is applicable to price perception of digital goods.Those mechanisms and hypothesis will be explored in available literature on the subject and tested via an experiment involving 6 digital products, conducted on Polish consumers.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono dwa główne obszary: rynek produktów wirtualnych, walutę i relacje między nimi. Główny nacisk położony został na produkty wirtualne. Ich cechy sprawiają, że sprzedaż jest uniezależniona od czasu dystrybucji i dostawy (w przeciwieństwie do zakupu towarów fizycznych w Internecie). Znaczenie waluty w odniesieniu do transakcji polega na tym, że transakcje w międzynarodowym handlu elektronicznym są zwykle przetwarzane przy użyciu głównych walut, takich jak dolary amerykańskie i euro.Za pierwszy cel pracy postawiono sprawdzenie, czy obce waluty są postrzegane w kategorii problemu. Mogą być niedogodnością dla niektórych klientów, ponieważ zmuszają do obliczenia rzeczywistej wartości produktu i mogą być oni emocjonalnie związani ze swoją walutą lokalną. W czasach rozpowszechniania się technologii, gdy transakcje internetowe są codziennością, a obliczenia są ułatwione przez narzędzia (lub koszty wymiany są ponoszone przez sprzedawcę), warto zadać sobie pytanie oraz sprawdzić, czy waluta nadal ma wpływ na proces zakupu.Drugim celem jest zbadanie, w jaki sposób różne (obce) waluty wpływają na percepcję cen niektórych produktów. Na postrzeganie cen mogą wpływać przywiązanie emocjonalne oraz iluzja waluty i pieniądza. Wpływ tych zjawisk na postrzeganie ceny produktów fizycznych potwierdzono w wielu eksperymentach.Chociaż charakter produktów wirtualnych i fizycznych różni się, efekt powinien być powielany. W związku z tym za trzeci cel postawiono zweryfikowanie, czy iluzja pieniądza ma zastosowanie również do tematyki percepcji cen towarów wirtualnych.Te mechanizmy i hipotezy zostaną zbadane na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i przetestowane poprzez eksperyment z udziałem 6 produktów wirtualnych, przeprowadzony na polskich konsumentach internetowych.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPerek-Białas, Jolanta - 102245 pl
dc.contributor.authorKrawczyk, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerPerek-Białas, Jolanta - 102245 pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:06:43Z
dc.date.available2020-07-27T20:06:43Z
dc.date.submitted2018-10-10pl
dc.fieldofstudysocjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-127679-147032pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231540
dc.languageengpl
dc.subject.encurrency perception, money illusion, digitization, digital market, digital products, exchange history, history of moneypl
dc.subject.plpercepcja waluty, iluzja pieniądza, digitalizacja, rynek produktów wirtualnych, historia wymiany, historia pieniądzapl
dc.titleForeign currency perception - a study on exchange, digitization and money illusionpl
dc.title.alternativePercepcja obcych walut - studium wymiany, digitalizacji i iluzji pieniądzapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis discusses the following subjects: foreign currency perception, digitization process and their relationship due to the exchange in online shopping. Major focus is put on digital products. Their characteristics make sales independent of distribution and delivery time - contrarily to online purchases of physical goods. Currency's importance, in regards, lies in the fact that transactions in the international ecommerce are usually processed with the major currencies such as US dollars and euroFirst goal of the thesis is to verify whether foreign currencies are perceived as a problematic issue. They may be an inconvenience for some customers, as they force to calculate real value of the product and they may be emotionally attached to their national money. In times of technology dissemination, when online transactions are commonly performed, and calculations are facilitated by tools (or exchange costs are borne by the merchant), a question worth asking and examining is whether currency still has an impact on the purchasing process. Second goal is to explore how various (foreign) currencies influence the prices of certain products perception. Price perception can be affected by cognitive biases like money illusion and emotional attachment. The impact of these phenomena on the perception of the price of physical products has been confirmed in many experiments. Although the nature of the virtual and physical goods and services differs, the effect should be replicated. Therefore, the third goal is to verify whether money illusion is applicable to price perception of digital goods.Those mechanisms and hypothesis will be explored in available literature on the subject and tested via an experiment involving 6 digital products, conducted on Polish consumers.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono dwa główne obszary: rynek produktów wirtualnych, walutę i relacje między nimi. Główny nacisk położony został na produkty wirtualne. Ich cechy sprawiają, że sprzedaż jest uniezależniona od czasu dystrybucji i dostawy (w przeciwieństwie do zakupu towarów fizycznych w Internecie). Znaczenie waluty w odniesieniu do transakcji polega na tym, że transakcje w międzynarodowym handlu elektronicznym są zwykle przetwarzane przy użyciu głównych walut, takich jak dolary amerykańskie i euro.Za pierwszy cel pracy postawiono sprawdzenie, czy obce waluty są postrzegane w kategorii problemu. Mogą być niedogodnością dla niektórych klientów, ponieważ zmuszają do obliczenia rzeczywistej wartości produktu i mogą być oni emocjonalnie związani ze swoją walutą lokalną. W czasach rozpowszechniania się technologii, gdy transakcje internetowe są codziennością, a obliczenia są ułatwione przez narzędzia (lub koszty wymiany są ponoszone przez sprzedawcę), warto zadać sobie pytanie oraz sprawdzić, czy waluta nadal ma wpływ na proces zakupu.Drugim celem jest zbadanie, w jaki sposób różne (obce) waluty wpływają na percepcję cen niektórych produktów. Na postrzeganie cen mogą wpływać przywiązanie emocjonalne oraz iluzja waluty i pieniądza. Wpływ tych zjawisk na postrzeganie ceny produktów fizycznych potwierdzono w wielu eksperymentach.Chociaż charakter produktów wirtualnych i fizycznych różni się, efekt powinien być powielany. W związku z tym za trzeci cel postawiono zweryfikowanie, czy iluzja pieniądza ma zastosowanie również do tematyki percepcji cen towarów wirtualnych.Te mechanizmy i hipotezy zostaną zbadane na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i przetestowane poprzez eksperyment z udziałem 6 produktów wirtualnych, przeprowadzony na polskich konsumentach internetowych.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Perek-Białas, Jolanta - 102245
dc.contributor.authorpl
Krawczyk, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Perek-Białas, Jolanta - 102245
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:06:43Z
dc.date.available
2020-07-27T20:06:43Z
dc.date.submittedpl
2018-10-10
dc.fieldofstudypl
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-127679-147032
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231540
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
currency perception, money illusion, digitization, digital market, digital products, exchange history, history of money
dc.subject.plpl
percepcja waluty, iluzja pieniądza, digitalizacja, rynek produktów wirtualnych, historia wymiany, historia pieniądza
dc.titlepl
Foreign currency perception - a study on exchange, digitization and money illusion
dc.title.alternativepl
Percepcja obcych walut - studium wymiany, digitalizacji i iluzji pieniądza
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Manjēshvar
5
New Delhi
3
Bayreuth
2
Ashburn
1
Dublin
1
Izmir
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available