Działalność Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych

master
dc.abstract.enThe aim of the work was to familiarize with the activities of non-governmental organizations, especially the "Nowa Szansa" Association in Tarnów in the area of solving alcoholic problems. I thought this topic was important because abstinent associations play an increasingly essential role in social policy on alcohol problems. In the theoretical part of the study I presented the genesis of the third sector in Poland, mainly the legal and financial conditions of the association's activities. I discussed selected conceptions of needs, addiction mechanisms and protective and risk factors. I also presented institutional forms of help to addicts. Moreover, I introduced the reports from 2010, 2012 and 2015 about the condition of the third sector in Poland.The reason for choosing this topic was the desire to know the rules of functioning of organizations supporting addicts but also interdependent people. Furthermore, I wanted to find out how the association achieves its goal to minimize alcoholism in Tarnów and its surroundings, as well as what is the opinion of meeting participants and employees working for the "Nowa Szansa" Association. According to the literature of the subject analyzed by me and my own research, associations play an extremely important role in the fight against alcohol abuse and addiction.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych, a zwłaszcza Stowarzyszenia "Nowa Szansa" w Tarnowie, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Uważałam, że ten temat jest ważny, ponieważ stowarzyszenia abstynenckie odgrywają coraz ważniejszą rolę w polityce społecznej dotyczącej problemów alkoholowych. W części teoretycznej pracy przedstawiłam genezę trzeciego sektora w Polsce, w szczególności prawno-finansowe uwarunkowania działalności stowarzyszeń. Omówiłam wybrane koncepcje dotyczące potrzeb, mechanizmy uzależnień oraz czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Przedstawiałam również instytucjonalne formy pomocy osobom uzależnionym. Ponadto, zaprezentowałam i omówiłam raporty z 2010, 2012 i 2015 roku dotyczące kondycji trzeciego sektora w Polsce. Powodem wyboru tego tematu, była chęć poznania zasad funkcjonowania organizacji wspierających osoby uzależnione, ale także współuzależnione w walce z chorobą alkoholową. Ponadto chciałam dowiedzieć się, w jaki sposób stowarzyszenie osiąga swój cel aby minimalizować alkoholizm w Tarnowie i jego okolicach, a także poznać opinie uczestników spotkań i pracowników współpracujących na temat działalności Stowarzyszenia "Nowa Szansa". Jak wynika z przeanalizowanej przeze mnie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych, stowarzyszenia pełnią niezwykle istotną rolę w zwalczaniu nadużywania alkoholu i uzależnienia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.authorMarchwica, Adrianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzerska, Bożena - 127664 pl
dc.contributor.reviewerSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:05:42Z
dc.date.available2020-07-27T08:05:42Z
dc.date.submitted2017-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-115594-199027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220936
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe third sector in Poland, addiction, alcoholism, protective factors, risk factors.pl
dc.subject.pltrzeci sektor w Polsce, uzależnienia, alkoholizm, czynniki chroniące, czynniki ryzyka.pl
dc.titleDziałalność Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowychpl
dc.title.alternativeActivities of the "Nowa Szansa" Association in the area of ​​solving alcohol problemspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work was to familiarize with the activities of non-governmental organizations, especially the "Nowa Szansa" Association in Tarnów in the area of solving alcoholic problems. I thought this topic was important because abstinent associations play an increasingly essential role in social policy on alcohol problems. In the theoretical part of the study I presented the genesis of the third sector in Poland, mainly the legal and financial conditions of the association's activities. I discussed selected conceptions of needs, addiction mechanisms and protective and risk factors. I also presented institutional forms of help to addicts. Moreover, I introduced the reports from 2010, 2012 and 2015 about the condition of the third sector in Poland.The reason for choosing this topic was the desire to know the rules of functioning of organizations supporting addicts but also interdependent people. Furthermore, I wanted to find out how the association achieves its goal to minimize alcoholism in Tarnów and its surroundings, as well as what is the opinion of meeting participants and employees working for the "Nowa Szansa" Association. According to the literature of the subject analyzed by me and my own research, associations play an extremely important role in the fight against alcohol abuse and addiction.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych, a zwłaszcza Stowarzyszenia "Nowa Szansa" w Tarnowie, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Uważałam, że ten temat jest ważny, ponieważ stowarzyszenia abstynenckie odgrywają coraz ważniejszą rolę w polityce społecznej dotyczącej problemów alkoholowych. W części teoretycznej pracy przedstawiłam genezę trzeciego sektora w Polsce, w szczególności prawno-finansowe uwarunkowania działalności stowarzyszeń. Omówiłam wybrane koncepcje dotyczące potrzeb, mechanizmy uzależnień oraz czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Przedstawiałam również instytucjonalne formy pomocy osobom uzależnionym. Ponadto, zaprezentowałam i omówiłam raporty z 2010, 2012 i 2015 roku dotyczące kondycji trzeciego sektora w Polsce. Powodem wyboru tego tematu, była chęć poznania zasad funkcjonowania organizacji wspierających osoby uzależnione, ale także współuzależnione w walce z chorobą alkoholową. Ponadto chciałam dowiedzieć się, w jaki sposób stowarzyszenie osiąga swój cel aby minimalizować alkoholizm w Tarnowie i jego okolicach, a także poznać opinie uczestników spotkań i pracowników współpracujących na temat działalności Stowarzyszenia "Nowa Szansa". Jak wynika z przeanalizowanej przeze mnie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych, stowarzyszenia pełnią niezwykle istotną rolę w zwalczaniu nadużywania alkoholu i uzależnienia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.authorpl
Marchwica, Adriana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czerska, Bożena - 127664
dc.contributor.reviewerpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:05:42Z
dc.date.available
2020-07-27T08:05:42Z
dc.date.submittedpl
2017-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-115594-199027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220936
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the third sector in Poland, addiction, alcoholism, protective factors, risk factors.
dc.subject.plpl
trzeci sektor w Polsce, uzależnienia, alkoholizm, czynniki chroniące, czynniki ryzyka.
dc.titlepl
Działalność Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych
dc.title.alternativepl
Activities of the "Nowa Szansa" Association in the area of ​​solving alcohol problems
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available