Kim byłeś zanim zacząłeś tańczyć a kim jesteś teraz?

master
dc.abstract.enThe main issue of this thesis is the relation between observed changes in self- perception, general satisfaction with live and doing sports, more precisely ballroom dancing. These areas of my research are connected with many domains of psychology: the psychology of sport, psychology of health and the positive psychology. In my research I’m focused on ballroom dancers.Taking this theme into concideration, I was interested whether there is awareness of changes caused by dancing, which appeared in life of people who do that kind of sport. Moreover, I intended to evaluate the level of variables such as satisfaction with life, self-esteem, ways of coping with stress, body esteem and social competences. The research group consisted of twelve ballroom dancers on the sport level from the dancing club BAWINEK. Among the participants there were six men and six women, each man and women being from different dancing class: E, D, C, B, A, S. The age of the group was between 21 and 27 years. The research took use of the following materials (in order): basic input form, self-narration and five questionnaires from the test laboratory of the Institute of Applied Psychology in Jagiellonian University: the Multidimentional Self-Esteem Inventory (MSEI), the Body Esteem Scale (BES), Social Competence Questionnaire (KKS), The Satisfaction With Life Scale (SWLS) and Ways of Coping Questionnaire (WCQ).After the analysis of collected data, several hypotheses were verified. It was proved that ballroom dancing is connected with the change of the self-perception in relation to oneself, to other people and to the world. The dominant style of coping with stress is planned way of solving a problem. The level of satisfaction with the body among dancers is high. The moral self-acceptance, one of the components of social competences, was also esteemed as high. Additionally, a significant part of hypotheses was proved partially. Those hypotheses are presented in the fourth chapter of the thesis.The thesis contains all the results and the analysis of my research.pl
dc.abstract.plZagadnieniem rozpatrywanym w niniejszej pracy jest relacja pomiędzy zaobserwowanymi zmianami w obrazie siebie, ogólnym zadowoleniem z życia a uprawianiem sportu, jakim jest taniec towarzyski. Związane są te obszary z wieloma dziedzinami psychologii, takimi jak psychologia sportu, psychologia zdrowia, psychologia pozytywna. W swoich badaniach koncentruję się na sportowych tancerzach towarzyskich.Podejmując się tej tematyki, byłam ciekawa czy istnieje świadomość zmian, jakie zaszły w życiu pod wpływem tańczenia osób które uprawiają ten sport. Ponadto pragnęłam zbadać, jak kształtuje się w tej grupie poziom takich zmiennych, jak: satysfakcją z życia, samoocena, style radzenia sobie ze stresem, stosunek do ciała oraz kompetencje społeczne.Grupę badanych tworzyło dwunastu tancerzy tańców towarzyskich z Klubu Tanecznego BAWINEK na poziomie sportowym. Wśród uczestników badania było sześć kobiet oraz sześciu mężczyzn, po jednej kobiecie i mężczyźnie w każdej klasie tanecznej: E,D,C,B,A,S, w wieku od 21 do 27 lat.W badaniu zostały użyte kolejno: metryczka, narracja oraz pięć kwestionariuszy z laboratorium testów w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI; Kwestionariusz Body Esteem Scale BES do badania zadowolenia z ciała; Skala Satysfakcji z Życia; Kwestionariusz Kompetencji Społecznych oraz Ways Of Coping, służący do badania stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.Po dokonaniu analizy zebranych danych, zweryfikowano szereg hipotez. Zostało udowodnione, że uprawianie tańca towarzyskiego wiąże się ze zmianą w zakresie obrazu samego siebie w relacji do siebie, do innych oraz do świata. Dominującym stylem radzenia sobie ze stresem jest planowe rozwiązywanie problemu. Tancerze wysoko oceniają poziom zadowolenia ze swojego ciała. Samoakceptacja Moralna, jako jeden z komponentów kompetencji społecznych, została oceniona jako wysoka. Dodatkowo, znaczna część hipotez została częściowo potwierdzona, co zostało zaprezentowane w czwartym rozdziale pracy.W niniejszej pracy zawarłam wyniki oraz analizę moich badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorNapiórkowska, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:43:00Z
dc.date.available2020-07-25T05:43:00Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-92031-111722pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200204
dc.languagepolpl
dc.subject.enballroom dancing, sport, positive psychologypl
dc.subject.pltaniec towarzyski, sport, psychologia pozytywnapl
dc.titleKim byłeś zanim zacząłeś tańczyć a kim jesteś teraz?pl
dc.title.alternativeWho were you before you started dancing and who are you now?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main issue of this thesis is the relation between observed changes in self- perception, general satisfaction with live and doing sports, more precisely ballroom dancing. These areas of my research are connected with many domains of psychology: the psychology of sport, psychology of health and the positive psychology. In my research I’m focused on ballroom dancers.Taking this theme into concideration, I was interested whether there is awareness of changes caused by dancing, which appeared in life of people who do that kind of sport. Moreover, I intended to evaluate the level of variables such as satisfaction with life, self-esteem, ways of coping with stress, body esteem and social competences. The research group consisted of twelve ballroom dancers on the sport level from the dancing club BAWINEK. Among the participants there were six men and six women, each man and women being from different dancing class: E, D, C, B, A, S. The age of the group was between 21 and 27 years. The research took use of the following materials (in order): basic input form, self-narration and five questionnaires from the test laboratory of the Institute of Applied Psychology in Jagiellonian University: the Multidimentional Self-Esteem Inventory (MSEI), the Body Esteem Scale (BES), Social Competence Questionnaire (KKS), The Satisfaction With Life Scale (SWLS) and Ways of Coping Questionnaire (WCQ).After the analysis of collected data, several hypotheses were verified. It was proved that ballroom dancing is connected with the change of the self-perception in relation to oneself, to other people and to the world. The dominant style of coping with stress is planned way of solving a problem. The level of satisfaction with the body among dancers is high. The moral self-acceptance, one of the components of social competences, was also esteemed as high. Additionally, a significant part of hypotheses was proved partially. Those hypotheses are presented in the fourth chapter of the thesis.The thesis contains all the results and the analysis of my research.
dc.abstract.plpl
Zagadnieniem rozpatrywanym w niniejszej pracy jest relacja pomiędzy zaobserwowanymi zmianami w obrazie siebie, ogólnym zadowoleniem z życia a uprawianiem sportu, jakim jest taniec towarzyski. Związane są te obszary z wieloma dziedzinami psychologii, takimi jak psychologia sportu, psychologia zdrowia, psychologia pozytywna. W swoich badaniach koncentruję się na sportowych tancerzach towarzyskich.Podejmując się tej tematyki, byłam ciekawa czy istnieje świadomość zmian, jakie zaszły w życiu pod wpływem tańczenia osób które uprawiają ten sport. Ponadto pragnęłam zbadać, jak kształtuje się w tej grupie poziom takich zmiennych, jak: satysfakcją z życia, samoocena, style radzenia sobie ze stresem, stosunek do ciała oraz kompetencje społeczne.Grupę badanych tworzyło dwunastu tancerzy tańców towarzyskich z Klubu Tanecznego BAWINEK na poziomie sportowym. Wśród uczestników badania było sześć kobiet oraz sześciu mężczyzn, po jednej kobiecie i mężczyźnie w każdej klasie tanecznej: E,D,C,B,A,S, w wieku od 21 do 27 lat.W badaniu zostały użyte kolejno: metryczka, narracja oraz pięć kwestionariuszy z laboratorium testów w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI; Kwestionariusz Body Esteem Scale BES do badania zadowolenia z ciała; Skala Satysfakcji z Życia; Kwestionariusz Kompetencji Społecznych oraz Ways Of Coping, służący do badania stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.Po dokonaniu analizy zebranych danych, zweryfikowano szereg hipotez. Zostało udowodnione, że uprawianie tańca towarzyskiego wiąże się ze zmianą w zakresie obrazu samego siebie w relacji do siebie, do innych oraz do świata. Dominującym stylem radzenia sobie ze stresem jest planowe rozwiązywanie problemu. Tancerze wysoko oceniają poziom zadowolenia ze swojego ciała. Samoakceptacja Moralna, jako jeden z komponentów kompetencji społecznych, została oceniona jako wysoka. Dodatkowo, znaczna część hipotez została częściowo potwierdzona, co zostało zaprezentowane w czwartym rozdziale pracy.W niniejszej pracy zawarłam wyniki oraz analizę moich badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Napiórkowska, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:43:00Z
dc.date.available
2020-07-25T05:43:00Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-92031-111722
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ballroom dancing, sport, positive psychology
dc.subject.plpl
taniec towarzyski, sport, psychologia pozytywna
dc.titlepl
Kim byłeś zanim zacząłeś tańczyć a kim jesteś teraz?
dc.title.alternativepl
Who were you before you started dancing and who are you now?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Wroclaw
5
Zgorzelec
5
Katowice
4
Gdynia
3
Police
3
Szczecin
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available