What is Platonism? A study of the realistic outlook inspired by implications of the Incompleteness Theorem

licenciate
dc.abstract.enGödel’s Incompleteness results inspired various meta-mathematical considerations. In particular, thequestion about human’s epistemic capability in relation to machine’s capability in provingmathematical theorems was raised by Gödel, J. R. Lucas and R. Penrose. In this paper I try toexamine realist positions in philosophy of mathematics that set off from, and have motivation in,Gödel’s Incompleteness Theorems. I shall describe the consequences of such views with theiradvantages and shortcomings pertaining to the mind-machine problem. My analysis concludes with the inference that even if one accepts Gödel’s result as significant for this problem, there still remains some skepticism about the mind-machine question. This skepticism leads a thinker to a deeper reconsideration of the foundation of their views and shows the significant role of faith in philosophical reflection upon mathematics,especially in case of Platonism.pl
dc.abstract.plTwierdzenie o niezupełności Gödla zainspirowało rozmaite rozważania meta-matematyczne. Gödel, J. R. Lucas i R. Penrose postawili, w związku z owym wynikiem, pytanie o możliwości epistemiczne ludzkiego umysłu w odniesieniu do zdolności dowodzenia twierdzeń matematycznych maszyny. W niniejszej pracy przedstawiam różne realistyczne stanowiska w filozofii matematyki, które są motywowane twierdzeniem o niezupełności Gödla. Opiszę konsekwencje z nich wynikające, włącznie z ich silnymi i słabymi stronami w odniesieniu do pytania postawionego przez wspomnianych myślicieli. Moje rozważania konkluduje wniosek, że nawet jeśli przyjęłoby się wynik Gödla za znaczący dla problemu "umysł vs. maszyna", nie rozstrzyga on całej kwestii i wciąż mamy do czynienia z uzasadnionym sceptycyzmem wobec stanowisk Gödla, Lucasa i Penrose'a. Sceptycyzm ten prowadzi do głębszej refleksji nad podstawami danych poglądów i pokazuje znaczącą rolę wiary w refleksji filozoficznej nad matematyką, szczególnie w kwestii platonizmu.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrajewski, Stanisławpl
dc.contributor.authorGronwald, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerWroński, Leszek - 148038 pl
dc.contributor.reviewerKrajewski, Stanisławpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:39:50Z
dc.date.available2020-11-01T23:39:50Z
dc.date.submitted2020-10-20pl
dc.fieldofstudyfilozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-146074-246846pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252318
dc.languageengpl
dc.subject.enGödel, Incompleteness, Turing machine, Platonism, Mechanism, Anti-mechanism, Gödel’s Disjunction, Mathematical intuitionpl
dc.subject.plGödel, Niezupełność, Maszyna Turinga, Platonizm, Mechanicyzm, Anty-mechanicyzm, Dysjunkcja Gödla, Intuicja matematycznapl
dc.titleWhat is Platonism? A study of the realistic outlook inspired by implications of the Incompleteness Theorempl
dc.title.alternativeCzym jest Platonizm? Studium stanowisk realistycznych motywowanych implikacjami twierdzenia o niezupełności.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Gödel’s Incompleteness results inspired various meta-mathematical considerations. In particular, thequestion about human’s epistemic capability in relation to machine’s capability in provingmathematical theorems was raised by Gödel, J. R. Lucas and R. Penrose. In this paper I try toexamine realist positions in philosophy of mathematics that set off from, and have motivation in,Gödel’s Incompleteness Theorems. I shall describe the consequences of such views with theiradvantages and shortcomings pertaining to the mind-machine problem. My analysis concludes with the inference that even if one accepts Gödel’s result as significant for this problem, there still remains some skepticism about the mind-machine question. This skepticism leads a thinker to a deeper reconsideration of the foundation of their views and shows the significant role of faith in philosophical reflection upon mathematics,especially in case of Platonism.
dc.abstract.plpl
Twierdzenie o niezupełności Gödla zainspirowało rozmaite rozważania meta-matematyczne. Gödel, J. R. Lucas i R. Penrose postawili, w związku z owym wynikiem, pytanie o możliwości epistemiczne ludzkiego umysłu w odniesieniu do zdolności dowodzenia twierdzeń matematycznych maszyny. W niniejszej pracy przedstawiam różne realistyczne stanowiska w filozofii matematyki, które są motywowane twierdzeniem o niezupełności Gödla. Opiszę konsekwencje z nich wynikające, włącznie z ich silnymi i słabymi stronami w odniesieniu do pytania postawionego przez wspomnianych myślicieli. Moje rozważania konkluduje wniosek, że nawet jeśli przyjęłoby się wynik Gödla za znaczący dla problemu "umysł vs. maszyna", nie rozstrzyga on całej kwestii i wciąż mamy do czynienia z uzasadnionym sceptycyzmem wobec stanowisk Gödla, Lucasa i Penrose'a. Sceptycyzm ten prowadzi do głębszej refleksji nad podstawami danych poglądów i pokazuje znaczącą rolę wiary w refleksji filozoficznej nad matematyką, szczególnie w kwestii platonizmu.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krajewski, Stanisław
dc.contributor.authorpl
Gronwald, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Wroński, Leszek - 148038
dc.contributor.reviewerpl
Krajewski, Stanisław
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:39:50Z
dc.date.available
2020-11-01T23:39:50Z
dc.date.submittedpl
2020-10-20
dc.fieldofstudypl
filozofia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-146074-246846
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252318
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Gödel, Incompleteness, Turing machine, Platonism, Mechanism, Anti-mechanism, Gödel’s Disjunction, Mathematical intuition
dc.subject.plpl
Gödel, Niezupełność, Maszyna Turinga, Platonizm, Mechanicyzm, Anty-mechanicyzm, Dysjunkcja Gödla, Intuicja matematyczna
dc.titlepl
What is Platonism? A study of the realistic outlook inspired by implications of the Incompleteness Theorem
dc.title.alternativepl
Czym jest Platonizm? Studium stanowisk realistycznych motywowanych implikacjami twierdzenia o niezupełności.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gomunice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available