Powiat tatrzański jako produkt turystyczny w latach 2002-2012

master
dc.abstract.enTourist traffic in Poland is strongly associated with the area of ​​the Powiat Tatrzański. This region is attractive tourists from all over the world. In recent years, a decline in visitors to the municipality to the other Zakopane Tatra County areas. The aim of this study was to present - through the analysis of statistical data - as developed as tourist traffic in the county in the years 2002-2012, the representation of tourist and cultural region making - through a SWOT analysis attempts to answer the question-why tourism is decreasing in the municipality of Zakopane for the rest of the this region.W method was used descriptive - analytical. The work consists of four chapters. The first chapter presents a brief stories. Chapter second shows the current situation related to the Tatra district administration, demographics and local labor market. The third chapter presents a variety of qualities and attractions that make this region is an important destination for visitors. An analysis of the quality and structure of the accommodation and catering. Using statistical analysis was also made of tourism and indicated on the determinants that shape it. The fourth chapter is part of a summary. Includes SWOT analysis and final conclusions on the current situation of tourism and cultural potential of the communes of the Tatras.pl
dc.abstract.plRuch turystyczny w Polsce silnie związany jest z obszarem Powiatu Tatrzańskiego.Wieloaspektowa atrakcyjność tego terenu przyciąga turystów z całego świata.W ostatnich latach zauważa się spadek odwiedzających gminę Zakopane na rzecz pozostałych terenów Powiatu Tatrzańskiego. Celem niniejszej pracy było ukazanie - poprzez analizę danych statystycznych - jak kształtował się ruch turystyczny na terenie powiatu w latach 2002-2012,przedstawienie walorów turystycznych i kulturowych regionu,dokonanie - poprzez analizę SWOT próby znalezienia odpowiedzi na pytanie -dlaczego ruch turystyczny maleje w gminie Zakopanem na rzecz pozostałych obszarów powiatu.W pracy posłużono się metodą opisowo - analityczną. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia krótki rys historyczny.Rozdział drugi pokazuje obecną sytuacje powiatu tatrzańskiego związaną z administracją, demografią i lokalnym rynkiem pracy. W rozdziale trzecim zaprezentowano różnorodność walorów i atrakcji turystycznych, dzięki którym region ten jest ważną destynacją dla odwiedzających. Dokonano analizy jakości i struktury bazy noclegowej i gastronomicznej. Za pomocą danych statystycznych dokonano również analizy ruchu turystycznego i wskazano na determinanty, które go kształtują. Rozdział czwarty stanowi element podsumowujący. Zawiera analizę SWOT i końcowe wnioski na temat obecnej sytuacji potencjału turystyczno-kulturowego gmin powiatu tatrzańskiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBanaś, Monika - 127199 pl
dc.contributor.authorRzepka, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBanaś, Monika - 127199 pl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:53:29Z
dc.date.available2020-07-25T00:53:29Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-87211-168340pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195787
dc.languagepolpl
dc.subject.enTurist Traffic in Tatra, Tatra region as turist Product, SWOT analisis in Podhale,pl
dc.subject.plPowiat Tatrzański- Produkt Turystyczny- Ruch Turystyczny- Podhale- Analiza SWOTpl
dc.titlePowiat tatrzański jako produkt turystyczny w latach 2002-2012pl
dc.title.alternativePowiat tatrzański as a tourist product in the period of 2002-2012pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tourist traffic in Poland is strongly associated with the area of ​​the Powiat Tatrzański. This region is attractive tourists from all over the world. In recent years, a decline in visitors to the municipality to the other Zakopane Tatra County areas. The aim of this study was to present - through the analysis of statistical data - as developed as tourist traffic in the county in the years 2002-2012, the representation of tourist and cultural region making - through a SWOT analysis attempts to answer the question-why tourism is decreasing in the municipality of Zakopane for the rest of the this region.W method was used descriptive - analytical. The work consists of four chapters. The first chapter presents a brief stories. Chapter second shows the current situation related to the Tatra district administration, demographics and local labor market. The third chapter presents a variety of qualities and attractions that make this region is an important destination for visitors. An analysis of the quality and structure of the accommodation and catering. Using statistical analysis was also made of tourism and indicated on the determinants that shape it. The fourth chapter is part of a summary. Includes SWOT analysis and final conclusions on the current situation of tourism and cultural potential of the communes of the Tatras.
dc.abstract.plpl
Ruch turystyczny w Polsce silnie związany jest z obszarem Powiatu Tatrzańskiego.Wieloaspektowa atrakcyjność tego terenu przyciąga turystów z całego świata.W ostatnich latach zauważa się spadek odwiedzających gminę Zakopane na rzecz pozostałych terenów Powiatu Tatrzańskiego. Celem niniejszej pracy było ukazanie - poprzez analizę danych statystycznych - jak kształtował się ruch turystyczny na terenie powiatu w latach 2002-2012,przedstawienie walorów turystycznych i kulturowych regionu,dokonanie - poprzez analizę SWOT próby znalezienia odpowiedzi na pytanie -dlaczego ruch turystyczny maleje w gminie Zakopanem na rzecz pozostałych obszarów powiatu.W pracy posłużono się metodą opisowo - analityczną. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia krótki rys historyczny.Rozdział drugi pokazuje obecną sytuacje powiatu tatrzańskiego związaną z administracją, demografią i lokalnym rynkiem pracy. W rozdziale trzecim zaprezentowano różnorodność walorów i atrakcji turystycznych, dzięki którym region ten jest ważną destynacją dla odwiedzających. Dokonano analizy jakości i struktury bazy noclegowej i gastronomicznej. Za pomocą danych statystycznych dokonano również analizy ruchu turystycznego i wskazano na determinanty, które go kształtują. Rozdział czwarty stanowi element podsumowujący. Zawiera analizę SWOT i końcowe wnioski na temat obecnej sytuacji potencjału turystyczno-kulturowego gmin powiatu tatrzańskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Banaś, Monika - 127199
dc.contributor.authorpl
Rzepka, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Banaś, Monika - 127199
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:53:29Z
dc.date.available
2020-07-25T00:53:29Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-87211-168340
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195787
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Turist Traffic in Tatra, Tatra region as turist Product, SWOT analisis in Podhale,
dc.subject.plpl
Powiat Tatrzański- Produkt Turystyczny- Ruch Turystyczny- Podhale- Analiza SWOT
dc.titlepl
Powiat tatrzański jako produkt turystyczny w latach 2002-2012
dc.title.alternativepl
Powiat tatrzański as a tourist product in the period of 2002-2012
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Lublin
4
Chandler
3
Dublin
3
Szczecin
3
Wroclaw
2
Chybie
1
Cieszyn
1
Des Moines
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available