Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku młodzieńczym z ostrą białaczką limfoblastyczną

licenciate
dc.abstract.enBackground: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common type of blood cancer in children and the most common diagnosed childhood cancer. The highest percent of ALL cases falls between 2 and 5 years of age. The disease is characterized by clonal proliferation of precursor cells from line lymphoid B- or T- cell, and the basis for its diagnosis is the evaluation of individual bone marrow components. The most common ALL symptoms are: pale skin, increased temperature, fatigue and general weakness.Chemotherapy is the basic method for treating acute lymphoblastic leukemia. ALL treatment is a long-term process, resulting in numerous complications, both during and after treatment.Aim: The aim of the thesis and main part is to present a model of nursing care for a patient in adolescence with acute lymphoblastic leukemia.Materials & Methods: In the thesis was used the review of the scientific literature related to childcare with ALL.Results: Creation of diagnoses, goals and nursing interventions related to the childcare in the course of acute lymphoblastic leukemia.Conclusions: Childcare with ALL requires a lot of professional skills from the nurse and a broad knowledge of oncology and pediatrics. Properly planned and organized nursing care can the best provide the needs of a sick child and increase the level of providing care and nursing.pl
dc.abstract.plWstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszą odmianą nowotworu krwi u dzieci oraz najczęściej rozpoznawanym nowotworem wieku dziecięcego. Największy odsetek zachorowań na ALL przypada między 2 a 5 rokiem życia. Choroba charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek prekursorowych z linii limfoidalnej B- lub T-komórkowej, a podstawę w jej rozpoznaniu stanowi ocena poszczególnych elementów szpiku kostnego. Do najczęstszych objawów ALL należą: bladość powłok skórnych, wzrost temperatury, zmęczenie oraz ogólne osłabienie. Chemioterapia jest podstawową metodą w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Leczenie ALL jest procesem długotrwałym, powodującym wystąpienie licznych powikłań zarówno w trakcie jak i po zakończonym leczeniu.Cel pracy: Celem pracy oraz zasadniczą jej częścią jest przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku młodzieńczym z ostrą białaczką limfoblastyczną. Materiał i metody: W pracy została wykorzystana literatura naukowa związana z opieką nad dzieckiem z ostrą białaczką limfoblastyczną.Wyniki: Zostały utworzone diagnozy, cele i interwencje pielęgniarskie związane z opieką nad dzieckiem w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej.Wnioski: Opieka nad dzieckiem z ALL wymaga od pielęgniarki wielu umiejętności zawodowych oraz szerokiej wiedzy z zakresu onkologii i pediatrii. Prawidłowo zaplanowana i zorganizowana opieka pielęgniarska pozwala na jak najlepsze zapewnienie potrzeb chorego dziecka oraz powoduje wzrostu poziomu udzielanej opieki i pielęgnacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.contributor.authorGrzesiak, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.contributor.reviewerWojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:11:31Z
dc.date.available2020-07-27T05:11:31Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112730-198411pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218264
dc.languagepolpl
dc.subject.enAcute lymphoblastic leukemia, adolescence, model of care, cancerpl
dc.subject.plOstra białaczka limfoblastyczna, młodzież, model opieki, choroba nowotworowapl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku młodzieńczym z ostrą białaczką limfoblastycznąpl
dc.title.alternativeModel of nursing care for a patient in adolescence with acute lymphoblastic leukemiapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common type of blood cancer in children and the most common diagnosed childhood cancer. The highest percent of ALL cases falls between 2 and 5 years of age. The disease is characterized by clonal proliferation of precursor cells from line lymphoid B- or T- cell, and the basis for its diagnosis is the evaluation of individual bone marrow components. The most common ALL symptoms are: pale skin, increased temperature, fatigue and general weakness.Chemotherapy is the basic method for treating acute lymphoblastic leukemia. ALL treatment is a long-term process, resulting in numerous complications, both during and after treatment.Aim: The aim of the thesis and main part is to present a model of nursing care for a patient in adolescence with acute lymphoblastic leukemia.Materials & Methods: In the thesis was used the review of the scientific literature related to childcare with ALL.Results: Creation of diagnoses, goals and nursing interventions related to the childcare in the course of acute lymphoblastic leukemia.Conclusions: Childcare with ALL requires a lot of professional skills from the nurse and a broad knowledge of oncology and pediatrics. Properly planned and organized nursing care can the best provide the needs of a sick child and increase the level of providing care and nursing.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszą odmianą nowotworu krwi u dzieci oraz najczęściej rozpoznawanym nowotworem wieku dziecięcego. Największy odsetek zachorowań na ALL przypada między 2 a 5 rokiem życia. Choroba charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek prekursorowych z linii limfoidalnej B- lub T-komórkowej, a podstawę w jej rozpoznaniu stanowi ocena poszczególnych elementów szpiku kostnego. Do najczęstszych objawów ALL należą: bladość powłok skórnych, wzrost temperatury, zmęczenie oraz ogólne osłabienie. Chemioterapia jest podstawową metodą w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Leczenie ALL jest procesem długotrwałym, powodującym wystąpienie licznych powikłań zarówno w trakcie jak i po zakończonym leczeniu.Cel pracy: Celem pracy oraz zasadniczą jej częścią jest przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku młodzieńczym z ostrą białaczką limfoblastyczną. Materiał i metody: W pracy została wykorzystana literatura naukowa związana z opieką nad dzieckiem z ostrą białaczką limfoblastyczną.Wyniki: Zostały utworzone diagnozy, cele i interwencje pielęgniarskie związane z opieką nad dzieckiem w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej.Wnioski: Opieka nad dzieckiem z ALL wymaga od pielęgniarki wielu umiejętności zawodowych oraz szerokiej wiedzy z zakresu onkologii i pediatrii. Prawidłowo zaplanowana i zorganizowana opieka pielęgniarska pozwala na jak najlepsze zapewnienie potrzeb chorego dziecka oraz powoduje wzrostu poziomu udzielanej opieki i pielęgnacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.contributor.authorpl
Grzesiak, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.contributor.reviewerpl
Wojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:11:31Z
dc.date.available
2020-07-27T05:11:31Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112730-198411
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218264
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Acute lymphoblastic leukemia, adolescence, model of care, cancer
dc.subject.plpl
Ostra białaczka limfoblastyczna, młodzież, model opieki, choroba nowotworowa
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku młodzieńczym z ostrą białaczką limfoblastyczną
dc.title.alternativepl
Model of nursing care for a patient in adolescence with acute lymphoblastic leukemia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
454
Views per month
Views per city
Warsaw
88
Krakow
34
Wroclaw
25
Bialystok
18
Katowice
16
Poznan
16
Lublin
13
Rzeszów
8
Gdansk
6
Sochaczew
5

No access

No Thumbnail Available