Ustrój konstytucyjny Bośni i Hercegowiny a teorie Arenda Lijpharta.

master
dc.abstract.enThe paper presents the main assumptions of Arend Lijphart's theories – consociational and consensus democracy – which have been compared with solutions adopted in the Bosnian constitution. The purpose of this action was to demonstrate analogy and later the rate and extent of these similarities. The extent to which A. Lijphart's theoretical model is concurrent with solutions that Bosnia and Herzegovina's Constitution contains was the point of origin for evaluation of the model of democracy adopted in this post-Yugoslavian country. "Efficiency" and “quality” of democracy were used as determinants. If A. Lijphart's assumptions were correct Bosnia should have had better overall scores (or at least equal in case of efficiency) within used indicators than countries which did not implement A. Lijphart's advice. On the basis of the research sample A. Lijphart's thesis about superiority of consensus democracy was not confirmed.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia główne założenia koncepcji Arenda Lijpharta – demokracji konsocjalnej i konsensualnej – które to zostały zestawione z rozwiązaniami przyjętymi w ramach bośniackiej konstytucji. Celem tego zabiegu było wykazanie analogii, a następnie stopnia i zakresu tych podobieństw. Wyjątkowy stopień zbieżności teoretycznych założeń A. Lijpharta z rozwiązaniami przyjętymi w ramach Konstytucji BiH, stanowiło punkt wyjścia dla oceny modelu demokracji przyjętego w tym postjugosłowiańskim państwie. Jako wyznaczniki obrano, za A. Lijphartem, „efektywność” i „jakość” demokracji, które to powinny osiągać, w ramach tych wskaźników, wyniki podobne (w przypadku efektywności) lub lepsze (w przypadku jakości) niż państwa, które przyjęły inne niż proponowane przez A. Lijpharta rozwiązania. Na podstawie przeprowadzonej próby badawczej tezy o wyższości demokracji konsensualnej w ramach wspomnianych dwóch wcześniej wyznaczników nie znalazły potwierdzenia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorZięba, Andrzej - 132917 pl
dc.contributor.authorNiedzielski, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.reviewerZięba, Andrzej - 132917 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:53:58Z
dc.date.available2020-07-24T14:53:58Z
dc.date.submitted2013-06-19pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-73572-100630pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186443
dc.languagepolpl
dc.subject.enLijphart, Bosnia, consociational/consensus democracypl
dc.subject.plLijphart, Bośnia, demokracja kosocjalna/konsensualnapl
dc.titleUstrój konstytucyjny Bośni i Hercegowiny a teorie Arenda Lijpharta.pl
dc.title.alternativeThe Constitutional System of Bosnia and Herzegovina and Arend Lijpart's Theoriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the main assumptions of Arend Lijphart's theories – consociational and consensus democracy – which have been compared with solutions adopted in the Bosnian constitution. The purpose of this action was to demonstrate analogy and later the rate and extent of these similarities. The extent to which A. Lijphart's theoretical model is concurrent with solutions that Bosnia and Herzegovina's Constitution contains was the point of origin for evaluation of the model of democracy adopted in this post-Yugoslavian country. "Efficiency" and “quality” of democracy were used as determinants. If A. Lijphart's assumptions were correct Bosnia should have had better overall scores (or at least equal in case of efficiency) within used indicators than countries which did not implement A. Lijphart's advice. On the basis of the research sample A. Lijphart's thesis about superiority of consensus democracy was not confirmed.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia główne założenia koncepcji Arenda Lijpharta – demokracji konsocjalnej i konsensualnej – które to zostały zestawione z rozwiązaniami przyjętymi w ramach bośniackiej konstytucji. Celem tego zabiegu było wykazanie analogii, a następnie stopnia i zakresu tych podobieństw. Wyjątkowy stopień zbieżności teoretycznych założeń A. Lijpharta z rozwiązaniami przyjętymi w ramach Konstytucji BiH, stanowiło punkt wyjścia dla oceny modelu demokracji przyjętego w tym postjugosłowiańskim państwie. Jako wyznaczniki obrano, za A. Lijphartem, „efektywność” i „jakość” demokracji, które to powinny osiągać, w ramach tych wskaźników, wyniki podobne (w przypadku efektywności) lub lepsze (w przypadku jakości) niż państwa, które przyjęły inne niż proponowane przez A. Lijpharta rozwiązania. Na podstawie przeprowadzonej próby badawczej tezy o wyższości demokracji konsensualnej w ramach wspomnianych dwóch wcześniej wyznaczników nie znalazły potwierdzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Zięba, Andrzej - 132917
dc.contributor.authorpl
Niedzielski, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.reviewerpl
Zięba, Andrzej - 132917
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:53:58Z
dc.date.available
2020-07-24T14:53:58Z
dc.date.submittedpl
2013-06-19
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-73572-100630
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186443
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lijphart, Bosnia, consociational/consensus democracy
dc.subject.plpl
Lijphart, Bośnia, demokracja kosocjalna/konsensualna
dc.titlepl
Ustrój konstytucyjny Bośni i Hercegowiny a teorie Arenda Lijpharta.
dc.title.alternativepl
The Constitutional System of Bosnia and Herzegovina and Arend Lijpart's Theories
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available