Polityka gospodarcza księcia Bolesława Wstydliwego wobec Kościoła krakowskiego

master
dc.abstract.en"Economy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church".This work is devoted to economy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church. It shows that this policy was consistent and planed. As a result the Church recived broad economic and court immunity. This process make it possible to develope its estates. Especially by placing new towns and villages on a "theutonic law". The policy towards bishop was diference in case of many orders. But also policy towars orders was consistent. But their immunity wasn't so broad like those for bishop. Boleslav wanted to improve their estate by colonization on "theutonic law". As a result of this policy the Duchy ruled by Boleslaw V could develope its towns net. Cooperation betwen thhe monarch and order from Wachock make it possible to improve salt mining.pl
dc.abstract.other"Polityka gospodarcza księcia Bolesława Wstydliwego wobec Kościoła krakowskiego" to praca, która ukazuje jakimi kryteriami kierował się ów władca dążący do modernizacji swego księstwa. Praca ukazuje wybitną rolę jaką w procesie owej transformacji odegrał Kościół. Dzięki przychylnej postawie władcy duchowieństwo otrzymało szerokie immunitety tak sądowe, jak i ekonomiczne. Dały one podstawę do szybkiego wzrostu gospodarczego dóbr biskupów krakowskich oraz kapituły katedralnej. Innymi kryteriami kierował się ów monarcha w stosunku do zakonów. Jego współpraca z różnymi konwentami doprowadziła do nadania ich dobrom libertacji ekonomicznych i sądowych. Nie były one jednak tak szerokie jak w przypadku włości biskupów i kapituły. Dzięki współpracy księcia i mnichów nastąpił rozwój ich majętności. Władca wspierał bowiem komasację gruntów oraz lokowanie wsi na prawie niemieckim. Akcja lokacyjna doprowadziła do wzrostu urbanizacji całej dzielnicy. Miało to przełożenie na rozwój sieci handlowych i przyspieszenie cyrkulacji pieniądza. Praca pokazuje, jak konsekwentna i planowa polityka księcia Bolesława V doprowadziła do przekształceń nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także na niwie społecznej. Bowiem nadanie szerokich immunitetów doprowadziło do pojawienia się zjawiska powstawania stanu mieszczańskiego i włościańskiego w oparciu o prawo niemieckie. Współpraca pomiędzy monarchą a Kościołem nie ograniczała się tylko do płaszczyzny kolonizacyjnej. Dzięki pomocy ze strony cystersów z Wąchocka doszło do usprawnienia górnictwa solnego na terenie Małopolski. Całość omawianej tematyki została pokazana na szerokim tle porównawczym ukazującym skąd przychodziły na teren Małopolski najnowsze trendy gospodarcze.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOżóg, Krzysztof - 131227 pl
dc.contributor.authorGryguć, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKorczak, Lidia - 129110 pl
dc.contributor.reviewerOżóg, Krzysztof - 131227 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:52:02Z
dc.date.available2020-07-14T20:52:02Z
dc.date.submitted2011-06-28pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-56465-62827pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170891
dc.subject.enBoleslaw V; XIII century, economy policy; Malopolska; Church of Cracovpl
dc.subject.otherXIII wiek; gospodarka; Bolesław Wstydliwy; Kościół krakowski, Małopolskapl
dc.titlePolityka gospodarcza księcia Bolesława Wstydliwego wobec Kościoła krakowskiegopl
dc.title.alternativeEconomy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
"Economy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church".This work is devoted to economy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church. It shows that this policy was consistent and planed. As a result the Church recived broad economic and court immunity. This process make it possible to develope its estates. Especially by placing new towns and villages on a "theutonic law". The policy towards bishop was diference in case of many orders. But also policy towars orders was consistent. But their immunity wasn't so broad like those for bishop. Boleslav wanted to improve their estate by colonization on "theutonic law". As a result of this policy the Duchy ruled by Boleslaw V could develope its towns net. Cooperation betwen thhe monarch and order from Wachock make it possible to improve salt mining.
dc.abstract.otherpl
"Polityka gospodarcza księcia Bolesława Wstydliwego wobec Kościoła krakowskiego" to praca, która ukazuje jakimi kryteriami kierował się ów władca dążący do modernizacji swego księstwa. Praca ukazuje wybitną rolę jaką w procesie owej transformacji odegrał Kościół. Dzięki przychylnej postawie władcy duchowieństwo otrzymało szerokie immunitety tak sądowe, jak i ekonomiczne. Dały one podstawę do szybkiego wzrostu gospodarczego dóbr biskupów krakowskich oraz kapituły katedralnej. Innymi kryteriami kierował się ów monarcha w stosunku do zakonów. Jego współpraca z różnymi konwentami doprowadziła do nadania ich dobrom libertacji ekonomicznych i sądowych. Nie były one jednak tak szerokie jak w przypadku włości biskupów i kapituły. Dzięki współpracy księcia i mnichów nastąpił rozwój ich majętności. Władca wspierał bowiem komasację gruntów oraz lokowanie wsi na prawie niemieckim. Akcja lokacyjna doprowadziła do wzrostu urbanizacji całej dzielnicy. Miało to przełożenie na rozwój sieci handlowych i przyspieszenie cyrkulacji pieniądza. Praca pokazuje, jak konsekwentna i planowa polityka księcia Bolesława V doprowadziła do przekształceń nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także na niwie społecznej. Bowiem nadanie szerokich immunitetów doprowadziło do pojawienia się zjawiska powstawania stanu mieszczańskiego i włościańskiego w oparciu o prawo niemieckie. Współpraca pomiędzy monarchą a Kościołem nie ograniczała się tylko do płaszczyzny kolonizacyjnej. Dzięki pomocy ze strony cystersów z Wąchocka doszło do usprawnienia górnictwa solnego na terenie Małopolski. Całość omawianej tematyki została pokazana na szerokim tle porównawczym ukazującym skąd przychodziły na teren Małopolski najnowsze trendy gospodarcze.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ożóg, Krzysztof - 131227
dc.contributor.authorpl
Gryguć, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Korczak, Lidia - 129110
dc.contributor.reviewerpl
Ożóg, Krzysztof - 131227
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:52:02Z
dc.date.available
2020-07-14T20:52:02Z
dc.date.submittedpl
2011-06-28
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-56465-62827
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170891
dc.subject.enpl
Boleslaw V; XIII century, economy policy; Malopolska; Church of Cracov
dc.subject.otherpl
XIII wiek; gospodarka; Bolesław Wstydliwy; Kościół krakowski, Małopolska
dc.titlepl
Polityka gospodarcza księcia Bolesława Wstydliwego wobec Kościoła krakowskiego
dc.title.alternativepl
Economy policy of prince Boleslaw the V towards the cracov Church.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available