Kosmetyki w "De Materia Medica" Pedaniosa Dioskoridesa

master
dc.abstract.enThe aim of my thesis was to find in the work of Dioscorides under the title: The medicaments-medical an information about the nature of beauty, and put them in order, according to their origin and cosmetic applications, and finally discuss the point of view of cosmetology today. Pedanios Dioskorides (ab. 40 A.D.. ab. 90 A.D.) from Anazarbos in Cylicja (now Nazarba, Turkey), Greek, was the surgeon of Greek army remaining in the service of Nero and Vespasian, the Roman emperors. His work for more than fifteen centuries enjoyed a great popularity, and was translated into Latin, Syrian, Arabic and Turkish, and then also the French, German and English. The Latin version of the work of Dioscorides was one of the basic textbooks for university medical school in Medieval Europe and one of the main textbooks for pharmacists, who at the time and some even centuries later, had no university education. In my work at first I noted all information about cosmetic substances that can be found in the work of Dioscorides, and ordered them according to their origin (plant, animal or mineral), each time by quoting the relevant text, along with its location in the work of Dioscorides. Then I put the information in order, according to their cosmetic use ( anti-wrinkle, depilatory agents, etc.), quoting the relevant passages from the Dioscorides work. At the end I discussed the information from the point of view of modern cosmetology. The conclusions mentioned in this study come down to the fact that many substances, described by Pedanios Dioskorides in his book, are also applicable in modern cosmetics. Some of them are applied in the form almost unchanged, the other are obtained synthetically, due to the price or the difficulty in obtaining natural resources. However, many of the substances described by Dioscorides have no applications today, particularly those of animal origin, such as burned frog or burned hedgehog skin, and mineral, for example rust.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy magisterskiej było odnalezienie w pracy Dioskoridesa pt. O środkach leczniczych informacji o charakterze kosmetycznym, uporządkowanie ich według ich pochodzenia i kosmetycznego zastosowania, wreszcie omówienie z punktu widzenia dzisiejszej kosmetologii. Pedanios Dioskorides (ok. 40 n.e. – ok. 90 n.e.) z Anazarbos w Cylicji (obecnie Nazarba, Turcja), Grek, był chirurgiem armii greckiej pozostającej w służbie rzymskich cesarzy Nerona i Wespazjana. Jego dzieło przez ponad piętnaście stuleci cieszyło się ogromną popularnością – zostało przełożone na łacinę, syryjski, arabski i turecki, potem też na francuski, niemiecki i angielski. W wersji łacińskiej praca Dioskoridesa była w średniowiecznej Europie jednym z podstawowych podręczników na uniwersyteckich studiach medycznych i jednym z podstawowych podręczników dla aptekarzy, którzy wówczas, a także kilka jeszcze wieków później, nie mieli uniwersyteckiego wykształcenia. W swojej pracy najpierw wynotowałam wszystkie informacje o substancjach kosmetycznych, jakie można znaleźć w dziele Dioskoridesa, i uporządkowałam je według ich pochodzenia (roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego), za każdym razem cytując odpowiedni fragment, razem z jego lokalizacją w pracy Dioskoridesa. Następnie uporządkowałam te informacje według ich kosmetycznego zastosowania (środki depilujące przeciwzmarszczkowe itd.), również cytując z pracy Dioskoridesa odpowiednie fragmenty. Na koniec informacje te omówiłam z punktu widzenia współczesnej kosmetologii. Zamieszczone w omawianej pracy wnioski sprowadzają się do tego, że wiele substancji, jakie w swoim dziele opisał Pedanios Dioskorides, ma zastosowanie również we współczesnej kosmetyce. Niektóre z nich są stosowane w formie niemal niezmienionej, inne uzyskuje się syntetycznie, ze względu na cenę lub trudności w pozyskiwaniu surowców naturalnych. Równie dużo jednak z substancji opisanych przez Dioskoridesa nie ma współcześnie żadnego zastosowania, w szczególności te pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład spalona żaba czy spalona skóra jeża, a także mineralnego – na przykład rdza.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBela, Zbigniew - 128721 pl
dc.contributor.authorBończak, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerRzepiela, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerBela, Zbigniew - 128721 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:36:03Z
dc.date.available2020-07-24T20:36:03Z
dc.date.submitted2013-10-10pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-82232-151804pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191768
dc.languagepolpl
dc.subject.enhistory, cosmetology, Dioskorides, Materia Medicapl
dc.subject.plhistoria, kosmetologia, Dioskorides, Materia Medycznapl
dc.titleKosmetyki w "De Materia Medica" Pedaniosa Dioskoridesapl
dc.title.alternativeCosmetics in "De Materia Medica" Pedanios Dioskoridespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my thesis was to find in the work of Dioscorides under the title: The medicaments-medical an information about the nature of beauty, and put them in order, according to their origin and cosmetic applications, and finally discuss the point of view of cosmetology today. Pedanios Dioskorides (ab. 40 A.D.. ab. 90 A.D.) from Anazarbos in Cylicja (now Nazarba, Turkey), Greek, was the surgeon of Greek army remaining in the service of Nero and Vespasian, the Roman emperors. His work for more than fifteen centuries enjoyed a great popularity, and was translated into Latin, Syrian, Arabic and Turkish, and then also the French, German and English. The Latin version of the work of Dioscorides was one of the basic textbooks for university medical school in Medieval Europe and one of the main textbooks for pharmacists, who at the time and some even centuries later, had no university education. In my work at first I noted all information about cosmetic substances that can be found in the work of Dioscorides, and ordered them according to their origin (plant, animal or mineral), each time by quoting the relevant text, along with its location in the work of Dioscorides. Then I put the information in order, according to their cosmetic use ( anti-wrinkle, depilatory agents, etc.), quoting the relevant passages from the Dioscorides work. At the end I discussed the information from the point of view of modern cosmetology. The conclusions mentioned in this study come down to the fact that many substances, described by Pedanios Dioskorides in his book, are also applicable in modern cosmetics. Some of them are applied in the form almost unchanged, the other are obtained synthetically, due to the price or the difficulty in obtaining natural resources. However, many of the substances described by Dioscorides have no applications today, particularly those of animal origin, such as burned frog or burned hedgehog skin, and mineral, for example rust.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy magisterskiej było odnalezienie w pracy Dioskoridesa pt. O środkach leczniczych informacji o charakterze kosmetycznym, uporządkowanie ich według ich pochodzenia i kosmetycznego zastosowania, wreszcie omówienie z punktu widzenia dzisiejszej kosmetologii. Pedanios Dioskorides (ok. 40 n.e. – ok. 90 n.e.) z Anazarbos w Cylicji (obecnie Nazarba, Turcja), Grek, był chirurgiem armii greckiej pozostającej w służbie rzymskich cesarzy Nerona i Wespazjana. Jego dzieło przez ponad piętnaście stuleci cieszyło się ogromną popularnością – zostało przełożone na łacinę, syryjski, arabski i turecki, potem też na francuski, niemiecki i angielski. W wersji łacińskiej praca Dioskoridesa była w średniowiecznej Europie jednym z podstawowych podręczników na uniwersyteckich studiach medycznych i jednym z podstawowych podręczników dla aptekarzy, którzy wówczas, a także kilka jeszcze wieków później, nie mieli uniwersyteckiego wykształcenia. W swojej pracy najpierw wynotowałam wszystkie informacje o substancjach kosmetycznych, jakie można znaleźć w dziele Dioskoridesa, i uporządkowałam je według ich pochodzenia (roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego), za każdym razem cytując odpowiedni fragment, razem z jego lokalizacją w pracy Dioskoridesa. Następnie uporządkowałam te informacje według ich kosmetycznego zastosowania (środki depilujące przeciwzmarszczkowe itd.), również cytując z pracy Dioskoridesa odpowiednie fragmenty. Na koniec informacje te omówiłam z punktu widzenia współczesnej kosmetologii. Zamieszczone w omawianej pracy wnioski sprowadzają się do tego, że wiele substancji, jakie w swoim dziele opisał Pedanios Dioskorides, ma zastosowanie również we współczesnej kosmetyce. Niektóre z nich są stosowane w formie niemal niezmienionej, inne uzyskuje się syntetycznie, ze względu na cenę lub trudności w pozyskiwaniu surowców naturalnych. Równie dużo jednak z substancji opisanych przez Dioskoridesa nie ma współcześnie żadnego zastosowania, w szczególności te pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład spalona żaba czy spalona skóra jeża, a także mineralnego – na przykład rdza.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bela, Zbigniew - 128721
dc.contributor.authorpl
Bończak, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Rzepiela, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Bela, Zbigniew - 128721
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:36:03Z
dc.date.available
2020-07-24T20:36:03Z
dc.date.submittedpl
2013-10-10
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-82232-151804
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191768
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
history, cosmetology, Dioskorides, Materia Medica
dc.subject.plpl
historia, kosmetologia, Dioskorides, Materia Medyczna
dc.titlepl
Kosmetyki w "De Materia Medica" Pedaniosa Dioskoridesa
dc.title.alternativepl
Cosmetics in "De Materia Medica" Pedanios Dioskorides
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Katowice
6
Dublin
2
Krakow
2
Lodz
2
Poznan
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Borne Sulinowo
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available