Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

master
dc.abstract.enThe aim of the master's thesis is a research problem in the form of one of the ways of terminating the habitable premises lease agreement. In the first chapter, inter alia the lease was described as a continuous obligation in the context of the specific method of its termination. The second chapter presents the applicable provisions of the Civil Code concerning the termination of the lease agreement, including the lease of premises. The third chapter presents the applicable provisions of the Act on the protection of tenants' rights, concerning inter alia the termination of the premises lease agreement, the historical outline of the tenancy law in Poland was described and the de lege ferenda postulates were presented.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest problem badawczy w postaci jednego ze sposobów zakończenia umowy najmu lokalu mieszkalnego – wypowiedzenia. W pierwszym rozdziale m.in. opisano najem jako zobowiązanie o charakterze ciągłym w kontekście szczególnego sposobu jego zakończenia – przez wypowiedzenie. W drugim rozdziale przedstawiono obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego traktujące o wypowiedzeniu umowy najmu, w tym najmu lokalu. W trzecim rozdziale przedstawiono obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, traktujące m.in. o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu, opisano rys historyczny prawa lokatorskiego w Polsce i przedstawiono postulaty de lege ferenda.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.contributor.authorKudłacik, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRachwał, Anna - 131612 pl
dc.contributor.reviewerPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:29:20Z
dc.date.available2021-10-14T04:29:20Z
dc.date.submitted2021-09-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-153530-225696pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279867
dc.languagepolpl
dc.subject.entermination, continuous obligation, lease, habitable premisespl
dc.subject.plwypowiedzenie, zobowiązanie ciągłe, najem, lokal mieszkalnypl
dc.titleWypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnegopl
dc.title.alternativeTermination of habitable premises lease agreementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's thesis is a research problem in the form of one of the ways of terminating the habitable premises lease agreement. In the first chapter, inter alia the lease was described as a continuous obligation in the context of the specific method of its termination. The second chapter presents the applicable provisions of the Civil Code concerning the termination of the lease agreement, including the lease of premises. The third chapter presents the applicable provisions of the Act on the protection of tenants' rights, concerning inter alia the termination of the premises lease agreement, the historical outline of the tenancy law in Poland was described and the de lege ferenda postulates were presented.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest problem badawczy w postaci jednego ze sposobów zakończenia umowy najmu lokalu mieszkalnego – wypowiedzenia. W pierwszym rozdziale m.in. opisano najem jako zobowiązanie o charakterze ciągłym w kontekście szczególnego sposobu jego zakończenia – przez wypowiedzenie. W drugim rozdziale przedstawiono obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego traktujące o wypowiedzeniu umowy najmu, w tym najmu lokalu. W trzecim rozdziale przedstawiono obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, traktujące m.in. o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu, opisano rys historyczny prawa lokatorskiego w Polsce i przedstawiono postulaty de lege ferenda.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.contributor.authorpl
Kudłacik, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Rachwał, Anna - 131612
dc.contributor.reviewerpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:29:20Z
dc.date.available
2021-10-14T04:29:20Z
dc.date.submittedpl
2021-09-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-153530-225696
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279867
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
termination, continuous obligation, lease, habitable premises
dc.subject.plpl
wypowiedzenie, zobowiązanie ciągłe, najem, lokal mieszkalny
dc.titlepl
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
dc.title.alternativepl
Termination of habitable premises lease agreement
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
11
Krakow
3
Katowice
2
Lublin
2
Dublin
1
Gdynia
1
Gorzów Wielkopolski
1
Jaslo
1
Kozmin Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available