Specyfika zarządzania projektem kulturalnym w środowisku seniorów w Polsce na przykładzie projektu "Starsi Panowie Dwaj - IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski" Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

master
dc.abstract.enThe main aim of this disertation is to prove that PMI methodology is a good tool for analysis of cultural project management, even if project's managers didn't use it consciously. Author used case study of „Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski” organized by Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II in 2016. Author used quantitative (questionnaire) and qualitative (free intervie, participant observation) methods. Author describes methodology of project management and the polish senior policy. After analysis of all projects procesess described in PMI methodology author lists characteristic requirements that seniors require from projects they participate in.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest udowodnienie, iż metodykę zarządzania projektami PMI można zastosować do analizy projektów kulturalnych, również jeśli nie była świadomie stosowana przez organizatorów. Analizowanym przykładem projektu kulturalnego jest projekt „Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski” przeprowadzony w 2016 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II. Analizę tematu pracy wykonano przy użyciu metod jakościowych (wywiady swobodne, obserwacja uczestnicząca) i ilościowych (ankiety) na przestrzeni czterech miesięcy organizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem trzydniowego Przeglądu Scenicznego. Przedstawiono wybrane metody zarządzania projektami, a także opisano środowisko seniorów w Polsce z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych osób starszych. W pracy znajduje się również opis działalności Stowarzyszenia. Po analizie poszczególnych procesów zarządzania projektem autorka wyróżnia specyfikę organizacji projektu przeznaczonego dla osób starszych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.authorPękala, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:37:19Z
dc.date.available2020-07-27T07:37:19Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-115154-162279pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220512
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL ACTIVATION, CULTURAL PROJECT, PMI METHODOLOGY, PROJECT MANAGEMENT, SENIORSpl
dc.subject.plAKTYWIZACJA KULTURALNA, METODYKA PMI, PROJEKT KULTURALNY, SENIORZY, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMIpl
dc.titleSpecyfika zarządzania projektem kulturalnym w środowisku seniorów w Polsce na przykładzie projektu "Starsi Panowie Dwaj - IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski" Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła IIpl
dc.title.alternativeManagement of cultural project for seniors in Poland – case study: 'Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski' by Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła IIpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this disertation is to prove that PMI methodology is a good tool for analysis of cultural project management, even if project's managers didn't use it consciously. Author used case study of „Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski” organized by Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II in 2016. Author used quantitative (questionnaire) and qualitative (free intervie, participant observation) methods. Author describes methodology of project management and the polish senior policy. After analysis of all projects procesess described in PMI methodology author lists characteristic requirements that seniors require from projects they participate in.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest udowodnienie, iż metodykę zarządzania projektami PMI można zastosować do analizy projektów kulturalnych, również jeśli nie była świadomie stosowana przez organizatorów. Analizowanym przykładem projektu kulturalnego jest projekt „Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski” przeprowadzony w 2016 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II. Analizę tematu pracy wykonano przy użyciu metod jakościowych (wywiady swobodne, obserwacja uczestnicząca) i ilościowych (ankiety) na przestrzeni czterech miesięcy organizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem trzydniowego Przeglądu Scenicznego. Przedstawiono wybrane metody zarządzania projektami, a także opisano środowisko seniorów w Polsce z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych osób starszych. W pracy znajduje się również opis działalności Stowarzyszenia. Po analizie poszczególnych procesów zarządzania projektem autorka wyróżnia specyfikę organizacji projektu przeznaczonego dla osób starszych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.authorpl
Pękala, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:37:19Z
dc.date.available
2020-07-27T07:37:19Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-115154-162279
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220512
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL ACTIVATION, CULTURAL PROJECT, PMI METHODOLOGY, PROJECT MANAGEMENT, SENIORS
dc.subject.plpl
AKTYWIZACJA KULTURALNA, METODYKA PMI, PROJEKT KULTURALNY, SENIORZY, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
dc.titlepl
Specyfika zarządzania projektem kulturalnym w środowisku seniorów w Polsce na przykładzie projektu "Starsi Panowie Dwaj - IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski" Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II
dc.title.alternativepl
Management of cultural project for seniors in Poland – case study: 'Starsi Panowie Dwaj – IV Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski' by Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
3
Gdynia
2
Krakow
2
Chodzież
1
Gdansk
1
Katowice
1
Leverkusen
1
Piotrowice
1
Siechnice
1

No access

No Thumbnail Available