Wpływ mimetyków BH3 ABT-199 i ABT-263 na stymulowane TGF-b1 przejście fenotypowe fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie.

master
dc.abstract.enBronchial asthma is a chronic disease of the respiratory system in which a thorough remodelling of the bronchial wall can be observed. An important role in the remodeling of the bronchial wall is played by the process of subepithelial fibrosis, in which an important role is played by the phenotypic transition of bronchial fibroblasts to myofibroblasts (FMT), contractile cells characterized by the presence of α-smooth muscle actin (α-SMA) incorporation into the stress fibers. In bronchial remodelling in asthma, myofibroblasts do not undergo apoptosis, which results in the presence of cells in the tissue and constantly progressive tissue fibrosis. A therapeutic strategy based on the selective induction of myofibroblast apoptosis could allow effective inhibition and potentially reverse fibrotic changes.The aim of this study was to investigate, in an in vitro system, the effect of BH3 mimetics of Bcl-2 proteins: ABT-199 and ABT-263 (compounds with a potential anti-fibrotic effect) on the TGF-β1-induced FMT of bronchial fibroblasts isolated from patients with asthma. The obtained results showed that ABT-199 and ABT-263 reduced the TGF-β1 stimulated FMT potential of human bronchial fibroblasts (HBFs) from asthmatics, but the effect of ABT-263 was stronger. In addition, ABT-199 and ABT-263 have been shown to be effective in reducing the percentage of myofibroblasts in HBF populations from asthma patients previously stimulated with TGF-β1. No effect of the tested mimetics was observed on the expression of selected marker genes of the FMT process and the level of FMT marker proteins: α-SMA and collagen I. Analysis of BAX, BAK1, BCL2L1 gene expression showed the decrease in their expression in TGF-β1 stimulated HBFs. The performed apoptosis measurements showed no induction apoptosis of TGF-β1 stimulated HBFs from patients with asthma after administration of ABT-199 and ABT-263. Interestingly, the ABT-263 induced apoptosis of HBFs AS previously differentiated by TGF-β1 into myofibroblasts has been demonstrated.The obtained results may provide the basis for further research in terms of the potential use of the studied mimetics in the treatment or prevention of fibrotic changes in bronchial remodelling in asthma.pl
dc.abstract.plAstma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą układu oddechowego, w której występuje gruntowna przebudowa ściany oskrzeli (tzw. remodeling). Istotną rolę w remodelingu ściany oskrzeli pełni proces zwłóknienia podnabłonkowego, w którym ważne znaczenie odgrywa fenotypowe przejście fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty (FMT), komórki kurczliwe charakteryzujące się obecnością α-aktyny mięśni gładkich (α-SMA), wbudowaną we włókna naprężeniowe. W remodelingu oskrzeli w astmie miofibroblasty nie ulegają apoptozie, co skutkuje obecnością komórek w tkance i stale postępującym włóknieniem tkanki. Strategia terapeutyczna oparta na selektywnej indukcji apoptozy miofibroblastów może umożliwić efektywne hamowanie i potencjalnie odwrócić zmiany zwłóknieniowe.Celem niniejszej pracy było zbadanie, w układzie in vitro, wpływu mimetyków domeny BH3 białek z rodziny Bcl-2: ABT-199 oraz ABT-263 (związków o potencjalnym działaniu przeciwzwłóknieniowym) na stymulowany TGF-β1 proces FMT fibroblastów oskrzelowych izolowanych od pacjentów z astmą. Uzyskane wyniki wykazały, że ABT-199 oraz ABT-263 powodują zmniejszenie stymulowanego TGF-β1 potencjału FMT ludzkich fibroblastów oskrzelowych (HBFs) od astmatyków, a działanie ABT-263 jest silniejsze. Ponadto, wykazano skuteczność ABT-199 oraz ABT-263 w obniżeniu odsetka miofibroblastów w populacjach HBFs od pacjentów z astmą stymulowanych uprzednio TGF-β1. Nie zaobserwowano efektu badanych mimetyków na ekspresję wybranych genów markerowych procesu FMT oraz poziom białek markerowych FMT: α-SMA oraz kolagenu I. Analiza ekspresji genów BAX, BAK1, BCL2L1 wykazała zmniejszenie ich ekspresji w HBFs stymulowanych uprzednio TGF-β1. Przeprowadzone pomiary apoptozy nie wykazały indukcji apoptozy HBFs od pacjentów z astmą stymulowanych TGF-β1 po zastosowaniu ABT-199 oraz ABT-263. Co ciekawe, wykazano po zastosowaniu ABT-263 indukcję apoptozy w populacjach HBFs AS uprzednio zróżnicowanych TGF-β1 w miofibroblasty.. Uzyskane wyniki mogą dać podstawę do dalszych badań pod kątem potencjalnych możliwości wykorzystania badanych mimetyków w terapii lub profilaktyce zmian zwłóknieniowych w remodelingu oskrzeli w astmie.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalik, Marta - 130517 pl
dc.contributor.authorFedor, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marta - 130517 pl
dc.contributor.reviewerWolnicka-Głubisz, Agnieszka - 132724 pl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:45:16Z
dc.date.available2021-10-25T21:45:16Z
dc.date.submitted2021-07-30pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-153225-231248pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281636
dc.languagepolpl
dc.subject.enasthma, myofibroblasts, apoptosis, BH3 mimetics, FMT, TGF-β1, subepithelial fibrosispl
dc.subject.plastma, miofibroblasty, apoptoza, mimetyki BH3, FMT, TGF-β1, zwłóknienie podnabłonkowepl
dc.titleWpływ mimetyków BH3 ABT-199 i ABT-263 na stymulowane TGF-b1 przejście fenotypowe fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie.pl
dc.title.alternativeThe effects of BH3 mimetics ABT-199 and ABT-263 on TGF-b1 stimulated phenotypic transition of bronchial fibroblast to myofibroblast in asthmapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bronchial asthma is a chronic disease of the respiratory system in which a thorough remodelling of the bronchial wall can be observed. An important role in the remodeling of the bronchial wall is played by the process of subepithelial fibrosis, in which an important role is played by the phenotypic transition of bronchial fibroblasts to myofibroblasts (FMT), contractile cells characterized by the presence of α-smooth muscle actin (α-SMA) incorporation into the stress fibers. In bronchial remodelling in asthma, myofibroblasts do not undergo apoptosis, which results in the presence of cells in the tissue and constantly progressive tissue fibrosis. A therapeutic strategy based on the selective induction of myofibroblast apoptosis could allow effective inhibition and potentially reverse fibrotic changes.The aim of this study was to investigate, in an in vitro system, the effect of BH3 mimetics of Bcl-2 proteins: ABT-199 and ABT-263 (compounds with a potential anti-fibrotic effect) on the TGF-β1-induced FMT of bronchial fibroblasts isolated from patients with asthma. The obtained results showed that ABT-199 and ABT-263 reduced the TGF-β1 stimulated FMT potential of human bronchial fibroblasts (HBFs) from asthmatics, but the effect of ABT-263 was stronger. In addition, ABT-199 and ABT-263 have been shown to be effective in reducing the percentage of myofibroblasts in HBF populations from asthma patients previously stimulated with TGF-β1. No effect of the tested mimetics was observed on the expression of selected marker genes of the FMT process and the level of FMT marker proteins: α-SMA and collagen I. Analysis of BAX, BAK1, BCL2L1 gene expression showed the decrease in their expression in TGF-β1 stimulated HBFs. The performed apoptosis measurements showed no induction apoptosis of TGF-β1 stimulated HBFs from patients with asthma after administration of ABT-199 and ABT-263. Interestingly, the ABT-263 induced apoptosis of HBFs AS previously differentiated by TGF-β1 into myofibroblasts has been demonstrated.The obtained results may provide the basis for further research in terms of the potential use of the studied mimetics in the treatment or prevention of fibrotic changes in bronchial remodelling in asthma.
dc.abstract.plpl
Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą układu oddechowego, w której występuje gruntowna przebudowa ściany oskrzeli (tzw. remodeling). Istotną rolę w remodelingu ściany oskrzeli pełni proces zwłóknienia podnabłonkowego, w którym ważne znaczenie odgrywa fenotypowe przejście fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty (FMT), komórki kurczliwe charakteryzujące się obecnością α-aktyny mięśni gładkich (α-SMA), wbudowaną we włókna naprężeniowe. W remodelingu oskrzeli w astmie miofibroblasty nie ulegają apoptozie, co skutkuje obecnością komórek w tkance i stale postępującym włóknieniem tkanki. Strategia terapeutyczna oparta na selektywnej indukcji apoptozy miofibroblastów może umożliwić efektywne hamowanie i potencjalnie odwrócić zmiany zwłóknieniowe.Celem niniejszej pracy było zbadanie, w układzie in vitro, wpływu mimetyków domeny BH3 białek z rodziny Bcl-2: ABT-199 oraz ABT-263 (związków o potencjalnym działaniu przeciwzwłóknieniowym) na stymulowany TGF-β1 proces FMT fibroblastów oskrzelowych izolowanych od pacjentów z astmą. Uzyskane wyniki wykazały, że ABT-199 oraz ABT-263 powodują zmniejszenie stymulowanego TGF-β1 potencjału FMT ludzkich fibroblastów oskrzelowych (HBFs) od astmatyków, a działanie ABT-263 jest silniejsze. Ponadto, wykazano skuteczność ABT-199 oraz ABT-263 w obniżeniu odsetka miofibroblastów w populacjach HBFs od pacjentów z astmą stymulowanych uprzednio TGF-β1. Nie zaobserwowano efektu badanych mimetyków na ekspresję wybranych genów markerowych procesu FMT oraz poziom białek markerowych FMT: α-SMA oraz kolagenu I. Analiza ekspresji genów BAX, BAK1, BCL2L1 wykazała zmniejszenie ich ekspresji w HBFs stymulowanych uprzednio TGF-β1. Przeprowadzone pomiary apoptozy nie wykazały indukcji apoptozy HBFs od pacjentów z astmą stymulowanych TGF-β1 po zastosowaniu ABT-199 oraz ABT-263. Co ciekawe, wykazano po zastosowaniu ABT-263 indukcję apoptozy w populacjach HBFs AS uprzednio zróżnicowanych TGF-β1 w miofibroblasty.. Uzyskane wyniki mogą dać podstawę do dalszych badań pod kątem potencjalnych możliwości wykorzystania badanych mimetyków w terapii lub profilaktyce zmian zwłóknieniowych w remodelingu oskrzeli w astmie.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalik, Marta - 130517
dc.contributor.authorpl
Fedor, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marta - 130517
dc.contributor.reviewerpl
Wolnicka-Głubisz, Agnieszka - 132724
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:45:16Z
dc.date.available
2021-10-25T21:45:16Z
dc.date.submittedpl
2021-07-30
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-153225-231248
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281636
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asthma, myofibroblasts, apoptosis, BH3 mimetics, FMT, TGF-β1, subepithelial fibrosis
dc.subject.plpl
astma, miofibroblasty, apoptoza, mimetyki BH3, FMT, TGF-β1, zwłóknienie podnabłonkowe
dc.titlepl
Wpływ mimetyków BH3 ABT-199 i ABT-263 na stymulowane TGF-b1 przejście fenotypowe fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie.
dc.title.alternativepl
The effects of BH3 mimetics ABT-199 and ABT-263 on TGF-b1 stimulated phenotypic transition of bronchial fibroblast to myofibroblast in asthma
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
3
Debica
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available