Funkcjonalizowany tytanian(IV) żelaza(II) jako potencjalny fotokatalizator do usuwania zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.

master
dc.abstract.enThe aim of the study was the synthesis of iron(II) titanate(IV), it’s functionalization by modifying it’s surface by forming surface complexes of titanium(IV) with O-donor ligands such as catechol, salicylic acid, dinitrosalicylic acid and aminhydroksybenzoic acid. The resulting materials were tested for suitability as photocatalysis for pollutants removal.The experimental section describes the methods that have been used to analyze the synthesized iron(II) titanate(IV). To confirm the phase composition of the material, measurements of XRD and SEM microscopy were conducted. The UV-vis spectroscopic and photoelectrochemical measurements have been performed to confirm the photoactivity of materials. The photocatalytic activity of materials received with respect to the model substrates and the efficiency of generating reactive oxygen species in different spectral ranges were verified.pl
dc.abstract.plCelem pracy była synteza tytanianu(IV) żelaza(II), jego funkcjonalizacja poprzez modyfikację powierzchni poprzez wytworzenie powierzchniowych kompleksów tytanu(IV) z użyciem ligandów O-donorowych takich jak: katechol, kwas salicylowy, kwas dinitrosalicylowy oraz kwas aminohydroksybenzoesowy. Otrzymane materiały zbadano pod kątem przydatności jako fotokatalizatora do usuwania zanieczyszczeń.W części doświadczalnej opisano metody badań, które zostały wykorzystane do analizy zsyntezowanego tytanianu(IV) żelaza(II). Dla potwierdzenia składu fazowego materiału przeprowadzono pomiary XRD oraz analizę mikroskopową SEM. Dokonano charakterystyki spektroskopowej UV-vis i fotoelektrochemicznej. Zbadano aktywność fotokatalityczną otrzymanych materiałów względem modelowych substratów a także zbadano wydajność generowania reaktywnych form tlenu w różnych zakresach spektralnych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorŁabuz, Przemysławpl
dc.contributor.authorGórska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerRutkowska-Żbik, Dorotapl
dc.contributor.reviewerŁabuz, Przemysławpl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:38:20Z
dc.date.available2020-07-25T06:38:20Z
dc.date.submitted2015-10-05pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-93212-128715pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201072
dc.languagepolpl
dc.subject.entitanate(IV) iron(II), FeTiO3, photocatalyst, reactive oxygen speciespl
dc.subject.pltytanian(IV) żelaza(II), FeTiO3, fotokatalizator, reaktywne formy tlenupl
dc.titleFunkcjonalizowany tytanian(IV) żelaza(II) jako potencjalny fotokatalizator do usuwania zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.pl
dc.title.alternativeThe functionalized iron(II) titanate(IV) as a potential photocatalyst for the removal of organic and biologicalas pollutants.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was the synthesis of iron(II) titanate(IV), it’s functionalization by modifying it’s surface by forming surface complexes of titanium(IV) with O-donor ligands such as catechol, salicylic acid, dinitrosalicylic acid and aminhydroksybenzoic acid. The resulting materials were tested for suitability as photocatalysis for pollutants removal.The experimental section describes the methods that have been used to analyze the synthesized iron(II) titanate(IV). To confirm the phase composition of the material, measurements of XRD and SEM microscopy were conducted. The UV-vis spectroscopic and photoelectrochemical measurements have been performed to confirm the photoactivity of materials. The photocatalytic activity of materials received with respect to the model substrates and the efficiency of generating reactive oxygen species in different spectral ranges were verified.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była synteza tytanianu(IV) żelaza(II), jego funkcjonalizacja poprzez modyfikację powierzchni poprzez wytworzenie powierzchniowych kompleksów tytanu(IV) z użyciem ligandów O-donorowych takich jak: katechol, kwas salicylowy, kwas dinitrosalicylowy oraz kwas aminohydroksybenzoesowy. Otrzymane materiały zbadano pod kątem przydatności jako fotokatalizatora do usuwania zanieczyszczeń.W części doświadczalnej opisano metody badań, które zostały wykorzystane do analizy zsyntezowanego tytanianu(IV) żelaza(II). Dla potwierdzenia składu fazowego materiału przeprowadzono pomiary XRD oraz analizę mikroskopową SEM. Dokonano charakterystyki spektroskopowej UV-vis i fotoelektrochemicznej. Zbadano aktywność fotokatalityczną otrzymanych materiałów względem modelowych substratów a także zbadano wydajność generowania reaktywnych form tlenu w różnych zakresach spektralnych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Łabuz, Przemysław
dc.contributor.authorpl
Górska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Rutkowska-Żbik, Dorota
dc.contributor.reviewerpl
Łabuz, Przemysław
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:38:20Z
dc.date.available
2020-07-25T06:38:20Z
dc.date.submittedpl
2015-10-05
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-93212-128715
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201072
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
titanate(IV) iron(II), FeTiO3, photocatalyst, reactive oxygen species
dc.subject.plpl
tytanian(IV) żelaza(II), FeTiO3, fotokatalizator, reaktywne formy tlenu
dc.titlepl
Funkcjonalizowany tytanian(IV) żelaza(II) jako potencjalny fotokatalizator do usuwania zanieczyszczeń organicznych i biologicznych.
dc.title.alternativepl
The functionalized iron(II) titanate(IV) as a potential photocatalyst for the removal of organic and biologicalas pollutants.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Gdansk
2
Krakow
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available