Rola personelu medycznego w polskich misjach pokojowych i stabilizacyjnych

licenciate
dc.abstract.enPoland takes an active part in peace and stabilization military missions. Each mission requires proper medical support by qualified personnel. This work presents the legal issues, logistics and tasks related to peace and stabilization missions. It shows current legal status of a medical personnel, requirements for nurses who wants to go on missions and structure of morbidity of Polish troops abroad. The structure of morbidity in Africa and Asia was compared and related to the incidence of twenty years, what reflects the transformation in the field and the tasks facing the staff.pl
dc.abstract.plPolska bierze aktywny udział w misjach wojskowych o charakterze stabilizacyjnym i pokojowym. Każda misja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia medycznego przez wykwalifikowany personel. W pracy przedstawiono problematykę prawną, logistyczną oraz zadaniową związaną z wyjazdem na misje pokojowe i stabilizacyjne. Ujęto aktualny stan prawny dotyczący statusu personelu medycznego, wymagania dotyczące pielęgniarek, które chcą wyjechać na misje oraz strukturę zachorowalności polskich żołnierzy poza granicami kraju. Porównano strukturę zachorowalności w Afryce i Azji oraz odniesiono się do zachorowalności sprzed dwudziestu lat, co obrazuje przekształcenia w tej dziedzinie i zadania stojące przed personelem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.authorPaszkowska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNowacka, Anna - 132993 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T05:58:10Z
dc.date.available2020-07-24T05:58:10Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-65469-97037pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178985
dc.languagepolpl
dc.subject.enpeace and stabilization missions, medical personnel, structure of morbidity, war nursing, requirements for nurses in armypl
dc.subject.plmisje stabilizacyjne i wojskowe, personel medyczny, zachorowalność na misjach, pielęgniarstwo wojskowe, kwalifikacje pielęgniarki w wojskupl
dc.titleRola personelu medycznego w polskich misjach pokojowych i stabilizacyjnychpl
dc.title.alternativeThe role of medical personnel in polish peace and stabilization missionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland takes an active part in peace and stabilization military missions. Each mission requires proper medical support by qualified personnel. This work presents the legal issues, logistics and tasks related to peace and stabilization missions. It shows current legal status of a medical personnel, requirements for nurses who wants to go on missions and structure of morbidity of Polish troops abroad. The structure of morbidity in Africa and Asia was compared and related to the incidence of twenty years, what reflects the transformation in the field and the tasks facing the staff.
dc.abstract.plpl
Polska bierze aktywny udział w misjach wojskowych o charakterze stabilizacyjnym i pokojowym. Każda misja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia medycznego przez wykwalifikowany personel. W pracy przedstawiono problematykę prawną, logistyczną oraz zadaniową związaną z wyjazdem na misje pokojowe i stabilizacyjne. Ujęto aktualny stan prawny dotyczący statusu personelu medycznego, wymagania dotyczące pielęgniarek, które chcą wyjechać na misje oraz strukturę zachorowalności polskich żołnierzy poza granicami kraju. Porównano strukturę zachorowalności w Afryce i Azji oraz odniesiono się do zachorowalności sprzed dwudziestu lat, co obrazuje przekształcenia w tej dziedzinie i zadania stojące przed personelem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.authorpl
Paszkowska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowacka, Anna - 132993
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.date.accessioned
2020-07-24T05:58:10Z
dc.date.available
2020-07-24T05:58:10Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-65469-97037
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178985
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
peace and stabilization missions, medical personnel, structure of morbidity, war nursing, requirements for nurses in army
dc.subject.plpl
misje stabilizacyjne i wojskowe, personel medyczny, zachorowalność na misjach, pielęgniarstwo wojskowe, kwalifikacje pielęgniarki w wojsku
dc.titlepl
Rola personelu medycznego w polskich misjach pokojowych i stabilizacyjnych
dc.title.alternativepl
The role of medical personnel in polish peace and stabilization missions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Kosakowo
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available