Wykroczenia w zbiorowym prawie pracy

master
dc.abstract.enThe fundamental aim of this study is to determine and present the problems that arise in the application of law provisions concerning non-Code offences in the labour law. Opinions of the doctrine representatives as to the rightness of criminal interference in labour relations are divided and opposite standpoints are to be notice. In this paper I point out the problems that come out from the application of the law regulations which describe possible offences in collective labour law based on three acts: the law on the social fund , the law on social labour inspection and the law on trade unions. I answer the questions whether the provisions contained in above mentioned acts are rules which penalize offenses or crimes and how to distinguish one from the other. Moreover, I present my opinion about using by legislator blanket law regulations in criminal and offence law. In the final phase of work I evaluate whether the provisions of non-Code offences are rather criminal , or maybe they have more characteristics typical for labour law regulations. By defining their functions I also point out what is their role in the legal system and whether they complete those functions correctly.pl
dc.abstract.plCelem opracowania jest wskazanie i omówienie problemów, które pojawiają się przy stosowaniu przepisów typizujących wykroczenia w zbiorowym prawie pracy. Zdania przedstawicieli doktryny co do słuszności ingerencji prawa karnego w stosunki pracy są podzielone. W pracy omawiam problemy, pojawiające się na tle stosowania przepisów wykroczeniowych z zakresu prawa pracy na podstawie trzech ustaw: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Próbuję odpowiedzieć na pytania, czy przepisy w nich zamieszczone są przepisami typizującymi wykroczenia, czy przestępstwa oraz jak je od siebie odróżnić. Określam również, jak wskazać typ czynu zabronionego, który penalizować ma dany przepis, jeżeli ma on charakter blankietowy. W końcowej fazie pracy oceniam, czy przepisy zamieszczone we wspomnianych aktach z zakresu prawa pracy są normami karnoprawnymi, czy może jednak mają więcej cech typowych dla przepisów prawno-pracowniczych. Określając ich funkcje wskazuję również, jaka jest ich rola w systemie prawnym oraz czy prawidłowo one ją realizują.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.authorKonwińska, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkowski, Andrzej - 132348 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:06:02Z
dc.date.available2020-07-25T00:06:02Z
dc.date.submitted2014-06-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-86392-112560pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195046
dc.languagepolpl
dc.subject.encollective labour law, non-Code offencespl
dc.subject.plzbiorowe prawo pracy, wykroczenia pozakodeksowepl
dc.titleWykroczenia w zbiorowym prawie pracypl
dc.title.alternativeOffences in a collective labour lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fundamental aim of this study is to determine and present the problems that arise in the application of law provisions concerning non-Code offences in the labour law. Opinions of the doctrine representatives as to the rightness of criminal interference in labour relations are divided and opposite standpoints are to be notice. In this paper I point out the problems that come out from the application of the law regulations which describe possible offences in collective labour law based on three acts: the law on the social fund , the law on social labour inspection and the law on trade unions. I answer the questions whether the provisions contained in above mentioned acts are rules which penalize offenses or crimes and how to distinguish one from the other. Moreover, I present my opinion about using by legislator blanket law regulations in criminal and offence law. In the final phase of work I evaluate whether the provisions of non-Code offences are rather criminal , or maybe they have more characteristics typical for labour law regulations. By defining their functions I also point out what is their role in the legal system and whether they complete those functions correctly.
dc.abstract.plpl
Celem opracowania jest wskazanie i omówienie problemów, które pojawiają się przy stosowaniu przepisów typizujących wykroczenia w zbiorowym prawie pracy. Zdania przedstawicieli doktryny co do słuszności ingerencji prawa karnego w stosunki pracy są podzielone. W pracy omawiam problemy, pojawiające się na tle stosowania przepisów wykroczeniowych z zakresu prawa pracy na podstawie trzech ustaw: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Próbuję odpowiedzieć na pytania, czy przepisy w nich zamieszczone są przepisami typizującymi wykroczenia, czy przestępstwa oraz jak je od siebie odróżnić. Określam również, jak wskazać typ czynu zabronionego, który penalizować ma dany przepis, jeżeli ma on charakter blankietowy. W końcowej fazie pracy oceniam, czy przepisy zamieszczone we wspomnianych aktach z zakresu prawa pracy są normami karnoprawnymi, czy może jednak mają więcej cech typowych dla przepisów prawno-pracowniczych. Określając ich funkcje wskazuję również, jaka jest ich rola w systemie prawnym oraz czy prawidłowo one ją realizują.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.authorpl
Konwińska, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.reviewerpl
Świątkowski, Andrzej - 132348
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:06:02Z
dc.date.available
2020-07-25T00:06:02Z
dc.date.submittedpl
2014-06-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-86392-112560
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
collective labour law, non-Code offences
dc.subject.plpl
zbiorowe prawo pracy, wykroczenia pozakodeksowe
dc.titlepl
Wykroczenia w zbiorowym prawie pracy
dc.title.alternativepl
Offences in a collective labour law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available