Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie

licenciate
dc.abstract.enSexual violence against a child in the family is abusing this child by adults and older people for their sexual pleasure. There is no worse situation for a child than the moment when sexual abuser is someone from the immediate environment, who has child’s trust and is theirs authority. Because of that the childhood is full of fear, sense of helplessness and alienation. Sexual abuse result not only in psychiatric disorders which occur in childhood, but also which accompany them in adulthood. Adults who have been abused in childhood, have lower self-esteem, tendencies to mood disorders and interpersonal problems. In addition, it is possible that psychotic disorders, personality disorders, depression and even suicide attempts will occur. In their adulthood the victims may also exhibit a tendency to criminal behavior as well as the use of violence against any children.pl
dc.abstract.plPrzemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie to nadużywanie dziecka przez osoby dorosłe i starsze dla uzyskania przyjemności seksualnej. Nie ma gorszej sytuacji dla dziecka niż moment, gdy sprawcą przemocy jest osoba z jego otoczenia, osoba której ufa i jest dla niego autorytetem. Dziecku towarzyszy lęk, poczucie bezradności i wyobcowanie. Wykorzystywanie seksualne powoduje u dziecka nie tylko zaburzenia psychiczne, które pojawiają się w dzieciństwie, ale także towarzyszą w dorosłym życiu. Osoby dorosłe, które były wykorzystywane w dzieciństwie cechuje niższa samoocena, skłonności do zaburzeń nastrojów i problemów interpersonalnych. Mogą wystąpić u nich zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, depresje, a nawet próby samobójcze. Ofiary w dorosłym życiu mogą również przejawiać tendencje do zachowań o charakterze przestępczym oraz do stosowania przemocy także wobec dzieci.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiątek, Jadwiga - 133131 pl
dc.contributor.authorKurpiel, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.reviewerPiątek, Jadwiga - 133131 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:32:42Z
dc.date.available2020-07-24T14:32:42Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-73225-128979pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186112
dc.languagepolpl
dc.subject.enSexual violence\nchildhood\nfamilypl
dc.subject.plprzemoc seksualna dzieciństwo rodzinapl
dc.titlePrzemoc seksualna wobec dziecka w rodziniepl
dc.title.alternativeSexual violence against a child in the familypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sexual violence against a child in the family is abusing this child by adults and older people for their sexual pleasure. There is no worse situation for a child than the moment when sexual abuser is someone from the immediate environment, who has child’s trust and is theirs authority. Because of that the childhood is full of fear, sense of helplessness and alienation. Sexual abuse result not only in psychiatric disorders which occur in childhood, but also which accompany them in adulthood. Adults who have been abused in childhood, have lower self-esteem, tendencies to mood disorders and interpersonal problems. In addition, it is possible that psychotic disorders, personality disorders, depression and even suicide attempts will occur. In their adulthood the victims may also exhibit a tendency to criminal behavior as well as the use of violence against any children.
dc.abstract.plpl
Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie to nadużywanie dziecka przez osoby dorosłe i starsze dla uzyskania przyjemności seksualnej. Nie ma gorszej sytuacji dla dziecka niż moment, gdy sprawcą przemocy jest osoba z jego otoczenia, osoba której ufa i jest dla niego autorytetem. Dziecku towarzyszy lęk, poczucie bezradności i wyobcowanie. Wykorzystywanie seksualne powoduje u dziecka nie tylko zaburzenia psychiczne, które pojawiają się w dzieciństwie, ale także towarzyszą w dorosłym życiu. Osoby dorosłe, które były wykorzystywane w dzieciństwie cechuje niższa samoocena, skłonności do zaburzeń nastrojów i problemów interpersonalnych. Mogą wystąpić u nich zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, depresje, a nawet próby samobójcze. Ofiary w dorosłym życiu mogą również przejawiać tendencje do zachowań o charakterze przestępczym oraz do stosowania przemocy także wobec dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piątek, Jadwiga - 133131
dc.contributor.authorpl
Kurpiel, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.reviewerpl
Piątek, Jadwiga - 133131
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:32:42Z
dc.date.available
2020-07-24T14:32:42Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73225-128979
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sexual violence\nchildhood\nfamily
dc.subject.plpl
przemoc seksualna dzieciństwo rodzina
dc.titlepl
Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie
dc.title.alternativepl
Sexual violence against a child in the family
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Warsaw
8
Poznan
5
Krakow
4
Trzebownisko
2
Zaleszany
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Cieszyn
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available