Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji (systemy CRM).

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to deepen the knowledge about the effectiveness of the services provided after the introduction of the Customer Relationship Management - CRM system by enterprises in the opinion of their employees. The subject was CRM systems. The genesis of operation, type and types of systems are described. The CRM systems in Poland were also characterized, their ranking was indicated and the implementation barriers were described. Own research was carried out by means of a diagnostic survey together with an individual constructed questionnaire. 100 employees of companies that have implemented CRM systems participated in the study. The main problem of this work is the question: How, in the opinion of employees, is the effectiveness of the services provided after the introduction of the CRM system by enterprises? The main hypotheses, therefore, are: “It was assumed that the efficiency of the services provided increased after the introduction of the CRM system by enterprises ", "It manifested itself in a number of advantages and positive changes in processes resulting from the implementation of CRM systems" were confirmed.pl
dc.abstract.plCelem tego badania było pogłębienie wiedzy na temat efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu Customer Relationship Management -CRM przez przedsiębiorstwa w opinii ich pracowników. Przedmiotem były systemy CRM. Opisano genezę działanie, typu, rodzaje systemów. Dokonano także charakterystyki systemów CRM w Polsce, wskazano ich ranking oraz opisano bariery wdrożeń. Przeprowadzono badanie własne za pomocą sondażu diagnostycznego wraz z indywidualnym skonstruowanym kwestionariuszem ankiety. W badaniu wzięło udział 100 pracowników firm, które wdrożyły systemy CRM. Problemem głównym tej pracy jest pytanie: Jak zdaniem pracowników kształtuje się efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu CRM przez przedsiębiorstwa? Hipotezy główne zatem brzmiące: „Założono, że zwiększyła się efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu CRM przez przedsiębiorstwa”, ,,Przejawiała się szeregiem zalet i pozytywnymi zmianami w procesach, wynikającymi ze wdrożenia systemów CRM” potwierdzono.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.authorAdamiec, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2021-10-26T21:38:52Z
dc.date.available2021-10-26T21:38:52Z
dc.date.submitted2021-10-25pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-148094-280582pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281781
dc.languagepolpl
dc.subject.enCRM, Customer Relationship Management, CRM systems, customer relationspl
dc.subject.plCRM, Customer Relationship Management, systemy CRM, zarządzanie relacjami z klientamipl
dc.titleZarządzanie relacjami z klientami w organizacji (systemy CRM).pl
dc.title.alternativeCustomer relationship management in the organization (CRM systems)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to deepen the knowledge about the effectiveness of the services provided after the introduction of the Customer Relationship Management - CRM system by enterprises in the opinion of their employees. The subject was CRM systems. The genesis of operation, type and types of systems are described. The CRM systems in Poland were also characterized, their ranking was indicated and the implementation barriers were described. Own research was carried out by means of a diagnostic survey together with an individual constructed questionnaire. 100 employees of companies that have implemented CRM systems participated in the study. The main problem of this work is the question: How, in the opinion of employees, is the effectiveness of the services provided after the introduction of the CRM system by enterprises? The main hypotheses, therefore, are: “It was assumed that the efficiency of the services provided increased after the introduction of the CRM system by enterprises ", "It manifested itself in a number of advantages and positive changes in processes resulting from the implementation of CRM systems" were confirmed.
dc.abstract.plpl
Celem tego badania było pogłębienie wiedzy na temat efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu Customer Relationship Management -CRM przez przedsiębiorstwa w opinii ich pracowników. Przedmiotem były systemy CRM. Opisano genezę działanie, typu, rodzaje systemów. Dokonano także charakterystyki systemów CRM w Polsce, wskazano ich ranking oraz opisano bariery wdrożeń. Przeprowadzono badanie własne za pomocą sondażu diagnostycznego wraz z indywidualnym skonstruowanym kwestionariuszem ankiety. W badaniu wzięło udział 100 pracowników firm, które wdrożyły systemy CRM. Problemem głównym tej pracy jest pytanie: Jak zdaniem pracowników kształtuje się efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu CRM przez przedsiębiorstwa? Hipotezy główne zatem brzmiące: „Założono, że zwiększyła się efektywności prowadzonych usług po wprowadzeniu systemu CRM przez przedsiębiorstwa”, ,,Przejawiała się szeregiem zalet i pozytywnymi zmianami w procesach, wynikającymi ze wdrożenia systemów CRM” potwierdzono.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.authorpl
Adamiec, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2021-10-26T21:38:52Z
dc.date.available
2021-10-26T21:38:52Z
dc.date.submittedpl
2021-10-25
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-148094-280582
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281781
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CRM, Customer Relationship Management, CRM systems, customer relations
dc.subject.plpl
CRM, Customer Relationship Management, systemy CRM, zarządzanie relacjami z klientami
dc.titlepl
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji (systemy CRM).
dc.title.alternativepl
Customer relationship management in the organization (CRM systems)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
6
Wroclaw
6
Lodz
5
Lublin
5
Mysłowice
5
Poznan
4
Gdynia
3
Olsztyn
3
Radom
3

No access

No Thumbnail Available