PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO "BRACIOM MNIEJSZYM"

master
dc.abstract.enThe following Master’s thesis is devoted to the issue of crimes against animals, called by St. Francis our “smaller brothers”. The aim of this thesis was to present the diversity of events and relations formed between fauna and humans over centuries. It has been divided into five chapters. The first chapter discusses historical events. It shows how animals were viewed in biblical sources, how they were used during wars or fights in Roman arenas as well as sentenced to death as a result of medieval processes. The second chapter is devoted to animal rights. It indicates key legal acts regarding the issues mentioned. The third chapter describes ways of animal abuse, using the Catalogue of the Sentenced in article 6 bill 2 of the animal protection act from 21 August 1997.The fourth chapter discusses animal cruelty in reference to tradition and religion. The final, fifth chapter concerns the use of animals in medicine and different industries. Aside from the theoretical part, the thesis also contains a talk with Mrs Jadwiga Osuchowa, a judge in the Provincial Court of Cracow as well as the Chairman of Cracow’s Animal control. While writing this thesis there was a problem covering on the entire issue due to its immensity what had a result in making a reference to the chosen matters.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dyplomowa poświęcona jest zagadnieniu przestępstw przeciwko zwierzętom, nazywanych przez Świętego Franciszka „braćmi mniejszymi”. Celem pracy było ukazanie różnorodności zjawisk i relacji kształtujących się pomiędzy fauną a ludzkością na przestrzeni wieków. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich odnosi się do zagadnień historycznych. Ukazuje sposób postrzegania zwierząt w źródłach biblijnych, wykorzystywania ich podczas wojen czy walk na rzymskich arenach, skazywania na karę śmierci w wyniku średniowiecznych procesów. Drugi rozdział poświęcony jest ochronie praw zwierząt. Wskazano w nim istotne akty prawne odwołujące się do wymienionych zagadnień. W trzecim rozdziale opisano sposoby znęcania na zwierzętami, korzystając z katalogu wskazanego w art. 6 ust 2. ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W rozdziale czwartym opracowano tematykę przemocy wobec zwierząt odwołując się do tradycji i religii. Ostatni, piąty rozdział dotyczy kwestii wykorzystywania zwierząt w celach medycznych i przemysłowych. Poza częścią opisową praca zawiera rozmowę z Panią Jadwigą Osuchową, Sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie i Prezesem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Problematyczne podczas pisania pracy okazało się ustosunkowanie do całej tematyki z powodu obszerności zagadnień i w związku z tym odniesienie do wybranych kwestii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.authorZielińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.reviewerKrawczyk, Ryszard - 129441 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:21:24Z
dc.date.available2020-07-27T14:21:24Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-121751-180523pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226250
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnimals, Crimes, "Smaller Brothers", Animal Rights, Victim, Mistreatmentpl
dc.subject.plZwierzęta, Przestępstwa, "Bracia Mniejsi", Prawa Zwierząt, Ofiara, Znęcaniepl
dc.titlePRZESTĘPSTWA PRZECIWKO "BRACIOM MNIEJSZYM"pl
dc.title.alternativeCRIMES AGAINST "SMALLER BROTHERS"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following Master’s thesis is devoted to the issue of crimes against animals, called by St. Francis our “smaller brothers”. The aim of this thesis was to present the diversity of events and relations formed between fauna and humans over centuries. It has been divided into five chapters. The first chapter discusses historical events. It shows how animals were viewed in biblical sources, how they were used during wars or fights in Roman arenas as well as sentenced to death as a result of medieval processes. The second chapter is devoted to animal rights. It indicates key legal acts regarding the issues mentioned. The third chapter describes ways of animal abuse, using the Catalogue of the Sentenced in article 6 bill 2 of the animal protection act from 21 August 1997.The fourth chapter discusses animal cruelty in reference to tradition and religion. The final, fifth chapter concerns the use of animals in medicine and different industries. Aside from the theoretical part, the thesis also contains a talk with Mrs Jadwiga Osuchowa, a judge in the Provincial Court of Cracow as well as the Chairman of Cracow’s Animal control. While writing this thesis there was a problem covering on the entire issue due to its immensity what had a result in making a reference to the chosen matters.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dyplomowa poświęcona jest zagadnieniu przestępstw przeciwko zwierzętom, nazywanych przez Świętego Franciszka „braćmi mniejszymi”. Celem pracy było ukazanie różnorodności zjawisk i relacji kształtujących się pomiędzy fauną a ludzkością na przestrzeni wieków. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich odnosi się do zagadnień historycznych. Ukazuje sposób postrzegania zwierząt w źródłach biblijnych, wykorzystywania ich podczas wojen czy walk na rzymskich arenach, skazywania na karę śmierci w wyniku średniowiecznych procesów. Drugi rozdział poświęcony jest ochronie praw zwierząt. Wskazano w nim istotne akty prawne odwołujące się do wymienionych zagadnień. W trzecim rozdziale opisano sposoby znęcania na zwierzętami, korzystając z katalogu wskazanego w art. 6 ust 2. ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W rozdziale czwartym opracowano tematykę przemocy wobec zwierząt odwołując się do tradycji i religii. Ostatni, piąty rozdział dotyczy kwestii wykorzystywania zwierząt w celach medycznych i przemysłowych. Poza częścią opisową praca zawiera rozmowę z Panią Jadwigą Osuchową, Sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie i Prezesem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Problematyczne podczas pisania pracy okazało się ustosunkowanie do całej tematyki z powodu obszerności zagadnień i w związku z tym odniesienie do wybranych kwestii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.reviewerpl
Krawczyk, Ryszard - 129441
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:21:24Z
dc.date.available
2020-07-27T14:21:24Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-121751-180523
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226250
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Animals, Crimes, "Smaller Brothers", Animal Rights, Victim, Mistreatment
dc.subject.plpl
Zwierzęta, Przestępstwa, "Bracia Mniejsi", Prawa Zwierząt, Ofiara, Znęcanie
dc.titlepl
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO "BRACIOM MNIEJSZYM"
dc.title.alternativepl
CRIMES AGAINST "SMALLER BROTHERS"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
123
Views per month
Views per city
Warsaw
40
Wroclaw
8
Krakow
5
Wilcza Gorna
5
Zofibor
5
Bydgoszcz
4
Olsztyn
4
Gdansk
3
Kalisz
3
Luleå
3

No access

No Thumbnail Available