Rozwój społeczny - rozwój zrównoważony - postęp : przyczynek do przemian obszarów wiejskich

2013
journal article
article
dc.abstract.enThe authors attempt a critical analysis and elaborate the concepts of development and progres put forward by Jan Szczepański. With regards to social development the authors have focused on the idea of culture as a factor of development as it had been proposed by Szczepański. They broaden Szczepański`s perspective in which culture might be conceptualized as a developmental factor only when there is "physical" contact between different cultures and societies. Addressing the issue of progress the authors try to overcome one of the most important weaknesses of Szczepański`s analytical frame, namely: the lack of clear criteria for an assessment of which type of human development might be treated as a human progress. According to their opinion such criteria might be found in ten principles of sustainable development. Such rather general remarks are supplemented with a few examples from rural development issues. In conclusion, two basic arguments supporting a statement about sustainable development as progres are formulated. Firstly, sustainable development is an integral and complex type of change affecting the economy, natural resources, society and culture. Secondly, sustainable development has been focused on more than just economic growth, preservation of natural resources as well as social fabric and cultural diversity, but also on mechanisms and instruments of social change, such as: social agency, governance or anticipation of possible negative effects resulting from formulation and implementation of developmental policies.pl
dc.abstract.plAutorzy starają się dokonać krytycznej analizy i jednocześnie rozwinięcia koncepcji rozwoju i postępu, proponowanej przez Jana Szczepańskiego. W odniesieniu do pierwszej skupiają się na rozwinięciu sformułowanej przez niego tezy o kulturze jako czynniku rozwojowym, wychodząc poza ograniczenie jej tylko do sytuacji "fizycznego" kontaktu różnych kultur. Z kolei w odniesieniu do koncepcji postępu próbują przezwyciężyć zasadniczą jej słabosć, jaką upatrują w braku wskazania precyzyjnych kryteriów, przesądzających o tym, czy dany typ rozwoju można okreslić mianem postępu. Wedle ich opinii podstawę do sformułowania kryteriów postępu można odnaleźć w dziesięciu zasadach, składających się na koncepcję rozwoju zrównoważonego. Uzupełnieniem tych ogólnych rozważań jest próba ilustracji w odniesieniu do współczesnych mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. W konkluzji wskazane zostają dwa zasadnicze elementy, które przesądzają o tym, że rozwój zrównoważony może być współcześnie traktowany jako synonim postępu. Po pierwsze, rozwój zrównoważony odnosi się do kompleksowo traktowanych zmian postrzeganych w kontekście czterech zasadniczych wymiarów, tj. gospodarki, społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz kultury. Po drugie, w koncepcji tej istotną rolę odgrywają elementy nie tylko dotyczące obszarów uwzględniających kryteria rozwojowe (wzrost gospodarczy, zachowanie zasobów naturalnych, tkanki społecznej oraz różnorodności kulturowej), ale także te dotyczące mechanizmów zmiany (podmiotowość społeczna, współrządzenie, antycypowanie możliwych negatywnych rezultatów formułowanej i wdrażanej polityki rozwojowej).pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorGorlach, Krzysztof - 128120 pl
dc.contributor.authorKlekotko, Marta - 142003 pl
dc.contributor.authorNowak, Piotr - 131040 pl
dc.date.accession2020-08-11pl
dc.date.accessioned2015-05-21T11:53:12Z
dc.date.available2015-05-21T11:53:12Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. 25-27pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical7-27pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume160pl
dc.identifier.issn0137-1673pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7686
dc.identifier.weblinkhttps://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/450pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enhuman developmentpl
dc.subject.enprogresspl
dc.subject.ensustainable developmentpl
dc.subject.enculturepl
dc.subject.enrural areaspl
dc.subject.plrozwój społecznypl
dc.subject.plpostęppl
dc.subject.plrozwój zrównoważonypl
dc.subject.plkulturapl
dc.subject.plobszary wiejskiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRozwój społeczny - rozwój zrównoważony - postęp : przyczynek do przemian obszarów wiejskichpl
dc.title.alternativeHuman development - sustainable development - progress : an attempt at rural changepl
dc.title.journalWieś i Rolnictwopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The authors attempt a critical analysis and elaborate the concepts of development and progres put forward by Jan Szczepański. With regards to social development the authors have focused on the idea of culture as a factor of development as it had been proposed by Szczepański. They broaden Szczepański`s perspective in which culture might be conceptualized as a developmental factor only when there is "physical" contact between different cultures and societies. Addressing the issue of progress the authors try to overcome one of the most important weaknesses of Szczepański`s analytical frame, namely: the lack of clear criteria for an assessment of which type of human development might be treated as a human progress. According to their opinion such criteria might be found in ten principles of sustainable development. Such rather general remarks are supplemented with a few examples from rural development issues. In conclusion, two basic arguments supporting a statement about sustainable development as progres are formulated. Firstly, sustainable development is an integral and complex type of change affecting the economy, natural resources, society and culture. Secondly, sustainable development has been focused on more than just economic growth, preservation of natural resources as well as social fabric and cultural diversity, but also on mechanisms and instruments of social change, such as: social agency, governance or anticipation of possible negative effects resulting from formulation and implementation of developmental policies.
dc.abstract.plpl
Autorzy starają się dokonać krytycznej analizy i jednocześnie rozwinięcia koncepcji rozwoju i postępu, proponowanej przez Jana Szczepańskiego. W odniesieniu do pierwszej skupiają się na rozwinięciu sformułowanej przez niego tezy o kulturze jako czynniku rozwojowym, wychodząc poza ograniczenie jej tylko do sytuacji "fizycznego" kontaktu różnych kultur. Z kolei w odniesieniu do koncepcji postępu próbują przezwyciężyć zasadniczą jej słabosć, jaką upatrują w braku wskazania precyzyjnych kryteriów, przesądzających o tym, czy dany typ rozwoju można okreslić mianem postępu. Wedle ich opinii podstawę do sformułowania kryteriów postępu można odnaleźć w dziesięciu zasadach, składających się na koncepcję rozwoju zrównoważonego. Uzupełnieniem tych ogólnych rozważań jest próba ilustracji w odniesieniu do współczesnych mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. W konkluzji wskazane zostają dwa zasadnicze elementy, które przesądzają o tym, że rozwój zrównoważony może być współcześnie traktowany jako synonim postępu. Po pierwsze, rozwój zrównoważony odnosi się do kompleksowo traktowanych zmian postrzeganych w kontekście czterech zasadniczych wymiarów, tj. gospodarki, społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz kultury. Po drugie, w koncepcji tej istotną rolę odgrywają elementy nie tylko dotyczące obszarów uwzględniających kryteria rozwojowe (wzrost gospodarczy, zachowanie zasobów naturalnych, tkanki społecznej oraz różnorodności kulturowej), ale także te dotyczące mechanizmów zmiany (podmiotowość społeczna, współrządzenie, antycypowanie możliwych negatywnych rezultatów formułowanej i wdrażanej polityki rozwojowej).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Gorlach, Krzysztof - 128120
dc.contributor.authorpl
Klekotko, Marta - 142003
dc.contributor.authorpl
Nowak, Piotr - 131040
dc.date.accessionpl
2020-08-11
dc.date.accessioned
2015-05-21T11:53:12Z
dc.date.available
2015-05-21T11:53:12Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
6
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. 25-27
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
7-27
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
160
dc.identifier.issnpl
0137-1673
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7686
dc.identifier.weblinkpl
https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/450
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
human development
dc.subject.enpl
progress
dc.subject.enpl
sustainable development
dc.subject.enpl
culture
dc.subject.enpl
rural areas
dc.subject.plpl
rozwój społeczny
dc.subject.plpl
postęp
dc.subject.plpl
rozwój zrównoważony
dc.subject.plpl
kultura
dc.subject.plpl
obszary wiejskie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Rozwój społeczny - rozwój zrównoważony - postęp : przyczynek do przemian obszarów wiejskich
dc.title.alternativepl
Human development - sustainable development - progress : an attempt at rural change
dc.title.journalpl
Wieś i Rolnictwo
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Philadelphia
1

No access

No Thumbnail Available