Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej wobec osób pozbawionych wolności.

master
dc.abstract.enThe purpose of present thesis is to describe the issues connected with using of direct coercion and firearm against people deprived of their liberty. The use of direct coercion means and firearm is subjected to control by the international institutions and organizations which occupy to the protection of Human Life. This is i.a. The European Court of Human Rights and The Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. They put emphasis on the protection of Human Life. The European Prison Rules, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and Code of Conduct for Law Enforcement Officials determine when you can use firearm and force. In principle, the firearm should not be used. An officer may use force only as a last resort (in self defense, crime prevention or apprehending criminals). June 5, 2013 in Poland entered into force the law of coercive measures direct and firearm. It governs the rules of all sorts of services.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej wobec osób pozbawionych wolności. Stosowanie środków przymusu i broni palnej podlega kontroli ze strony międzynarodowych instytucji oraz organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka. Jest to między innymi Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Postępowaniu albo Karaniu. Kładą one nacisk na ochronę życia ludzkiego. Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami oraz Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego określają, kiedy można użyć broni palnej oraz siły. Broń palna w zasadzie nie powinna zostać wykorzystana. Funkcjonariusz może użyć siły tylko w ostateczności (w samoobronie, zapobieganiu przestępstwa lub zatrzymaniu przestępcy). 5 czerwca 2013 roku w Polsce weszła w życie Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Kompleksowo reguluje ona zasady dla wszystkich rodzajów służb.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.contributor.authorSuwada, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.contributor.reviewerMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:55:01Z
dc.date.available2020-07-25T01:55:01Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-88213-68104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196729
dc.languagepolpl
dc.subject.encoercive measures firearmpl
dc.subject.plśrodki przymusu bezpośredniego broń palnapl
dc.titleStosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej wobec osób pozbawionych wolności.pl
dc.title.alternativeThe use of coercive measures and firearms against persons deprived of their libertypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of present thesis is to describe the issues connected with using of direct coercion and firearm against people deprived of their liberty. The use of direct coercion means and firearm is subjected to control by the international institutions and organizations which occupy to the protection of Human Life. This is i.a. The European Court of Human Rights and The Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. They put emphasis on the protection of Human Life. The European Prison Rules, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and Code of Conduct for Law Enforcement Officials determine when you can use firearm and force. In principle, the firearm should not be used. An officer may use force only as a last resort (in self defense, crime prevention or apprehending criminals). June 5, 2013 in Poland entered into force the law of coercive measures direct and firearm. It governs the rules of all sorts of services.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej wobec osób pozbawionych wolności. Stosowanie środków przymusu i broni palnej podlega kontroli ze strony międzynarodowych instytucji oraz organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka. Jest to między innymi Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Postępowaniu albo Karaniu. Kładą one nacisk na ochronę życia ludzkiego. Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami oraz Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego określają, kiedy można użyć broni palnej oraz siły. Broń palna w zasadzie nie powinna zostać wykorzystana. Funkcjonariusz może użyć siły tylko w ostateczności (w samoobronie, zapobieganiu przestępstwa lub zatrzymaniu przestępcy). 5 czerwca 2013 roku w Polsce weszła w życie Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Kompleksowo reguluje ona zasady dla wszystkich rodzajów służb.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.contributor.authorpl
Suwada, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.contributor.reviewerpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:55:01Z
dc.date.available
2020-07-25T01:55:01Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-88213-68104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196729
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
coercive measures firearm
dc.subject.plpl
środki przymusu bezpośredniego broń palna
dc.titlepl
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej wobec osób pozbawionych wolności.
dc.title.alternativepl
The use of coercive measures and firearms against persons deprived of their liberty
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Dublin
1
Ostrów Wielkopolski
1
Poznan
1
Redziny
1
Smardzowice
1
Sucha Beskidzka
1
Wschowa
1

No access

No Thumbnail Available