Badanie aktywności przeciwdrgawkowej, przeciwlękowej i przeciwbólowej nowych pochodnych γ-butyrolaktonu i kwasu γ-hydroksymasłowego

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to evaluate the activity of the new derivatives of γ-butyrolactone (LPP 1) and γ-hydroxybutyric acid (BM 41, BM 128, BM 130 and BM 131) in behavioral tests in mice. The anticonvulsant activity was investigated in the maximal electroshock seizure threshold test (MEST). The analgesic activity was estimated in models of acute pain induced by the thermal stimulus (the hot plate test) and by the chemical stimulus (the wrighting test) and also in the model of tonic pain (the formalin test). To assess the anxiolytic-like activity the four-plate test was performed. The locomotor activity was examined, as well.In the MEST test all the compounds, except for LPP 1 were inactive. None of the investigated compounds showed a significant analgesic activity in the hot plate test. BM 41, BM 128, BM 130, BM 131 and LPP 1 demonstrated a high analgesic activity in the writhing test and in the formalin test.In the four-plate test BM 41, BM 130 and BM 131 showed a significant anxiolytic-like activity. BM 41 and BM 131 influenced the spontaneous locomotor activity in mice.Based on the performed studies, the inhibitors of GABA transporters (BM 41, BM 128, BM 130 and BM 131) showed analgesic and anxiolytic-like activity. The most active compound in the performed tests was LPP 1 - γ-butyrolactone, which showed anticonvulsant, analgesic and anxiolytic-like activity.pl
dc.abstract.otherCelem pracy była ocena aktywności nowych pochodnych γ-butyrolaktonu (LPP 1) i kwasu γ-hydroksymasłowego (BM 41, BM 128, BM 130 i BM 131). Aktywność przeciwdrgawkową określono, oznaczając wpływ badanych związków na próg drgawkowy w modelu drgawek indukowanych bodźcem elektrycznym. Aktywność przeciwbólową oszacowano w modelach bólu ostrego indukowanego bodźcem termicznym (test gorącej płytki) oraz bodźcem chemicznym (test przeciągania), jak również w modelu bólu tonicznego (test formalinowy). Działanie przeciwlękowe badanych związków oznaczono w teście czterech płytek, a aktywność lokomotoryczną zbadano w teście ruchliwości spontanicznej. Wszystkie badania wykonano na myszach. W teście oceniającym wpływ związków na próg drgawkowy w modelu drgawek indukowanych bodźcem elektrycznym wszystkie związki, z wyjątkiem LPP 1, okazały się nieaktywne.Żaden z badanych związków nie wykazał istotnego działania analgetycznego w teście gorącej płytki, natomiast związki te wykazały wysoką aktywność przeciwbólową w testach: przeciągania i formalinowym.W teście czterech płytek istotne działanie przeciwlękowe wykazały związki: BM 41 (ED50 = 9.31 mg/kg), BM 130 (ED50 = 3.44 mg/kg) i BM 131 (ED50 = 7.95 mg/kg). Na aktywność lokomotoryczną zwierząt w sposób znamienny statystycznie wpływały związki: BM 41 i BM 131.Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano aktywność przeciwbólową i przeciwlękową inhibitorów transporterów GABA: BM 41, BM 128, BM 130 i BM 131. Związkiem najbardziej aktywnym w przeprowadzonych testach okazał się LPP 1 - γ-butyrolakton, dla którego wykazano aktywność przeciwdrgawkową, przeciwbólową i przeciwlękową.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSałat, Kinga - 133355 pl
dc.contributor.advisorFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.authorBorucka, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.reviewerSałat, Kinga - 133355 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:39:11Z
dc.date.available2020-07-14T21:39:11Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-57246-61355pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171639
dc.subject.enγ-butyrolactone, γ-hydroxybutyric acid, electroconvulsive threshold, anxiety, painpl
dc.subject.otherγ-butyrolakton, kwas γ-hydroksymasłowy, próg drgawkowy, lęk, bólpl
dc.titleBadanie aktywności przeciwdrgawkowej, przeciwlękowej i przeciwbólowej nowych pochodnych γ-butyrolaktonu i kwasu γ-hydroksymasłowegopl
dc.title.alternativeThe evaluation of the anticonvulsant, anxiolytic-like and analgesic activity of the new derivates of γ-butyrolactone and γ-hydroxybutyric acidpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to evaluate the activity of the new derivatives of γ-butyrolactone (LPP 1) and γ-hydroxybutyric acid (BM 41, BM 128, BM 130 and BM 131) in behavioral tests in mice. The anticonvulsant activity was investigated in the maximal electroshock seizure threshold test (MEST). The analgesic activity was estimated in models of acute pain induced by the thermal stimulus (the hot plate test) and by the chemical stimulus (the wrighting test) and also in the model of tonic pain (the formalin test). To assess the anxiolytic-like activity the four-plate test was performed. The locomotor activity was examined, as well.In the MEST test all the compounds, except for LPP 1 were inactive. None of the investigated compounds showed a significant analgesic activity in the hot plate test. BM 41, BM 128, BM 130, BM 131 and LPP 1 demonstrated a high analgesic activity in the writhing test and in the formalin test.In the four-plate test BM 41, BM 130 and BM 131 showed a significant anxiolytic-like activity. BM 41 and BM 131 influenced the spontaneous locomotor activity in mice.Based on the performed studies, the inhibitors of GABA transporters (BM 41, BM 128, BM 130 and BM 131) showed analgesic and anxiolytic-like activity. The most active compound in the performed tests was LPP 1 - γ-butyrolactone, which showed anticonvulsant, analgesic and anxiolytic-like activity.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy była ocena aktywności nowych pochodnych γ-butyrolaktonu (LPP 1) i kwasu γ-hydroksymasłowego (BM 41, BM 128, BM 130 i BM 131). Aktywność przeciwdrgawkową określono, oznaczając wpływ badanych związków na próg drgawkowy w modelu drgawek indukowanych bodźcem elektrycznym. Aktywność przeciwbólową oszacowano w modelach bólu ostrego indukowanego bodźcem termicznym (test gorącej płytki) oraz bodźcem chemicznym (test przeciągania), jak również w modelu bólu tonicznego (test formalinowy). Działanie przeciwlękowe badanych związków oznaczono w teście czterech płytek, a aktywność lokomotoryczną zbadano w teście ruchliwości spontanicznej. Wszystkie badania wykonano na myszach. W teście oceniającym wpływ związków na próg drgawkowy w modelu drgawek indukowanych bodźcem elektrycznym wszystkie związki, z wyjątkiem LPP 1, okazały się nieaktywne.Żaden z badanych związków nie wykazał istotnego działania analgetycznego w teście gorącej płytki, natomiast związki te wykazały wysoką aktywność przeciwbólową w testach: przeciągania i formalinowym.W teście czterech płytek istotne działanie przeciwlękowe wykazały związki: BM 41 (ED50 = 9.31 mg/kg), BM 130 (ED50 = 3.44 mg/kg) i BM 131 (ED50 = 7.95 mg/kg). Na aktywność lokomotoryczną zwierząt w sposób znamienny statystycznie wpływały związki: BM 41 i BM 131.Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano aktywność przeciwbólową i przeciwlękową inhibitorów transporterów GABA: BM 41, BM 128, BM 130 i BM 131. Związkiem najbardziej aktywnym w przeprowadzonych testach okazał się LPP 1 - γ-butyrolakton, dla którego wykazano aktywność przeciwdrgawkową, przeciwbólową i przeciwlękową.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Sałat, Kinga - 133355
dc.contributor.advisorpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.authorpl
Borucka, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.reviewerpl
Sałat, Kinga - 133355
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:39:11Z
dc.date.available
2020-07-14T21:39:11Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-57246-61355
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171639
dc.subject.enpl
γ-butyrolactone, γ-hydroxybutyric acid, electroconvulsive threshold, anxiety, pain
dc.subject.otherpl
γ-butyrolakton, kwas γ-hydroksymasłowy, próg drgawkowy, lęk, ból
dc.titlepl
Badanie aktywności przeciwdrgawkowej, przeciwlękowej i przeciwbólowej nowych pochodnych γ-butyrolaktonu i kwasu γ-hydroksymasłowego
dc.title.alternativepl
The evaluation of the anticonvulsant, anxiolytic-like and analgesic activity of the new derivates of γ-butyrolactone and γ-hydroxybutyric acid
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available