Analiza Ekonomiczno-Finansowa Podmiotu Gospodarczego na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this paper entitled “Analysis of the economic and financial entity on the example of J. Dietla Specialist Hospital in Cracow” is to provide economic and financial activities of the entity in the period of 2009-2011. This information can be used to shape the future economic and financial strategy of the health care unit.The paper consists of three chapters. The first one presents a better insight into the subject of economic and financial analysis.The second chapter characterizes the ratio analysis, its structure, types and methods of implementation.Proper financial analysis of J. Dietla Hospital in Cracow was included in the third chapter.The paper ends with a synthesis of the main conclusions contained in these considerations.pl
dc.abstract.plCelem pracy pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotu gospodarczego na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” jest przedstawienie ekonomicznej i finansowej działalności podmiotu w latach 2009-2011. Informacje te mogą zostać wykorzystane do kształtowania przyszłej strategii ekonomiczno-finansowej jednostki medycznej.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy ekonomiczno-finansowej.Rozdział drugi charakteryzuje analizę wskaźnikową, jej strukturę, rodzaje oraz metody jej przeprowadzania.Właściwa analiza finansowa Szpitala im. J. Dietla w Krakowie została zawarta w rozdziale trzecim.Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSurówka, Krzysztof - 133544 pl
dc.contributor.authorKućmierczyk-Polonka, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKocot, Ewa - 130194 pl
dc.contributor.reviewerSurówka, Krzysztof - 133544 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:06:18Z
dc.date.available2020-07-24T15:06:18Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-73780-31383pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186638
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic and financial analysis, ratio analysis, liquidity, profitability, financial statementspl
dc.subject.planaliza ekonomiczno-finansowa, analiza wskaźnikowa, płynność, rentowność, sprawozdanie finansowepl
dc.titleAnaliza Ekonomiczno-Finansowa Podmiotu Gospodarczego na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowiepl
dc.title.alternativeAnalysis of the economic and financial entity on the example of J. Dietla Specialist Hospital in Krakow.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper entitled “Analysis of the economic and financial entity on the example of J. Dietla Specialist Hospital in Cracow” is to provide economic and financial activities of the entity in the period of 2009-2011. This information can be used to shape the future economic and financial strategy of the health care unit.The paper consists of three chapters. The first one presents a better insight into the subject of economic and financial analysis.The second chapter characterizes the ratio analysis, its structure, types and methods of implementation.Proper financial analysis of J. Dietla Hospital in Cracow was included in the third chapter.The paper ends with a synthesis of the main conclusions contained in these considerations.
dc.abstract.plpl
Celem pracy pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotu gospodarczego na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” jest przedstawienie ekonomicznej i finansowej działalności podmiotu w latach 2009-2011. Informacje te mogą zostać wykorzystane do kształtowania przyszłej strategii ekonomiczno-finansowej jednostki medycznej.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy ekonomiczno-finansowej.Rozdział drugi charakteryzuje analizę wskaźnikową, jej strukturę, rodzaje oraz metody jej przeprowadzania.Właściwa analiza finansowa Szpitala im. J. Dietla w Krakowie została zawarta w rozdziale trzecim.Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Surówka, Krzysztof - 133544
dc.contributor.authorpl
Kućmierczyk-Polonka, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kocot, Ewa - 130194
dc.contributor.reviewerpl
Surówka, Krzysztof - 133544
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:06:18Z
dc.date.available
2020-07-24T15:06:18Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-73780-31383
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186638
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic and financial analysis, ratio analysis, liquidity, profitability, financial statements
dc.subject.plpl
analiza ekonomiczno-finansowa, analiza wskaźnikowa, płynność, rentowność, sprawozdanie finansowe
dc.titlepl
Analiza Ekonomiczno-Finansowa Podmiotu Gospodarczego na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
dc.title.alternativepl
Analysis of the economic and financial entity on the example of J. Dietla Specialist Hospital in Krakow.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Niepolomice
2
Pogorzany
2
Tarnów
2
Bydgoszcz
1
Bytów
1
Dabrowa Bialostocka
1

No access

No Thumbnail Available