Eutanazja – aspekty etyczne oraz uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie.

master
dc.abstract.enThe initial part of the thesis is a kind of introduction to the topic: etymology of the concept of euthanasia, its historical context and as a contemporary challenge.The first chapter is devoted to the division that accompanies the notion of euthanasia: active and passive euthanasia and Assisted Suicide.The next stage is a comparison of legal aspects of euthanasia in different countries. The next section describes the ethical aspects of euthanasia and the ethical quality of life, as well as the world differently interpreted Terminal Sedation.The penultimate chapter presents the point of view of the supporters of euthanasia with the most common arguments concerning the legalization.The final chapter shows the point of view of opponents and the arguments most commonly encountered in the literature.pl
dc.abstract.plWstępna część pracy magisterskiej jest swoistym wprowadzeniem do tematu: etymologia pojęcia eutanazja, a także przedstawienie, jak na przestrzeni dziejów eutanazja była rozumiana.Następny rozdział poświęcony jest podziałowi, jaki towarzyszy pojęciu eutanazja: na eutanazję czynną, bierną a także wspomagane samobójstwo – jest to typologia najczęściej spotykana w literaturze zarówno krajowej, jak i anglojęzycznej.Kolejnym etapem pracy są aspekty prawne eutanazji – porównanie na podstawie różnych krajów. Jest to rozdział ukazujący, jak wiele interpretacji jednego pojęcia spotykamy na świecie, a także jak zróżnicowany jest światopogląd ludzi mieszkających w różnych kulturach i tradycjach. Następny etap pracy opisuje aspekty etyczne eutanazji. W tym rozdziale poruszane są kwestie przytaczane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Każda z grup podkreśla, iż uszanowanie godności ludzkiego życia jest kwestią najważniejszą. Kolejnym ważnym aspektem etycznym jest różnie rozumiana jakość życia, a także różnie interpretowana sedacja terminalna. Przedostatni rozdział opisuje punkt widzenia zwolenników eutanazji. Zawarte są w nim najczęściej spotykane argumenty dotyczących legalizacji ww. zakresu. Ostatni rozdział przedstawia punkt widzenia przeciwników oraz argumentację najczęściej spotykaną w literaturze.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewski, Zbigniew - 133886 pl
dc.contributor.authorRycąbel, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZalewski, Zbigniew - 133886 pl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:42:12Z
dc.date.available2020-07-26T17:42:12Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-100569-184188pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207662
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: euthanasia, death, Assisted Suicide, chronic treatment failure.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: eutanazja, śmierć, wspomagane samobójstwo, uporczywe leczenie, zaniechanie.pl
dc.titleEutanazja – aspekty etyczne oraz uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie.pl
dc.title.alternativeEuthanasia - ethical and legal issues in Poland and other countries.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The initial part of the thesis is a kind of introduction to the topic: etymology of the concept of euthanasia, its historical context and as a contemporary challenge.The first chapter is devoted to the division that accompanies the notion of euthanasia: active and passive euthanasia and Assisted Suicide.The next stage is a comparison of legal aspects of euthanasia in different countries. The next section describes the ethical aspects of euthanasia and the ethical quality of life, as well as the world differently interpreted Terminal Sedation.The penultimate chapter presents the point of view of the supporters of euthanasia with the most common arguments concerning the legalization.The final chapter shows the point of view of opponents and the arguments most commonly encountered in the literature.
dc.abstract.plpl
Wstępna część pracy magisterskiej jest swoistym wprowadzeniem do tematu: etymologia pojęcia eutanazja, a także przedstawienie, jak na przestrzeni dziejów eutanazja była rozumiana.Następny rozdział poświęcony jest podziałowi, jaki towarzyszy pojęciu eutanazja: na eutanazję czynną, bierną a także wspomagane samobójstwo – jest to typologia najczęściej spotykana w literaturze zarówno krajowej, jak i anglojęzycznej.Kolejnym etapem pracy są aspekty prawne eutanazji – porównanie na podstawie różnych krajów. Jest to rozdział ukazujący, jak wiele interpretacji jednego pojęcia spotykamy na świecie, a także jak zróżnicowany jest światopogląd ludzi mieszkających w różnych kulturach i tradycjach. Następny etap pracy opisuje aspekty etyczne eutanazji. W tym rozdziale poruszane są kwestie przytaczane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Każda z grup podkreśla, iż uszanowanie godności ludzkiego życia jest kwestią najważniejszą. Kolejnym ważnym aspektem etycznym jest różnie rozumiana jakość życia, a także różnie interpretowana sedacja terminalna. Przedostatni rozdział opisuje punkt widzenia zwolenników eutanazji. Zawarte są w nim najczęściej spotykane argumenty dotyczących legalizacji ww. zakresu. Ostatni rozdział przedstawia punkt widzenia przeciwników oraz argumentację najczęściej spotykaną w literaturze.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewski, Zbigniew - 133886
dc.contributor.authorpl
Rycąbel, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zalewski, Zbigniew - 133886
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:42:12Z
dc.date.available
2020-07-26T17:42:12Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-100569-184188
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207662
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: euthanasia, death, Assisted Suicide, chronic treatment failure.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: eutanazja, śmierć, wspomagane samobójstwo, uporczywe leczenie, zaniechanie.
dc.titlepl
Eutanazja – aspekty etyczne oraz uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie.
dc.title.alternativepl
Euthanasia - ethical and legal issues in Poland and other countries.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
115
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Rzeszów
7
Wroclaw
6
Gdansk
5
Poznan
5
Ruda Śląska
4
Siedlisko
4
Krakow
3
Milicz
3
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available