Lojalność klienta w zarzadzaniu marketingowym.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis concerns customer loyalty programs and their influence on customers’ choices during shopping. Loyalty strategy is an important part of marketing management. This paper contains also information about relationship marketing, which relies on creating loyalty relations with customers. Presenting products as highly attractive for customers is very important while building this loyalty. Promotion efforts as one of the most important parts of gaining clients’ trust, loyalty and attachment are also discussed. It is very important to invest in methods which can attract many customers. Loyalty programs are beneficial for regular customers (vouchers, samples or bonuses) as well as for a company for which a loyal client is more economically attractive than gaining new customers.This thesis has been written on the basis of modern source literature, traditional- and internet publications. The experimental chapter is based on analysis of survey carried among 200 respondents - 100 women and 100 men. The fourth chapter proves that currently loyalty programs are very popular among customers. Vast majority of modern clients (no matter what kind of product or service) knows and benefit from loyalty programs- usually from several ones or sometimes even from a dozen.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy podjęta została próba omówienia zagadnienia programów lojalnościowych i ich wpływu na zakupy klientów. Strategie lojalnościowe są ważnym elementem zarządzania marketingowego. W pracy podjęta została również tematyka coraz popularniejszego marketingu relacji, który zakłada m.in. budowę związków lojalnościowych z klientami. W procesie budowania tej lojalności klientów istotną rolę pełnią działania firmy mające na celu zaprezentowanie produktów w taki sposób, by były one możliwie wysoko oceniane przez potencjalnych nabywców. Omówione w pracy zostały również działania promocyjne, będące ważnym składnikiem procesu budowania lojalności klienta. Lojalność klienta stanowi bardzo ważny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Dlatego należy inwestować w metody i rozwiązania, które przyciągną jak największą liczbę nabywców. Programy lojalnościowe wiążą się z korzyściami zarówno dla klientów (kupony rabatowe, gratisy, premie), jak i dla firm, dla których klient lojalny jest znacznie tańszy w utrzymaniu niż nowy, którego trzeba pozyskać. Praca powstała w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu, publikacje tradycyjne i internetowe. Część badawcza natomiast to analiza badań przeprowadzonych wśród dwustu ankietowanych – stu kobiet i stu mężczyzn. Przeprowadzone badania dowiodły, że programy lojalnościowe cieszą się bardzo dużą popularnością wśród współczesnych klientów. Zdecydowana większość współczesnych klientów (różnych produktów i usług) zna i korzysta z programów lojalnościowych, bardzo często z kilku, a nawet kilkunastu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorSułowska, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:12:39Z
dc.date.available2020-07-27T09:12:39Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-116664-176097pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221929
dc.languagepolpl
dc.subject.encustomer loyalty – formula 4P – loyalty programs – marketing management – marketing mixpl
dc.subject.plformuła 4P – lojalność klienta – marketing mix – program lojalnościowy – zarządzanie marketingowepl
dc.titleLojalność klienta w zarzadzaniu marketingowym.pl
dc.title.alternativeThe customer's loyalty in marketing management.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns customer loyalty programs and their influence on customers’ choices during shopping. Loyalty strategy is an important part of marketing management. This paper contains also information about relationship marketing, which relies on creating loyalty relations with customers. Presenting products as highly attractive for customers is very important while building this loyalty. Promotion efforts as one of the most important parts of gaining clients’ trust, loyalty and attachment are also discussed. It is very important to invest in methods which can attract many customers. Loyalty programs are beneficial for regular customers (vouchers, samples or bonuses) as well as for a company for which a loyal client is more economically attractive than gaining new customers.This thesis has been written on the basis of modern source literature, traditional- and internet publications. The experimental chapter is based on analysis of survey carried among 200 respondents - 100 women and 100 men. The fourth chapter proves that currently loyalty programs are very popular among customers. Vast majority of modern clients (no matter what kind of product or service) knows and benefit from loyalty programs- usually from several ones or sometimes even from a dozen.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy podjęta została próba omówienia zagadnienia programów lojalnościowych i ich wpływu na zakupy klientów. Strategie lojalnościowe są ważnym elementem zarządzania marketingowego. W pracy podjęta została również tematyka coraz popularniejszego marketingu relacji, który zakłada m.in. budowę związków lojalnościowych z klientami. W procesie budowania tej lojalności klientów istotną rolę pełnią działania firmy mające na celu zaprezentowanie produktów w taki sposób, by były one możliwie wysoko oceniane przez potencjalnych nabywców. Omówione w pracy zostały również działania promocyjne, będące ważnym składnikiem procesu budowania lojalności klienta. Lojalność klienta stanowi bardzo ważny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Dlatego należy inwestować w metody i rozwiązania, które przyciągną jak największą liczbę nabywców. Programy lojalnościowe wiążą się z korzyściami zarówno dla klientów (kupony rabatowe, gratisy, premie), jak i dla firm, dla których klient lojalny jest znacznie tańszy w utrzymaniu niż nowy, którego trzeba pozyskać. Praca powstała w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu, publikacje tradycyjne i internetowe. Część badawcza natomiast to analiza badań przeprowadzonych wśród dwustu ankietowanych – stu kobiet i stu mężczyzn. Przeprowadzone badania dowiodły, że programy lojalnościowe cieszą się bardzo dużą popularnością wśród współczesnych klientów. Zdecydowana większość współczesnych klientów (różnych produktów i usług) zna i korzysta z programów lojalnościowych, bardzo często z kilku, a nawet kilkunastu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Sułowska, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:12:39Z
dc.date.available
2020-07-27T09:12:39Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-116664-176097
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221929
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
customer loyalty – formula 4P – loyalty programs – marketing management – marketing mix
dc.subject.plpl
formuła 4P – lojalność klienta – marketing mix – program lojalnościowy – zarządzanie marketingowe
dc.titlepl
Lojalność klienta w zarzadzaniu marketingowym.
dc.title.alternativepl
The customer's loyalty in marketing management.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Poznan
3
Wołomin
3
Katowice
1
Pruszków
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available