Analiza dwóch idoli antropomorficznych z grodziska w Maszkowicach na tle plastyki figuralnej II tysiąclecia p.n.e. z terenów Europy Południowej.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to describe and interpret two anthropomorphic idols, discovered in 2019 at the site in Maszkowice. They were deposited in six fragments in a small pit along the communication route leading out of the eastern gate. Ceramic shards found with the figurines and the stratigraphic location of the object allow the dating of the artifacts to the Maszkowice I phase, i.e. the fourth quarter of the 18th century BC. In Southern Europe in the 2nd millennium BC there are numerous examples of similar, small anthropomorphic representations. The biggest collections come from Cyprus, sanctuaries in Crete, Mycenaean culture in mainland Greece, Žuto Brdo-Gârla Mare cemeteries and from tell settlements of the Carpathian Basin. Maszkowickie idols fit in with this phenomenon due to their small size, schematic representation of the human figure and probably symbolic or cultic meaning. They are also some of the northernmost examples of clay figural art and one of its oldest examples in the Carpathian region.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu opis i interpretację dwóch idoli antropomorficznych, odkrytych w 2019 roku na stanowisku w Maszkowicach. Zostały zdeponowane w sześciu fragmentach w niewielkim zagłębieniu na przebiegu ciągu komunikacyjnego, wychodzącego z bramy wschodniej. Złożona z figurkami ceramika i położenie stratygraficzne obiektu pozwalają na datowanie zabytków na fazę Maszkowice I, czyli czwartą ćwierć XVIII w. p.n.e. Na terenie Europy Południowej w II tysiącleciu p.n.e., a szczególnie od jego połowy, występują liczne przykłady podobnych, małych przedstawień antropomorficznych. Najlepiej przebadane kolekcje pochodzą z Cypru, z sanktuariów na Krecie, z kultury mykeńskiej na terenie Grecji kontynentalnej, z cmentarzysk kultury Žuto Brdo-Gârla Mare oraz z osiedli tellowych w Kotlinie Karpackiej. Idole maszkowickie wpisują się w ten fenomen dzięki swoim niewielkim rozmiarom, schematycznemu przedstawieniu ludzkiej sylwetki i prawdopodobnie symbolicznemu lub kultowemu znaczeniu. Są to również jedne z najbardziej wysuniętych na północ przykładów plastyki figuralnej oraz jedne z jej najstarszych okazów w rejonie Karpat.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPrzybyła, Marcin - 162019 pl
dc.contributor.authorWójcik, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBlajer, Wojciech - 127353 pl
dc.contributor.reviewerPrzybyła, Marcin - 162019 pl
dc.date.accessioned2023-06-12T21:30:48Z
dc.date.available2023-06-12T21:30:48Z
dc.date.submitted2021-07-14pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-153052-258562pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312157
dc.languagepolpl
dc.subject.enANTROPOMORPHIC FIGURINES– EARLY BRONZE AGE–MYCENAEAN–RITUAL–ŽUTO BRDO-GÂRLA MAREpl
dc.subject.plFIGURKI ANTROPOMORFICZNE– KULTURA MYKEŃSKA–RYTUAŁ–WCZESNA EPOKA BRĄZU–ŽUTO BRDO-GÂRLA MAREpl
dc.titleAnaliza dwóch idoli antropomorficznych z grodziska w Maszkowicach na tle plastyki figuralnej II tysiąclecia p.n.e. z terenów Europy Południowej.pl
dc.title.alternativeAnalysis of two anthropomorphic idols from the stronghold in Maszkowice in comparison to the figural art of the 2nd millennium BC from Southern Europepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to describe and interpret two anthropomorphic idols, discovered in 2019 at the site in Maszkowice. They were deposited in six fragments in a small pit along the communication route leading out of the eastern gate. Ceramic shards found with the figurines and the stratigraphic location of the object allow the dating of the artifacts to the Maszkowice I phase, i.e. the fourth quarter of the 18th century BC. In Southern Europe in the 2nd millennium BC there are numerous examples of similar, small anthropomorphic representations. The biggest collections come from Cyprus, sanctuaries in Crete, Mycenaean culture in mainland Greece, Žuto Brdo-Gârla Mare cemeteries and from tell settlements of the Carpathian Basin. Maszkowickie idols fit in with this phenomenon due to their small size, schematic representation of the human figure and probably symbolic or cultic meaning. They are also some of the northernmost examples of clay figural art and one of its oldest examples in the Carpathian region.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu opis i interpretację dwóch idoli antropomorficznych, odkrytych w 2019 roku na stanowisku w Maszkowicach. Zostały zdeponowane w sześciu fragmentach w niewielkim zagłębieniu na przebiegu ciągu komunikacyjnego, wychodzącego z bramy wschodniej. Złożona z figurkami ceramika i położenie stratygraficzne obiektu pozwalają na datowanie zabytków na fazę Maszkowice I, czyli czwartą ćwierć XVIII w. p.n.e. Na terenie Europy Południowej w II tysiącleciu p.n.e., a szczególnie od jego połowy, występują liczne przykłady podobnych, małych przedstawień antropomorficznych. Najlepiej przebadane kolekcje pochodzą z Cypru, z sanktuariów na Krecie, z kultury mykeńskiej na terenie Grecji kontynentalnej, z cmentarzysk kultury Žuto Brdo-Gârla Mare oraz z osiedli tellowych w Kotlinie Karpackiej. Idole maszkowickie wpisują się w ten fenomen dzięki swoim niewielkim rozmiarom, schematycznemu przedstawieniu ludzkiej sylwetki i prawdopodobnie symbolicznemu lub kultowemu znaczeniu. Są to również jedne z najbardziej wysuniętych na północ przykładów plastyki figuralnej oraz jedne z jej najstarszych okazów w rejonie Karpat.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Przybyła, Marcin - 162019
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Blajer, Wojciech - 127353
dc.contributor.reviewerpl
Przybyła, Marcin - 162019
dc.date.accessioned
2023-06-12T21:30:48Z
dc.date.available
2023-06-12T21:30:48Z
dc.date.submittedpl
2021-07-14
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-153052-258562
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312157
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ANTROPOMORPHIC FIGURINES– EARLY BRONZE AGE–MYCENAEAN–RITUAL–ŽUTO BRDO-GÂRLA MARE
dc.subject.plpl
FIGURKI ANTROPOMORFICZNE– KULTURA MYKEŃSKA–RYTUAŁ–WCZESNA EPOKA BRĄZU–ŽUTO BRDO-GÂRLA MARE
dc.titlepl
Analiza dwóch idoli antropomorficznych z grodziska w Maszkowicach na tle plastyki figuralnej II tysiąclecia p.n.e. z terenów Europy Południowej.
dc.title.alternativepl
Analysis of two anthropomorphic idols from the stronghold in Maszkowice in comparison to the figural art of the 2nd millennium BC from Southern Europe
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available