Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce : perspektywa nowego instytucjonalizmu

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:31:55Z
dc.abstract.enCivil service is an important element in the system of public administration and has a major impact on a state’s manner of functioning. The creation of civil service in Poland was intended to ensure that the public administration performed its duties in a professional and impartial manner, unhindered by special political interests. The aim of the paper is to analyze the process of creating civil service in Poland after 1989, and to show how, in practice, from the beginning of the transformation and under the governments of successive political groups, a division was formed between the political and administrative spheres, and to what degree the actual relations between politics and public administration reflect the formal regulations contained in civil service acts. The paper concentrates in particular on personnel policy in regard to senior positions in civil service, because these appointments are connected with assuming control of decision making processes and human resource policy in administrative offices. In the research, various complementary qualitative and quantitative methods were used. Multidimensional analysis of the data leads to the conclusion that political parties in Poland strive to limit the autonomy of the government administration and to make it subordinate to their interests. The legislation in the area of civil service has been largely subjugated to the political interest of the moment, and not to the long-term interest of the state. The use of neo-institutional perspective helps to identify the reasons behind the adoption of specific legal measures and to show their actual effects.pl
dc.abstract.plSłużba cywilna stanowi ważny element systemu administracji rządowej i wywiera zasadniczy wpływ na sposób wykonywania zadań państwa. Utworzenie służby cywilnej w Polsce służyć miało temu, by zadania administracji publicznej wykonywane były w sposób profesjonalny, bezstronny i niezakłócony przez partykularne interesy polityczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza przebiegu procesu tworzenia służby cywilnej w Polsce po 1989 r. i pokazanie, jak od początku transformacji, pod rządami kolejnych ugrupowań politycznych, kształtował się w praktyce podział na sferę polityczną i administracyjną oraz w jakim stopniu faktyczne relacje między polityką i administracją stanowiły odzwierciedlenie formalnych uregulowań zawartych w kolejnych ustawach o służbie cywilnej. Artykuł koncentruje się w szczególności na polityce kadrowej dotyczącej wyższych stanowisk, bowiem ich obsadzenie wiąże się z przejęciem kontroli nad procesami decyzyjnymi i polityką personalną w urzędach. W badaniach wykorzystano zróżnicowane, wzajemnie uzupełniające się metody o charakterze jakościowym i ilościowym. Wielowymiarowa analiza danych prowadzi do wniosku, że partie polityczne dążą do ograniczenia autonomii administracji rządowej. Legislacja w zakresie służby cywilnej podporządkowana była (i nadal jest) w znacznym stopniu doraźnym interesom politycznym, a nie długofalowemu interesowi państwa. Dzięki przyjęciu perspektywy neoinstytucjonalnej możliwe stało się, po pierwsze, wskazanie faktycznych powodów przyjmowania określonych rozwiązań prawnych, po drugie zaś - rzeczywistych wywoływanych przez nie skutków.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorGadowska, Kaja - 100798 pl
dc.date.accessioned2018-07-03T09:26:02Z
dc.date.available2018-07-03T09:26:02Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 72-77pl
dc.description.number1 (43)pl
dc.description.physical54-77pl
dc.description.publication2,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15678/ZP.2018.43.1.04pl
dc.identifier.issn1898-3529pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55529
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.engovernment administrationpl
dc.subject.encivil servicepl
dc.subject.enpolitico-administrative relationspl
dc.subject.ensenior civil servantspl
dc.subject.enpersonnel policypl
dc.subject.ennew institutionalismpl
dc.subject.pladministracja rządowapl
dc.subject.plsłużba cywilnapl
dc.subject.plrelacje między polityką i administracjąpl
dc.subject.plwyższe stanowiska w służbie cywilnejpl
dc.subject.plpolityka kadrowapl
dc.subject.plnowy instytucjonalizmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRelacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce : perspektywa nowego instytucjonalizmupl
dc.title.alternativeRelations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland : the perspective of new institutionalismpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne = Public Governancepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:31:55Z
dc.abstract.enpl
Civil service is an important element in the system of public administration and has a major impact on a state’s manner of functioning. The creation of civil service in Poland was intended to ensure that the public administration performed its duties in a professional and impartial manner, unhindered by special political interests. The aim of the paper is to analyze the process of creating civil service in Poland after 1989, and to show how, in practice, from the beginning of the transformation and under the governments of successive political groups, a division was formed between the political and administrative spheres, and to what degree the actual relations between politics and public administration reflect the formal regulations contained in civil service acts. The paper concentrates in particular on personnel policy in regard to senior positions in civil service, because these appointments are connected with assuming control of decision making processes and human resource policy in administrative offices. In the research, various complementary qualitative and quantitative methods were used. Multidimensional analysis of the data leads to the conclusion that political parties in Poland strive to limit the autonomy of the government administration and to make it subordinate to their interests. The legislation in the area of civil service has been largely subjugated to the political interest of the moment, and not to the long-term interest of the state. The use of neo-institutional perspective helps to identify the reasons behind the adoption of specific legal measures and to show their actual effects.
dc.abstract.plpl
Służba cywilna stanowi ważny element systemu administracji rządowej i wywiera zasadniczy wpływ na sposób wykonywania zadań państwa. Utworzenie służby cywilnej w Polsce służyć miało temu, by zadania administracji publicznej wykonywane były w sposób profesjonalny, bezstronny i niezakłócony przez partykularne interesy polityczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza przebiegu procesu tworzenia służby cywilnej w Polsce po 1989 r. i pokazanie, jak od początku transformacji, pod rządami kolejnych ugrupowań politycznych, kształtował się w praktyce podział na sferę polityczną i administracyjną oraz w jakim stopniu faktyczne relacje między polityką i administracją stanowiły odzwierciedlenie formalnych uregulowań zawartych w kolejnych ustawach o służbie cywilnej. Artykuł koncentruje się w szczególności na polityce kadrowej dotyczącej wyższych stanowisk, bowiem ich obsadzenie wiąże się z przejęciem kontroli nad procesami decyzyjnymi i polityką personalną w urzędach. W badaniach wykorzystano zróżnicowane, wzajemnie uzupełniające się metody o charakterze jakościowym i ilościowym. Wielowymiarowa analiza danych prowadzi do wniosku, że partie polityczne dążą do ograniczenia autonomii administracji rządowej. Legislacja w zakresie służby cywilnej podporządkowana była (i nadal jest) w znacznym stopniu doraźnym interesom politycznym, a nie długofalowemu interesowi państwa. Dzięki przyjęciu perspektywy neoinstytucjonalnej możliwe stało się, po pierwsze, wskazanie faktycznych powodów przyjmowania określonych rozwiązań prawnych, po drugie zaś - rzeczywistych wywoływanych przez nie skutków.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Gadowska, Kaja - 100798
dc.date.accessioned
2018-07-03T09:26:02Z
dc.date.available
2018-07-03T09:26:02Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 72-77
dc.description.numberpl
1 (43)
dc.description.physicalpl
54-77
dc.description.publicationpl
2,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15678/ZP.2018.43.1.04
dc.identifier.issnpl
1898-3529
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55529
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
government administration
dc.subject.enpl
civil service
dc.subject.enpl
politico-administrative relations
dc.subject.enpl
senior civil servants
dc.subject.enpl
personnel policy
dc.subject.enpl
new institutionalism
dc.subject.plpl
administracja rządowa
dc.subject.plpl
służba cywilna
dc.subject.plpl
relacje między polityką i administracją
dc.subject.plpl
wyższe stanowiska w służbie cywilnej
dc.subject.plpl
polityka kadrowa
dc.subject.plpl
nowy instytucjonalizm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce : perspektywa nowego instytucjonalizmu
dc.title.alternativepl
Relations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland : the perspective of new institutionalism
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne = Public Governance
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
gadowska_relacje_miedzy_polityka_i_administracja_w_procesie_tworzenia_sluzby_cywilnej_w_polsce_2018.odt
2
gadowska_relacje_miedzy_polityka_i_administracja_w_procesie_tworzenia_sluzby_cywilnej_w_polsce_2018.odt
2
gadowska_relacje_miedzy_polityka_i_administracja_w_procesie_tworzenia_sluzby_cywilnej_w_polsce_2018.pdf
1